Vlaams Parlement

Project ASTER: strijd tegen energiearmoede

Het nieuw gelanceerde project ASTER heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen te plaatsen op 50.000 sociale woningen.

Het nieuw gelanceerde project ASTER heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen te plaatsen op 50.000 sociale woningen.

In de strijd tegen energiearmoede lanceert de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met steun van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, het project ASTER. Het project heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen op 50.000 sociale woningen te plaatsen. Een goede zaak voor de sociale huurders, die de energiefactuur zullen zien dalen. Daarnaast ook een stap in de richting van meer energieonafhankelijkheid én CO2-reductie.

ASTER heeft tot voornaamste doel het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen. De coöperatieve vennootschap wil, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving.

De cijfers op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stellen dat in Vlaanderen in 2021 zo’n 145.220 sociale woningen binnen het sociaal stelsel verhuurd werden. Het totale aantal sociale woningen in het sociale woonpatrimonium bedraagt 159.885 woningen. Het verschil tussen beide is (structurele) leegstand. Ongeveer een derde van het totale aantal sociale woningen in Vlaanderen moet dus de komende vijf jaar zonnepanelen krijgen. Hierover stelde ik de minister enkele vragen.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij verder ook initiatief zal nemen. Via de VMSW zullen marktconforme leningen ter beschikking zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen om zonnepanelen te leggen.

Daarnaast vroeg ik ook naar het effect van dit project op de huurprijs voor (sociale) huurders. Er zal geen impact zijn op de huurprijs van de woning zelf. Via de huurlasten zal wél een PV-bijdrage aangerekend worden. Deze zal steeds kleiner zijn dan het werkelijk voordeel dat de huurder geniet via de verlaging van zijn energiekosten. Op 7 oktober 2022 werd het wijzigingsbesluit dat het berekeningskader voor deze vergoeding bepaalt, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier de antwoorden van de minister: