Brugge

Stad stelt plannen Sint-Pieterskerklaan voor

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Studiebureau Lobelle uit Varsenare maakt een ontwerp op.

De nutsmaatschappijen starten in de week van 22 november 2021. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken in het voorjaar 2022. Kostenplaatje voor deze operatie bedraagt 2.166.261,31 euro, waarvan 1.035.037,21 € incl. btw stadsaandeel en iets meer dan de helft voor Aquario (rioolbeheerder).  De Stad investeert dus in de deelgemeenten.  In Sint-Pieters kwam ook reeds de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd.   De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen ook nog deze legislatuur.   

De Sint-Pieterskerklaan

De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT.  Het was vroeger een drukke straat doordat een grote werkgever daar gevestigd was en de straat vaak als sluiproute werd gebruikt.  Vandaag wordt de sluiproute reeds ontraden.

Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren.

Groene laan

Ook in deelgemeenten wensen we lanen te vergroenen.  In ons beleidsprogramma wensen we in te zetten op vergroening van straten en lanen.  In een laan komt een boom mooi tot zijn recht.  De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter. Er komen er 141 in het totaal.

Bomen zijn belangrijk omdat ze onze parasols zijn in de zomer en onze paraplu’s tegen de regen. Bovendien zorgen ze voor gezonde lucht en voorkomen ze wateroverlast bij hevige regenbuien.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters met een minimaal aan onderhoud en snoeiwerk.

Kruispunten

Ter hoogte van de kruispunten voorzien we andere materialen in kleinere kasseien of mozaïeken.

In de straat zullen er banken voorzien worden. We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de stad een stuk groen innemen om een mini parkje te voorzien met enkele banken.  Ter hoogte van de stadsgebouwen voorzien we ook een middengeleider in groen om de snelheid te dempen.

Riolering is volledig kapot en ingezakt dus heraanleg is broodnodig

Reeds jaren zijn er verzakkingen in het wegdek en in de groenperken.  De straat moest dringend grondig aangepakt worden en dus alle nutsvoorzieningen worden er vernieuwd.

De Lijn

De Sint-Pieterskerklaan is een doorgangsstraat voor De Lijn, dus de rijweg wordt op een minimale breedte van 5,80 meter gehouden. De rijweg zal in gekleurde, uitgewassen en geveegde beton worden heraangelegd.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt want het oog wil ook wat.

Fasering:

  • Fase 1: gedeelte tussen Berkenstraat en Jezuïetengoed : opstart in het voorjaar 2022
  • Fase 2: gedeelte tussen Poelweg en Berkenstraat: opstart in het voorjaar 2022
  • Fase 3: gedeelte tussen Blankenbergse Steenweg en Poelweg: opstart na bouwverlof 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.