Brugge

Opening Architectenbureau Salens

Zaakvoerders en medewerkers van architectenbureau Salens,
geachte genodigden,
Ik ben bijzonder blij met de opening van het bureau Salensarchitecten op deze plek in Brugge. Het is bijna symbolisch dat de vormgevers van onze stad – want dat zijn architecten toch – zich komen vestigen op een plaats die de voorbije jaren is uitgegroeid van lelijk eendje tot mooie zwaan.
Niet zo lang geleden was dit een deel van Brugge dat grauw aandeed en zelfs wat vervallen; niet meer dan een troosteloze blik op een stukje industrieel verleden.
Het verschil met vandaag is groot, de reconversie meer dan geslaagd : hierlangs fietsen op een mooie zomeravond is een aanrader en ook een wandeling langs het water, met aan de andere kant uitzicht op de verschillende mooie gebouwen die er zijn gerealiseerd, is verkwikkend. De Kolenkaai is nu een mooie plek om te wonen en een aantrekkelijk oord voor recreatie.
Maar er is meer : hoewel de industrie zich nu meer op andere plaatsen bevindt, blijft de Kolenkaai ook een plaats waar gewerkt wordt : ook dat gebeurt immers het liefst in een aangenaam kader.
En we zouden het natuurlijk niet over architecten hebben, mochten zij dat kader niet nog aangenamer maken, niet nog een bijdrage leveren aan esthetiek en uitstraling van de site.
Daarvan overtuigd en ondertussen vertrouwd met de architectuurvisie van Salensarchitecten alsook met enkele van hun zeer geslaagde projecten, heb ik al het mogelijke gedaan om de aflevering van de bouwvergunning haalbaar te maken. Bouwen in Brugge is – terecht overigens- iets waar nauwgezet op toegekeken wordt.
De kwaliteitseisen liggen hoog en we streven ernaar dat elk project bijdraagt tot de waarde van het patrimonium.
Dat mag natuurlijk nooit betekenen dat we nieuwe realisaties ontmoedigen, integendeel : de stad doet inspanningen om architectuurtalent te valideren en zelfs te ontdekken zoals met het project architectuurprijs bijvoorbeeld.
Maar terug naar dit gebouw dat inderdaad alle verwachtingen inlost en een sterke nieuwe identiteit vormt, net zoals de bloemmolens. Een nieuw element dat thuishoort  op de kaai met krachtige hedendaagse projecten gecombineerd met krachtige bestaande loodsen. Het nieuwe gebouw is geïnspireerd op de naastliggende loods van Huib Hoste en herstelt op een hedendaagse manier zijn oorspronkelijke intentie.
Dit uitgangspunt werd met verve gestaafd aan de hand van historisch materiaal. Het eindresultaat kon zowel de vergunningsverlenende instanties (de Stad, Arohm, Monumenten en Landschappen) als de passanten bekoren.
Dames en heren,
Ik blik tevreden terug op een mooie samenwerking met Salensarchitecten, maar ik blik vooral nieuwsgierig vooruit, want ik weet dat deze inspirerende omgeving de kenmerkende creativiteit van het bureau ten volle tot zijn recht zal laten komen.
Salensarchitecten ontwerpt in en buiten het historische stadscentrum intrigerende gebouwen en houdt daarbij rekening met diverse factoren, zoals de beladen context (die enigszins een canvas oplegt, maar tegelijkertijd een enorme creatieve uitdaging biedt) en natuurlijk ook het specifieke programma, de gewenste identiteit en het budget van de bouwheren.
Het is een bureau dat niet voor de meest voor de hand liggende, maar voor de meest doordachte oplossing kiest en niet bang is om de zaken ruimer te bekijken dan de eigenlijke opdracht.
Het is, met andere woorden, een bureau dat ten goede zijn stempel drukt op het uitzicht van onze stad, leef- en werkomgeving.
Rest mij u hier bijzonder veel werkplezier te wensen en uit te kijken naar de ontwerpen die hier straks worden geboren!
Mercedes Van Volcem
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Stad Brugge