Nieuws Varia

Bouwbarometer zakt verder weg

De bouwbarometer die Bouwunie elk kwartaal publiceert, zakt in het eerste kwartaal van 2012 nog dieper weg.  De bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote bouwondernemingen zijn erg pessimistisch gestemd. Investeerders, zowel particulieren als professionelen en overheden, kijken de kat uit de boom en wachten op betere tijden. Hierdoor heeft 1 op 5 bouwbedrijven mensen moeten ontslaan, wat erg uitzonderlijk is in de sector.

De bouwsector reageert altijd met vertraging op economische veranderingen. Nu het consumentenvertrouwen wat gestegen is, rijst de hoop dat de klanten hun investeringsplannen stilaan uit de kast halen. Duimen maar dat het niet bij deze eerste zwaluw blijft.

De bouwbarometer duikt in maart opnieuw fors naar beneden en behaalt met 94,6 indexpunten een nieuw laagterecord, ver onder de gezonde grens van 100,0.

38% van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu minder werk dan in december. 21% heeft meer om handen. In het vorige kwartaal had 27% minder en 22% meer werk. Dit betekent dus een verdere verslechtering van het werkvolume. De verwachtingen voor de eerstvolgende periode zijn niet veel beter. 41% verwacht een daling van het werkvolume. 13% verwacht meer opdrachten. In december was dit respectievelijk 47% en 15%.

Het orderboekje van de bouwbedrijven is op middellange termijn wel iets beter gevuld dan in het vorige kwartaal maar zit uiteraard nog niet op het normale niveau.

Orderboekje bouw Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011
<3 maanden 40% 48% 34%
3 tot 6 maanden 45% 39% 45%
6 tot 9 maanden 9% 8% 11%
>9 maanden 6% 5% 10%

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn volgens 36% van de bouwbedrijven gedaald. 44% verwacht bovendien een verslechtering van de prijzen in de komende maanden. Slechts 53% van de bedrijven geeft aan dat de huidige prijzen winstgevend zijn. 3% werkt verlieslatend.

Ondertussen kampt de bouw nog altijd met een hoog aantal slechte betalers (37% spreekt van een toename, wat minder goed is dan de 34% van de vorige keer) en 46% ervaart meer oneerlijke concurrentie (wat ook een toename is tegenover de 42% van het vorige kwartaal).

De werkgelegenheid in de bouwsector staat ondertussen toch ook onder druk. De bouwsector kampt normaliter eerder met een tekort aan arbeidskrachten waardoor ontslagen enkel vallen wanneer het echt niet anders kan. Het systeem van de tijdelijke werkloosheid dient vaak als buffer. Toch hebben in de voorbije maanden meer bedrijven personeel moeten laten vertrekken. 18% van de Vlaamse bouwbedrijven heeft werknemers ontslagen en 8% heeft in de voorbije weken aangeworven (in het vorige kwartaal was dat 10%). 10% plant aanwervingen (dat was in het laatste kwartaal van 2011 nog 22%). 15% zegt in de volgende maanden met minder personeelsleden te werken.

Ondertussen daalt de tevredenheid van de bouwbedrijven met de economie in het algemeen tot diep onder het vriespunt. En ook het vertrouwen in het eigen bedrijf heeft een deuk gekregen. Vorige keer was 85% van de bouwondernemers nog tevreden. Nu is het aantal tevredenen gedaald tot 76%.

De Bouwunie bouwbarometer wordt sinds 1996 opgemaakt en is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de bouwsector. Voor de ruwbouw, de afwerking, de installatiesector en de infrastructuurwerken.

De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief bouwbedrijvenpanel van 300 ondernemers en bestaat uit verschillende deelindices. Aan de hand van de verschillende deelindices wordt de algemene bouwkmo-barometer voor Vlaanderen berekend. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur.

De huidige bouwbarometer werd afgenomen begin maart. In totaal voltooiden 196 ondernemers de bouwkmo-barometer bevraging.

Bron: persbericht Bouwunie