Schepen

Open Vld Brugge keurt begroting niet goed

Open Vld Brugge, die nochtans nog altijd in de meerderheid zit, keurde de begroting niet mee goed.  “Wij hebben de begroting niet goedgekeurd, want er werd op geen enkel moment met mij als schepen overlegd. Het is een document dat opgemaakt werd door CD&V en Sp.a in een begrotingscommissie”, zegt schepen Van Volcem. Zij maakt vanaf januari geen deel meer uit van het schepencollege en ziet zich nu al afgesloten van alle belangrijke dossiers. “De begroting is een bijzonder matig document geworden. Er wordt ingezet op meer geld voor de jeugd, groenaanleg en infrastructuurwerken, maar over de uitdagingen voor Brugge wordt met geen woord meer gerept. Mijn voorstellen rond wonen werden allemaal geweigerd. Nochtans hebben zowel CD&V als Sp.a de mond vol van het woonbeleid.”

Eerder had boegbeeld en huidig schepen Mercedes Van Volcem al tegen de huidige begroting gestemd binnen het schepencollege, een primeur in de Brugse politiek.

Boudewijn Laloo (CD&V) wil weinig kwijt over de zware kritiek van Van Volcem. Volgens hem gaat het wel om een overgangsbegroting en zal de nieuwe ploeg onder leiding van burgemeester Renaat Landuyt in het voorjaar van 2013 – lees: april – een eerste begrotingswijziging aanbrengen, waarbij dan nieuwe accenten gelegd worden. “Er is bovendien nog ruimte om te investeren in Brugge”, zegt Laloo. Die werkwijze vindt Van Volcem raar. “Het document is door dezelfde twee partijen opgemaakt. De vele beloften in de programma’s van sp.a en CD&V zijn dus verkiezingsbedrog.”

Bron: Het Laatste Nieuws