Brugge

Werkzaamheden aan wegdek en fietspad Dudzeelse Steenweg te Brugge

Recent voerde het Agentschap Wegen en Verkeer werkzaamheden uit aan het fietspad langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Het fietspad werd er geëgaliseerd om ophoging door boomwortels te verwijderen. Een noodzakelijke ingreep om de fietsveiligheid te verzekeren. 

Ik vernam echter dat de freeswerken op sommige plaatsen langs de Dudzeelse Steenweg voor diepe groeven hebben gezorgd. Groeven zijn voor freeswerken in het asfalt niet nieuw. Ze zijn meestal slechts enkele millimeters diep, en dus niet meteen onveilig voor fietsers. Op andere locaties werden verzakkingen in het wegdek of fietspad met zwart asfalt opgevuld, waardoor er ook oneffenheden zijn ontstaan. 

Hierover stelde ik minister Peeters enkele vragen. De minister liet in haar antwoord weten dat ze erkent dat er inderdaad kleine groeven zijn ontstaan in het wegdek door de freeswerken en dat het AWV bij gunstige weersomstandigheden een overlaging zal uitvoeren met gietasfalt.

Het wegdek zelf buiten de bebouwde kom vergt op korte termijn geen onderhoud. Er zijn dan ook geen ingrepen gepland aan het wegdek.

Het aanbrengen van een toplaag op het fietspad is helaas geen duurzame oplossing. Het fietspad wordt beschadigd door de wortelopdruk van de snelgroeiende populieren in de tussenberm. Het doorwortelbaar volume van deze berm is bovendien beperkt. Aangezien de bomen zich momenteel maar in jeugdfase bevinden en ver van volgroeid zijn, zullen de wortelopdruk en schade aan het fietspad enkel toenemen. Een nieuwe toplaag zal dus onherroepelijk schade lijden. Andere, grondigere ingrepen aan het fietspad, zullen dan weer voor een onvermijdbare schade aan de wortels zorgen met mogelijke stabiliteitsproblemen van de bomen. Het vervangen van de bestaande bomen in de tussenberm (eventueel ook de zijberm), samen met bijvoorbeeld wortelwering en het vernieuwen van het fietspad, lijken dan ook de enige definitieve oplossing voor dit probleem. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit ingrijpend voorstel verder onderzoeken en contact opnemen met de stad voor verdere bespreking.

Het AWV volgt voor de heraanleg of het herstel van haar verhardingen het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Daarin staan de standaardeisen vermeld voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen, signalisatie en groenaanleg. In specifieke gevallen laat het AWV zich adviseren door externen. In het geval van het fietspad langs de gewestweg N376, werd advies ingewonnen bij een European Tree Technician, een boomtechnisch raadgever.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier het antwoord van de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.