Schepen

Belasting op leegstand onredelijk verhoogd: 3000 euro per pand

Schepen Laloo (Cd&v) heeft de belasting op leegstand voor een woning of kot onredelijk verhoogd. De vroegere belasting op leegstand bedroeg 1 250 euro. “Nu heeft de schepen dit verhoogd tot 3000 euro voor panden die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard werden. En dit ongeacht de grootte van het pand.” aldus Vlaams Parlementslid Van Volcem (Open Vld).  “Voor panden die als verwaarloosd opgenomen werden geldt 1250 euro als belasting.  De belasting mag niet als doel hebben de stadskas te spijzen.  Dit is een eerste belastingsverhoging  door het Sp.a – Cd&v – bestuur.”

Brugge telt gelukkig zeer weinig leegstand (amper 74 panden) . Het is opmerkzaam dat het nieuwe bestuur mensen wil belasten.   Leegstand is natuurlijk niet goed maar het is beter te stimuleren ze aan te pakken dan mensen te belasten.

Van Volcem pleit ervoor om de leegstandtaks bij aanvang niet zo hoog in te stellen maar gradueel te verhogen naarmate de panden jaren leeg staan en verkrotten.

“De vrijstelling dankzij een stedenbouwkundige vergunning geldt maar voor 2 jaar. Iemand die 3 jaar verbouwt (omdat hij bijvoorbeeld spaart om zijn verbouwingen te betalen), kan hiervoor het gelach betalen. Het kan ook zijn dat men opknapwerken wil doen aan een woning zonder dat een stedenbouwkundige vergunning vereist is, als men hier de tijd voor neemt (meer dan een jaar), dreigt men in het leegstandregister te belanden en dus een belasting te moeten betalen.”

“In de huidige maatregel vraagt men voor elk geval evenveel, ongeacht de grote van het pand. Dat is niet goed. Men moet zoals in andere gemeenten, een onderscheid maken voor bijvoorbeeld een kleine woning die leeg staat en een groot pand dat als een stadkanker staat te verkrotten…”

Van Volcem wil ook een beroepsmogelijkheid bij leegstandsverklaring en stelt dat de taks te hoog is.  “Een toekomstige taks zou gradueel moeten zijn. Naarmate de jaren van leegstand duren, wordt de taks hoger. Dat is een rechtvaardiger principe, dan zomaar grote bedragen aan te rekenen van het moment dat een woning een jaar leeg staat of niet verhuurt geraakt.”