Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed Vlaams Parlement

Archeologie maakt wonen duurder

“De verplichtingen die het gevolg zijn van het Archeologiedecreet maakt woningen duurder. Het Archeologiedecreet bevat een aantal instrumenten met het oog op de bescherming, het behoud, het herstel en de instandhouding van het archeologisch patrimonium. Door dit decreet wordt een projectontwikkelaar soms geconfronteerd met enorme onderzoekskosten. Door overdreven reglementering wordt wonen steeds duurder.”stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) Op basis van de huidige praktijk geeft minister Bourgeois in een parlementaire vraag van Van Volcem richtprijzen over het te verwachten prijskaartje. Deze loopt gemakkelijk in de 1000’en euro’s.

(meer…)

Brugge Onroerend Erfgoed

Brugge moet werelderfgoedstad blijven in de 21ste eeuw

Ook in de 21ste eeuw moet Brugge een moderne werelderfgoedstad zijn. Dit vraagt actieplannen aan onze tijdsgeest. Twee actiepunten werden goedgekeurd door het College als tegemoetkoming aan de aanbevelingen van Unesco:

1)  De opmaak van een hoogbouwvisie en

2)  de opmaak van herwaarderingsplannen.

Opmerkelijk is ook dat recent is gebleken dat de erkende bufferzone 200m is rond de binnenstad (zie kaart) en groter is dan de kaart die 10 jaar lang werd gebruikt.

  (meer…)

Monumentenzorg Onroerend Erfgoed

Declassering paviljoen Toyo Ito?

De Brugse N-VA heeft in juli aangedrongen op een snelle declassering van het monument van ‘Toyo Ito’. Minister Bourgeois bevestigde dat dit ernstig zal overwogen worden. De minister stelde in de pers dat de restauratiekost zou oplopen tot 1,1 miljoen euro. Bovendien zou het monument volgens de huidige plannen bijna compleet vervangen worden, waardoor we helemaal niet meer kunnen spreken van een restauratie. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem diende een vraag in aan de minister om meer duidelijkheid te bekomen in het dossier. Wordt vervolgd!

Onroerend Erfgoed

Zes aanbevelingen erfgoedforum YOUNESCO

Sinds 2010 staat een deel van de Amsterdamse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst. Het succes van Amsterdam is mede te danken aan de permanente ruimte voor transformatie en de goede balans tussen wonen, werken, ontspanning en toerisme. Is de UNESCO-status voor deze vitale stad een toegevoegde waarde? Wat merk je er eigenlijk van in het dagelijkse leven? Deze en andere vraagstukken werden op dinsdag 3 april 2012 in de Zuilenzaal van Felix Meritis voorgelegd aan een panel van experts en het publiek. “Ik werd uitgenodigd om mijn ervaring uit Brugge uit de doeken te doen.” reageert Mercedes Van Volcem. Na het forum heeft de stad nu 6 aanbevelingen geformuleerd voor de nabije en verdere toekomst.

(meer…)

Extra Monumentenzorg Onroerend Erfgoed

Brugs erfgoed onder de loep

In Brugge zijn circa 6700 (!) gebouwen erkend als bouwkundig erfgoed en 606 gebouwen erkend als monument. Brugge telt 13 erkende landschappen en 31 dorps- en stadsgezichten.  Het hoeft geen betoog om te stellen dat Brugge de Vlaamse erfgoedstad bij uitstek is.   De Brugse binnenstad is dan ook erkend als werelderfgoed door UNESCO.
Maar hoe zit dat nu juist met het erfgoed in Brugge?

(meer…)

Beleid Onroerend Erfgoed Tussenkomsten Voorstellen

Wetsvoorstel om stadskankers die beschermd erfgoed zijn gemakkelijker op te lossen

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van monumentenzorg in Brugge diende een voorstel van decreet in om de regelgeving inzake stads- en dorpsgezichten te versoepelen.  “Nu is het de facto zo dat gebouwen die gelegen zijn in de zone van beschermde stads- en dorpgezichten niet gesloopt kunnen worden. Ook al zijn de gebouwen geen waardevol erfgoed of passen de gebouwen niet in het kader van het dorps of stadsgezicht. Met het voorstel kunnen lokale besturen stadskankers gemakkelijker oplossen. Cd&V, Sp.a en N-Va stemden tegen. Het resultaat is verdere immobilisatie.” verduidelijkt Van Volcem.

(meer…)