Brugge

Waterproblemen Sint-Pietersmolenwijk opgelost door studenten landmeetkunde?

De verdere ontwikkeling van de Sint Pietersmolenwijk waar ongeveer 400 woningen gepland zijn, staat op de helling door de strengere reglementering omtrent waterbuffering in overstromingsgevoelig gebied. De studenten landmeetkunde van de Hogeschool Gent zoeken in het kader van projectonderwijs naar “out of the box” oplossingen, stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en wonen te Brugge.

Al jaren bestaan er uitbreidingsplannen voor de Sint Pietersmolenwijk. Naarmate ze concreter werden bleek het ontwerp niet meer te voldoen aan de intussen gewijzigde regelgeving en inzichten betreffende waterbeheersing. Net als veel gebieden aan de rand van Brugge ligt deze locatie in overstromingsgevoelig gebied. Om hier te bouwen moet een zeer grote waterbufferingscapaciteit voorzien worden tegen uitzonderlijke regenval. Het bestaande plan is hierdoor niet meer uitvoerbaar. De sociale huisvestingsmaatschappijen die het terrein willen bebouwen zijn genoodzaakt om bijkomende hydrologische studies te laten uitvoeren.

Intussen heeft de wooncoördinator van de Stad Brugge, Marc Leonard,  de hulp ingeroepen van de opleiding landmeten. In het kader van projectonderwijs zullen de studenten het terrein opmeten en er een verkavelingsplan voor ontwerpen. De opdracht is simpel: “Als je het water niet kunt beheersen, maak er dan je bondgenoot van”.

Amfibiewoningen

Sinds orkaan Katrina in de VS heeft gewoed en sinds de stijging van de zeespiegel ernstig genomen wordt zijn verschillende universiteiten wereldwijd aan het zoeken naar oplossingen tegen de desastreuze gevolgen van waternood.

Eén van de mogelijkheden zijn amfibiewoningen. Dit zijn huizen waarvan de kelder zo ontworpen is dat gans de woning erop kan blijven drijven. Als het waterpeil stijgt dan komt de woning los van de grond en blijft hij aan de grond verankerd. Wanneer het waterniveau terug daalt dan komt de woning terug op de oorspronkelijke plaats. Wanneer dit idee voor het eerst in Brugge geopperd werd fronsten de wenkbrauwen, maar in verschillende landen zijn dergelijke projecten in uitvoering.

De studenten van Hogent  zullen de komende maanden onderzoeken of deze techniek in de Sint Pietersmolenwijk kan toegepast worden.

Reien of een marina

De studenten kunnen ook een andere weg opgaan door te bouwen aan het water. De Sint Pietersmolenwijk zou in een soort grachtenstructuur ingebed kunnen worden waardoor de bewoners aan het water wonen zoals langs de reien in het centrum of op eilandjes middenin het water. De vele grachten zouden samen de nodige buffercapaciteit moeten voorzien. De Sint Pietersplas kan hier geen deel van uitmaken omwille van de uitzonderlijke waterkwaliteit, maar maakt het plaatje landschappelijk compleet.

Duurzaam wonen

In de internationale onderzoeken maken de duurzaamheidsaspecten integraal deel uit van elk ontwerp. Ook hier zullen de studenten hun beste beentje moeten voorzetten en de verder durven denken dan de klassieke zonnepanelen.

Nieuwe wooncultuur

De toekomstige bewoners zullen hun idee over wonen moeten bijschaven. Toekomstgericht wonen zal terug “leven op het ritme van de natuur” worden.

Brugge partner in onderwijs

Brugge steunt innovatie. Studenten die projecten willen opzetten die kans maken op realisatie kunnen in Brugge terecht. Het werk van de studenten landmeten aan de Sint Pietersplas en in Zeewege wordt zeer ernstig genomen.