Beleid Onroerend Erfgoed Tussenkomsten Voorstellen

Wetsvoorstel om stadskankers die beschermd erfgoed zijn gemakkelijker op te lossen

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van monumentenzorg in Brugge diende een voorstel van decreet in om de regelgeving inzake stads- en dorpsgezichten te versoepelen.  “Nu is het de facto zo dat gebouwen die gelegen zijn in de zone van beschermde stads- en dorpgezichten niet gesloopt kunnen worden. Ook al zijn de gebouwen geen waardevol erfgoed of passen de gebouwen niet in het kader van het dorps of stadsgezicht. Met het voorstel kunnen lokale besturen stadskankers gemakkelijker oplossen. Cd&V, Sp.a en N-Va stemden tegen. Het resultaat is verdere immobilisatie.” verduidelijkt Van Volcem.

Het voorstel tot wijziging van decreet kwam voor op 4 mei 2011 in de commissie Onroerend Erfgoed in het Vlaams Parlement. “De huidige beschermingsmaatregelen zijn niet meer realistisch. Bij de afbakening van de stads- en dorpsgezichten werden immers ook misplaatste of ongelukkige bouwsels en onbebouwde percelen binnen de beschermde zone opgenomen. In Brugge bijvoorbeeld, leven in het centrum meer dan 20.000 mensen waarvan 16% jonge gezinnen. Dat gebied bijvoorbeeld als stadsgezicht vastzetten, betekent met de huidige wetgeving ook dat je de lelijke eendjes moet bewaren. Vandaar dat een wijziging zich opdringt.’

Dit voorstel biedt het voordeel dat bij bouwaanvragen de entiteit belast met de zorg voor het onroerend erfgoed een controlerende rol kan vervullen om misplaatste of ongelukkige bouwsels te doen verdwijnen, of minstens er de nadelige impact zo veel mogelijk van te milderen. Voor de onbebouwde percelen opgenomen in een beschermd stads- of dorpsgezicht kan erover gewaakt worden dat een aantal belangrijke gezichten en perspectieven op het waardevol bouwkundig erfgoed van het stads- of dorpsgezicht konden worden gevrijwaard.

Parlementsleden van N-VA, Cd&V en Sp.a staan naar eigen zeggen achter de maatregel. Toch stemde men tegen de maatregel omdat men de maatregel wil opnemen in een nieuw geïntegreerd decreet. “Een zeer hypocriete houding. In plaats van een constructieve houding aan te nemen en het parlementair werk van oppositie te waarderen, wil men zelf gaan lopen met de eer, en stelt men de maatregel uit onder een flauw voorwendsel.” Reageert Van Volcem. “Mijn voorstel dateert reeds van juli 2010. We hebben de stemming in de commissie uitgesteld op vraag van de meerderheid. Nu stemt men tegen, onbegrijpelijk.”

“Ik heb de indruk dat de meerderheid z’n gezond verstand is verloren. Een stem tegen het behoud door ontwikkeling, maakt dat stadsgezichten in de toekomst echte stadskankers kunnen worden.”