Brugge

Studiereis Scandinavië: duurzame stadsontwikkeling in Zweden

Op zondag vlogen we met de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement richting Zweden voor een studiereis van 6 dagen in Scandinavië.  Vandaag maandag staat vooral stedelijke ontwikkeling op de agenda. Hoofdstad Stockholm dient als inspirerend voorbeeld. De agenda ziet er als volgt uit:

09:30:    Bezoek aan het Stockholm Resilience Centre. Dit centrum doet interdisciplinair onderzoek naar het beheer van sociaal-ecologische systemen met de nadruk op veerkracht – de mogelijkheid om met veranderingen om te gaan en te blijven ontwikkelen. Er gebeurt onderzoek naar water, klimaat, ecosystemen en biodiversiteit.

11u30:    Vertrek naar Hammerby Sjöstad en daar om 12:00 uur lunch in restaurant Jimmy’s Marina

13u15:    Wandeling, gevolgd door een bezoek aan het milieu-informatiecentrum Glashusett, uiteenzetting over de Ecowijk Hammarby Sjöstad, een voorbeeld van ecologische ruimtelijke planning en groene stadsontwikkeling (afval-, water- en klimaatvriendelijk). http://www.hammarbysjostad.se/

 15:00: Wandeling naar en bezoek aan Hammarbyverken, een verwerkingscentrale van Fortum Corporation die afval omzet in warmte (waste-to-energy), uiteenzetting over de werking van de centrale (met Birgitta Resvik, vice-president Corporate Relations Sweden,  Bo Berndtsson, plaatschef, en Jane Sjögren, corporate communications project manager)