Brugge

De geëngageerde burger

Voorzitter Gwendolyn Rutten stelde gisteren de visietekst voor naar aanleiding van het congres over 155 dagen. “Een zeer inspirerend en uitdagende tekst” reageert Van Volcem enthousiast. “Iedereen moet de tijd nemen dit te lezen”.

8 uitdagende voorstellen uit het boek van Gwendolyn

1.    Andere vakbonden en meer ziekenfondsen
Er is nood aan andere vakbonden, die niet zozeer opkomen voor de verworven rechten van werklozen en (brug)gepensioneerden, maar vooral inzetten op het activeren van jongeren en het stimuleren van werkenden. En we hebben niet minder maar méér mutualiteiten nodig. Dan kan de concurrentie spelen en zal er meer maatwerk worden geboden.

2.    Geen vastroestende benoemingen
Bouw het systeem van vaste benoemingen af. Moderniseer het ambtenarenstatuut grondig naar het model van de private sector.

3.    Verloon op basis van competenties
Loonspanningen die louter afhangen van leeftijd zijn onaanvaardbaar. Verloning op basis van anciënniteit is onjuist en contraproductief. Het moet dan ook worden afgeschaft.

4.    Erven moet een gunst zijn, geen straf
Het is niet logisch dat het erf- en successierecht de bloedband boven alle andere engagementen plaatst. Werk de discriminerende tarieven in het erfrecht weg.

5.    Staatsvermindering ipv staatshervorming
In plaats van bijkomende staatshervormingen hebben we de komende jaren vooral staatsvermindering nodig. Het overheidsbeslag bedraagt nu bijna 55%. Laten we dat tegen 2020 met alle overheden samen terugbrengen tot minder dan 50%.

6.    Minder lasten op arbeid
Er is een grootscheepse fiscale hervorming nodig. Begin vanaf een wit blad papier. Als we de personenbelasting terugbrengen tot twee redelijke tarieven van 25 en 45%, met de afschaf van de wirwar aan uitzonderingsmaatregelen, aftrekposten en gunstregimes, terwijl we tegelijk het belastingvrije minimum zouden optrekken tot het niveau van het leefloon, welk effect zou dat hebben?

7.    Keuze brengt verantwoordelijkheid
Geef mensen de vrijheid om zelf een bepaald percentage van hun belastingen toe te wijzen.

8.    Slankere overheid
De afbouw van overheidsparticipaties in Belgacom, B-post, de NMBS en de banken is onafwendbaar. Ook het besturen van een busmaatschappij als De Lijn is geen overheidstaak en een eigen Vlaamse energiebedrijf is al helemaal weggegooid geld.