Tag: A11

Brugge

Schepen van openbaar domein is verheugd met afwerken Moeraszone Blauwe Toren door VLM

Brugge – De nieuwe autosnelweg A11 tussen Brugge en Knokke werd aangelegd. Dit had een impact op de natuur in de omgeving. Om de effecten van deze nieuwe autosnelweg te verzachten, voert de Vlaamse Landmaatschappij verschillende inrichtingswerken uit in Brugge. Naast de aanleg van een volledig nieuwe buurtpark Cathemgoed in Dudzele is ook aan natuurherstel gedaan aan de moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik verheugd met de afwerking van beide domeinen. Stad Brugge zal beide zones in de toekomst beheren.

VLM creëert een zone voor natte natuur met de moeraszone. Het gebied is omgevormd tot een zone met open water, wat afgewisseld wordt met rietmoeras. Dit versterkt de biodiversiteit en maakt het gebied aantrekkelijk voor water- en rietvogels. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik tevreden met de afwerking van deze zone. In het najaar van 2023 plannen we de aanleg van een natuurbegraafplaats aan de Blauwe Toren. Deze afgewerkte moeraszone in de nabijheid, zorgt voor een extra natuurrijke plaats waar bezoekers tijd in de natuur kunnen doorbrengen.

van volcem verheugd met afwerking moerasgebied blauwe toren
Plan inrichting moerasgebied
Brugge

150.000 euro brengt geluidsmilderende maatregelen A11 in kaart

BRUSSEL – Minister Lydia Peeters start de studie naar geluidswerende maatregelen voor de omwonenden van de A11. 17 omwonenden van de autosnelweg zullen meestappen in de procedure van de Vlaamse overheid om hun woningen te beschermen van geluidsoverlast van de nabijgelegen A11. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op vraag van volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

De A11, de 12 kilometer lange autosnelweg ging in het najaar van 2017 open. In 2021 wordt nu een studiebureau aangesteld om de geluidswerende middelen te onderzoeken voor de omwonenden van de autosnelweg. “Een 65-tal woningen kwamen in aanmerking voor geluidswerende maatregelen op woningniveau. De eigenaars werden eind 2020 op de hoogte gebracht van de procedure. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt een studiebureau aan om de maatregelen die genomen kunnen worden in kaart te brengen per woning. Dat gaat van extra isolerende beglazing plaatsen tot gevelisolatie”, legt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem uit. Van Volcem maakt deel uit van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en volgt het dossier van dichtbij op.

17 van de 65 omwonenden tekenden in op de procedure voor geluidswerende maatregelen.

Eigenaars staan zelf in voor het aanstellen van een aannemer voor de werken en eventueel een architect. Nadat de werken uitgevoerd zijn, betaalt het AWV de kosten terug. “17 van de 65 omwonenden die in aanmerking kwamen, tekenden in op de procedure. Het gaat om alleenstaande woningen gelegen langs de A11 zowel in Damme, Knokke-Heist als Brugge (Dudzele)”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Brugge Dudzele - Lissewege

Cathemgoed: goed voor 3417 bomen

BRUGGE/BRUSSEL –Langzaam maar zeker krijgt Cathemgoed vorm. De publieke groenzone wordt aangeplant. “De eerste fase is zo goed als af, een goeie zaak. Een nieuw bos van maar liefst 11 hectare, het Cathembos, krijgt vorm. Een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert. Er komen de volgende jaren heel wat hectaren bos bij in Vlaanderen en dus ook bij ons. Brugge en ik als schepen omarmen de doelstellingen. Het wordt hier een heerlijk stukje natuur”, klinkt het bij de schepen.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied moet Dudzele visueel afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de voorziene groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11.  

Afbeelding: grondplan van het ontwerp.

Unieke belevingsplaats

De eerste fase van de aanleg van het Cathemgoed nadert haar einde. “Tijdens deze fase richten we de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat in als publieke ruimte”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Die fase ging van start in de herfst van 2019 met beplanting. Daarna lagen de werken stil wegens een te nat terrein. In april 2020 konden de werkzaamheden weer aangevat worden.

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg zullen voor iedereen toegankelijk zijn: natuurliefhebbers, gezinnen, jeugdbewegingen: “Dudzele krijgt iets ‘mooiers’ om naar te kijken dan de haven of een autoweg, maar vooral ook een unieke belevingsplaats: bomenrijen, wandelpaden, maar ook picknickplaatsen”, duidt schepen Van Volcem.

De schepen plantte een boom aan bij het Cathemgoedbos.

Bebossing

In de Vaneweg wordt een perceel van 9.500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1.500 m². “Deze zone wordt een speelbos. Deze maand komen er maar liefst 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1.268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen bij op het domein. Al bij al goed voor 3.170 bomen in het bos. En er is meer: buiten het bos planten we nog eens 247 bomen. In totaal dus: 3.417 bomen alsjeblieft”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Kerstvakantie

De terreinwerken liepen door onder andere de weersomstandigheden vertraging op. “Het eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat zal nu in de kerstvakantie open zijn voor de omwonenden. “Laat die winterwandelaars maar komen. We hopen in niet coronatijden een wandeling te doen met de omwonenden waarbij ze het terrein verder ontdekken ”, zegt schepen Van Volcem enthousiast.

Afbeelding: ontwerp van het oosten van het Cathemgoed.

Park

Het park langs de Zwaanhofstraat zal bestaan uit een grasplein, een boszone en de Cathemgoedmote en -vijver. De mote is een verhoging in het landschap die verwijst naar de heuvel die vroeger diende als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. Het park zal vrij toegankelijk zijn via een wandelpad en ook zit- en picknickbanken hebben.

“Hier komt ook de dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Die was oorspronkelijk voorzien aan de andere kant van de Zwaanhofstraat. Omdat de weide aan die zijde als ‘historisch permanent poldergrasland’ beschouwd wordt, is echter besloten om de boomgaard ten westen van de Zwaanhofstraat aan te leggen”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Fiets- en wandelverbinding

Als alles goed gaat, start de twee fase in het najaar van 2021, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat. Het wordt een waardevol buurtpark. Aan de uitvoering van die tweede fase is ook de realisatie van een moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren gekoppeld.

Afbeelding: ontwerp van het westen van het Cathemgoed.

“Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van de omliggende wijken”, besluit de Brugse schepen Van Volcem. De werken voor de zwakkeweggebruikersverbinding gaan normaal in het najaar van 2021 van start.

Bron: eigen berichtgeving.

Brugge Dudzele - Lissewege

Vrachtwagenparking nabij A11 gevonden

“Nabij het op/afrittencomplex van de A11 werd eindelijk een zone gevonden die 146 vrachtwagens en 18 personenwagens zal kunnen ontvangen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Het parkeren van vrachtwagens is een oud zeer die al geruime tijd aansleept. Het is dan ook zeer positief dat dit stadsbestuur erin is geslaagd om een duurzame oplossing te vinden.”

De zoektocht naar een geschikte locatie voor een vrachtwagenparking in de nabijheid van de A11 kende al verscheidene obstakels. “Nabij het op/afrittencomplex (19 – Heist/ Kaaien 400-999) werd eindelijk een zone gevonden die plaats zal kunnen bieden aan 146 vrachtwagens en 18 personenwagens”, vertelt een opgetogen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De aantakking zal gebeuren op de N3000.  

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) waren niet doof voor dit pleidooi van onze stad. “De gekozen locatie is in ieder geval ook een duurzame oplossing”, aldus Schepen Van Volcem, “voor vrachtwagens komend vanuit het hinterland van Europa en met bestemming achterhaven vormt dit een ideale locatie. Bovendien is het ook op een respectabele afstand van woningen en de dorpskern van Dudzele.”

Na het afronden van de A11 en de flankerende infrastructuur werd een inrichtingsstudie opgemaakt voor deze zone. De inrichting van een tankstation (sanitair, horeca, shop, edm) zal gevat worden in een afzonderlijke procedure. Hier werden dus nog geen knopen over doorgehakt.