Nieuws

65+ers kunnen nu ook onbeperkt bijverdienen

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd waardoor 65-plussers die een loopbaan van minstens 42 jaar hebben onbeperkt kunnen bijverdienen zonder hun pensioen te verliezen. Wie minder lang gewerkt heeft, mag meer bijverdienen voor hij zijn pensioen verliest. Ook worden de wettelijke regels voortaan door de drie pensioendiensten op dezelfde manier toegepast, wat meer zekerheid geeft voor mensen met een gemengde loopbaan. De aangifteplicht verdwijnt voor gepensioneerden en werkgevers.

Gepensioneerden met een loopbaan van minder dan 42 jaar mogen vandaag niet meer dan 15 procent boven het grensbedrag (afhankelijk van de gezinssituatie) bijverdienen, zo niet verliezen ze hun pensioen. Vanaf 2013 wordt dat opgetrokken tot 25 procent van het grensbedrag. Daarnaast komt er een automatische indexering van de inkomensgrenzen vanaf 2014. Voor dit jaar worden de grenzen met 2 procent verhoogd. “Dat is belangrijk voor weduwen met een overlevingspensioen. Zij mochten steeds minder bijverdienen zodat ze uit de arbeidsmarkt geduwd werden”, stelt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld).

Vereenvoudigingen
Verder worden een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. Per kalenderjaar geldt voortaan alleen de voordeligste inkomensgrens. Het dubbel vakantiegeld wordt ook niet meer aangerekend. In een aantal gevallen leidde dat immers tot verlies van het pensioen.
Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle wees erop dat de hervorming ook positieve gevolgen heeft voor zelfstandigen. Vandaag werken nog 4.400 zelfstandigen die ouder zijn dan 65 jaar, maar geen pensioen hebben aangevraagd. 1.650 van hen kunnen met de nieuwe wet een pensioen krijgen en gewoon voort werken. Daarnaast zijn nog 74.000 gepensioneerden actief als zelfstandigen.

Bron: Het Laatste Nieuws