Brugge

Stad Brugge herbekijkt zijn verzekeringspolissen

BRUGGE – Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille voor de Groep Brugge in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving.  In huidige legislatuur levert dit vanaf 2022 een besparing van 3,6 miljoen euro op.  Over de hele legislatuur zal het een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Als schepen van Financiën zette ik onze verzekeringsportefeuille in de markt: een nieuwe wind met een nieuwe schepen.

De groep Brugge is overgegaan tot een marktbevraging voor haar verzekeringsportefeuille. Stad Brugge trad hierbij op als aankoopcentrale voor de Stad, maar ook voor de politiezone Brugge, het OCMW Brugge, de Zorgvereniging Brugge, de diverse welzijnsverenigingen en de drie extern verzelfstandigde agentschappen (Brugge Plus, BMCC en Kenniscentrum).

Moeilijke en tijdsrovende procedure

“De groep Brugge werd hierin begeleid door AON Public Markets. Deze firma maakte eerst een auditrapport met een analyse van de huidige verzekeringstoestand met aandacht voor de lacunes, schadestatistieken, verbeteringsopties qua dekking, toetsing aan marktconformiteit,…”, aldus Van Volcem. “Op basis van dit auditrapport werd het bestek opgemaakt waarbij input werd gevraagd aan diverse diensten. Het bestek omvatte vijf percelen: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid, verzekeringen auto en gezondheidszorgen”.

De stad telt immers meer dan 226 bestaande brandpolissen voor gebouwen en 354 verzekeringen voor wagens (dienstwagens).   Er zijn ook nieuwe trends.  De fietsen worden duurder (oa ook bakfietsen) en vroeger waren er maar 2 verzekerd en nu 60.  Ook een 68 kunstwerken waren op heden verzekerd.  De stad heeft op polissen inzake arbeidsongevallen voor al haar personeelsleden, hospitalisatieverzekeringen en ook de klasse Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.    Een extern bureau bracht alles in kaart en schreef een bestek uit voor diverse percelen.

Er werden offertes ingediend door vier verzekeringsmaatschappijen, zij het niet allemaal voor alle percelen. Naast de waarborgen en diensten die reeds zeer uitgebreid beschreven waren in het bestek, boden zij meestal nog extra waarborgen en diensten aan. Ze boden tevens scherpe prijzen aan als premie. Na een onderhandelingsronde, hebben zij hun BAFO (best and final offer) ingediend.

“Het resultaat van deze procedure werd  goedgekeurd en gegund door het college van burgemeester en schepenen”.   Een resultaat die er mag wezen, we zullen met deze nieuwe contracten zo’n 900.000 euro besparen op jaarbasis”.

De procedure duurde ongeveer twee jaar.  We starten de procedure in 2019, er was er een inventarisatie, analyse van de bestaande contracten en dekkingen, werd een bestek opgemaakt en diensvolgens gegund zodat de nieuwe tarieven vanaf 2022 ingaan.

Ik kon ook voor de lopende jaren een korting bekomen van 400000 euro per jaar tijdens de procedure bij Ethias (de vroegere verzekeraar), wat ook een besparing opleverde van 800000 euro.  Deze legislatuur zal de stad dus 4,4 miljoen euro minder betalen aan verzekeringspolissen en met bredere dekking, stelt de schepen van financiën Van Volcem Mercedes

De procedure leidt tot resultaat want kritische stemmen stelden dat er weinig maatschappijen waren die dergelijk risico zouden willen verzekeren en al zeker niet bij opsplitsing bij percelen.  Elke verandering houdt een risico in, maar als bestuurder van de stad bekijk je pro en contra.  Ik wou alvast het risico nemen en het resultaat mag er zijn. Burgemeester Defauw heeft me steeds gesteund in het doorvoeren van de verandering, met resultaat stelt van Volcem.

Bredere dekking

Opvallend is dat ondanks een veel bredere dekking en een ruimere dienstverlening, toch een grote besparing kon worden gerealiseerd. Deze besparing is het grootst voor de Stad en de Politiezone omdat deze twee entiteiten nog nooit eerder een marktbevraging hadden gehouden, wat voor het OCMW en de welzijnsverenigingen wel het geval was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.