Brugge

‘Stadsbestuur keurt ontwerp Fabricomsite goed’

Vandaag besliste het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag te vergunnen voor een nieuw ontwerp voor het bouwen van 5 nieuwe productieruimten/loodsen en een kantoren op de voormalige Fabricomsite in Ten Briele. Alle loodsen samen hebben een oppervlakte van 12.583 m².

Voor de heraanleg van de site werd een nieuw masterplan uitgetekend dat een visie voor het globale project weergeeft waarbinnen de voorgestelde loodsen zullen worden gerealiseerd. Het masterplan omvat naast de bouw van 5 loodsen ook een kantoorgebouw op de kop van het perceel, dichtst tegen het Kanaal Gent-Oostende.

In een eerste fase wordt de eerste cluster uitgevoerd, bestaande uit een grote hal, opgedeeld in 13 productieruimten met een totaaloppervlakte van 4.249m². In het kader van het commercieel front worden er op de kop van het volume 4 kantoorruimten met een totale netto oppervlakte van 1.386m² voorzien. Het bouwvolume wordt qua materiaalgebruik opgevat als een combinatie van een gesloten hoofdvolume (loods) met een transparante gevelsluiting voor de kopse delen van het blok (kantoor en voorste productieruimtes) De ruwe gesloten structuur wordt gematerialiseerd in geprofileerde platen met verschillende kleurtinten (lichtgrijs, donkergrijs en blauw). De transparante gevels worden gematerialiseerd in gordijngevelprofielen met beglazing.

De overige clusters worden gefaseerd uitgevoerd. De aanvrager wil kunnen inspelen op de noden en de vraag van het moment om zo produktieruimtes op maat te kunnen uitvoeren. De nodige parkeerinfrastructuur wordt aangelegd op eigen terrein.

De nieuwe loodsen zullen toegankelijk zijn vanaf de nieuwe aangelegde Vaartdijkstraat.  Het gedeelte tussen de brug van Steenbrugge en Ten Briele werd immers door de stad Brugge via een ontdubbeling opnieuw aangelegd voor (vracht)verkeer in beide richtingen ter ontsluiting van het industriegebied Ten Briele.

Het projectgebied ligt ten zuiden van het bedrijventerrein La Brugeoise op de hoek van Ten Briele/Vaartdijkstraat. De bebouwing in de omgeving wordt hoofdzakelijk bepaald door het industrieel erfgoed van Bombardier en overige grootschalige bedrijfsgebouwen en het containerpark. De zuidzijde van het perceel paalt aan het Lappersfortbos.

De circulatie op het terrein werd lusvormig aangepakt. Zo is de toegang op de site snel en eenvoudig. De cluster wordt rondom rond omgeven door een afwisselend wegenis (asfalt), groenzones met bomen, parkeerstroken en zones aangelegd in waterdoorlatende klinkers.