Voorstellen

Beleid Onroerend Erfgoed Tussenkomsten Voorstellen

Wetsvoorstel om stadskankers die beschermd erfgoed zijn gemakkelijker op te lossen

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van monumentenzorg in Brugge diende een voorstel van decreet in om de regelgeving inzake stads- en dorpsgezichten te versoepelen.  “Nu is het de facto zo dat gebouwen die gelegen zijn in de zone van beschermde stads- en dorpgezichten niet gesloopt kunnen worden. Ook al zijn de gebouwen geen waardevol erfgoed of passen de gebouwen niet in het kader van het dorps of stadsgezicht. Met het voorstel kunnen lokale besturen stadskankers gemakkelijker oplossen. Cd&V, Sp.a en N-Va stemden tegen. Het resultaat is verdere immobilisatie.” verduidelijkt Van Volcem.

(meer…)