Brugge Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Wonen aan het water op de site Rammant

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende een vergunning voor het oprichten van een hedendaags nieuwbouwproject bestaande uit 48 appartementen en 1 eengezinswoning, kantoorruimte, ondergrondse parkeerplaatsen en bovengrondse parkeerplaatsen op de site Rammant langs de Vaartdijkstraat.

Voor de realisatie van het project worden naast de bestaande bedrijfsgebouwen ook twee woningen die op de inventaris voor Bouwkundig Erfgoed staan gesloopt. De te slopen woningen zijn echter niet waardevol. Bijgevolg was er dan ook geen bezwaar tegen sloop van deze woningen door betrokken adviserende diensten.

Het nieuwe gebouw (meergezinswoning) telt 6 bouwlagen (bouwhoogte 19.99 m). Om de impact op de omgeving en het straatbeeld te beperken werd het volume naar achter op het perceel geplaatst. Zo ontstaat een semipublieke binnenstraat waar langs geparkeerd kan worden en de toerit naar de ondergrondse parking verschaft.

Het perceel wordt links ontsloten naast een nieuwe woning die de bestaande gebouwenrij moet afwerken.

De ontsluitingsweg kan in de toekomst desgewenst doorgetrokken worden in het kader van de ontwikkeling van de achterliggende gronden.

Om te vermijden dat de 6 bouwlagen een te monolithisch karakter vertonen in de omgeving werd er naar de bestaande bebouwing toe afgebouwd en werden er perforaties in het gebouw gebracht vanaf de 3e verdieping. De hoger gelegen verdiepingen bouwen zich fragmentarisch op en de hoeken worden uitgespaard.

Vooraan de site wordt ondergronds een casco kantoorruimte voorzien die later naar wens ingevuld kan worden. Deze kantoorruimte sluit aan bij de 56 ondergrondse parkeerboxen en 15 fietsenstelplaatsen.

Naar materiaal toe worden zowel het appartementsgebouw als de eengezinswoning opgetrokken in een lichte natuursteen met glas. Door middel van architectonische elementen zoals terrassen en materialisatie wordt getracht van een dynamische gevel op te bouwen. Voor het kantoor wordt geopteerd voor een lichtkleurig zichtbeton.

De omgevingsaanleg zorgt ervoor dat het terrein zich onopvallend integreert in de context. Er werd gekozen voor een licht golvend intensief groendak boven het kantoor zodat het gebouw opgaat in de omliggende groene omgeving. In de golving worden speelgelegenheden en tuinaanleg geïntegreerd.