Tag: begraafplaats

Begraafplaatsen

Start aanleg eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Brugge – Tot nu toe was natuurbegraven in Brugge nog niet mogelijk. We willen tegemoetkomen aan de grote vraag. Daarom richten we een natuurbegraafplaatsen in op het domein De Blauwe Toren, waar ook reeds een klassieke begraafplaats is. De aanleg van de natuurbegraafplaats start op 19 februari.

Eerste natuurbegraafplaats in Brugge

Als schepen van Openbaar Domein en Financiën investeer ik ook in begraafplaatsen, dit moeten plaatsen zijn waar mensen in rust kunnen rouwen. Daarom maakte ik van de Centrale Begraafplaats in Assebroek een begraafpark met meer groen, bomen en bloemen. Nu realiseren we ook een natuurbegraafplaats, de eerste in de regio.

De wetgeving omtrent natuurbegraven is in 2016 aangepast door de grote vraag hiernaar. Onder bepaalde voorwaarden is natuurbegraven nu mogelijk in natuurgebieden van overheden. Het is belangrijk dat de natuur niet geschaad wordt. Daarom is enkel asverstrooiing, lijkwades of het begraven van biologisch afbreekbare urnes toegestaan.

Toegankelijke ingang, rustplaatsen en vlonderpad

We realiseren de natuurbegraafplaats op een mooi stukje duinengras van 3,4 hectare groot. Het behoud van het stukje natuur in het middenplein en van de bestaande beplanting staat centraal. We zorgen voor een specifiek beheer, zodat het duinengrasland in het middenplein optimaal behouden blijft. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken voor de natuur zijn gedenkstenen of grafmonumenten niet toegelaten.

We zorgen voor een toegankelijke, veilige ingang. Deze ligt op een hogere positie dan het maaiveld, dus werken we met een helling en voldoende rustplaatsen. Ter hoogte van de ingang zorgen we voor een infobord met meer uitleg over de werking van de natuurbegraafplaats.

Om het behoud van de ondergrond te garanderen leggen we een vlonderpad aan overheen de begraafplaats. Een opstaande boord wordt hierbij voorzien, dit is ter veiligheid van slechtzienden of mensen met een rolstoel of buggy. We laten het pad op verschillende plaatsen verbreden naar 1.80 meter, hier worden rustplekjes met zitbanken ingericht. We richten een afscheidsplaats in, waar een kleine ceremonie gehouden kan worden, bij de verbreding in het midden van het pad.

Timing en investering

Aannemer Steenhaut bvba voert de werkzaamheden uit. We voorzien een rustperiode voor de beplating in de zomer, waarna natuurbegraven vanaf het najaar mogelijk zal zijn. We investeren 519.675 euro in de aanleg.

eerste natuurbegraafpaats brugge blauw toren
Begraafplaatsen Brugge

Eerste Natuurbegraafplaats in Brugge

natuurbegraafplaats de blauwe toren in brugge
Een voorontwerp van de Natuurbegraafplaats

BRUGGE – Omwille van grote vraag aan begraafmogelijkheden in de natuur, realiseren we in Brugge een natuurbegraafplaats. Deze legislatuur investeren we in begraafplaatsen, zo richten we onze centrale begraafplaats in als begraafpark met veel bomen en bloemen. In Brugge en omstreken was tot nu toe niet mogelijk om de as van een overledene in een begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven. Met de natuurbegraafplaats aan de site de Blauwe Toren komen we aan de vraag tegemoet. Er is hier reeds een begraafplaats, die we uitbreiden met een natuurbegraafplaats. In een eerste ontwerp voorzien we ruimte voor rustplekken met zitbanken en een vlonderpad.

Natuurbegraafplaats De Blauwe Toren

In 2016 is de wetgeving over natuurbegraven gewijzigd. Natuurbegraven in natuurgebieden van overheden is sindsdien mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. Een natuurbegraafplaats is een natuurrijke zone, die de mogelijkheid biedt om as te verstrooien of een biologisch afbreekbare urne te begraven. Zo wordt de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Om dit te behouden, houden we de inrichting van de natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk. Gedenkstenen of grafmonumenten zijn niet toegestaan en er mogen enkel bloemen geplaatst worden aan de onthaalplaats.

De natuurbegraafplaats in Brugge komt in de site De Blauwe Toren. Een geschikte locatie, aangezien daar een bestaande begraafplaats is en het domein eigendom is van de stad zelf.

In het ontwerp behouden we de bestaande bomen en beplanting. Het is belangrijk dat de natuur in het middenplein zijn karakter kan behouden. Er komt een representatieve en veilige toegang tot de site en een houten vlonderpad zorgt ervoor dat de ondergrond beschermd blijft. Op die manier ondervindt de omgeving geen overlast van de vele wandelaars. Het vlonderpad zal bestaan uit Europees hout, wat de duurzaamheid van de natuurbegraafplaats verduidelijkt. Langsheen het vlonderpad komen verbredingen, die rustplaatsen met zitelementen voorzien.

Kostenplaatje en timing

We plannen om de werken na het broedseizoen in het najaar van 2023 uit te voeren. Het kostenplaatje van de natuurbegraafplaats is geraamd op 544.146,66 euro (inclusief btw).

Site
Brugge

Nestkastjes brengen leven op begraafplaats Ver Assebroek

BRUGGE – Een begraafplaats gedenkt de dood,  verdriet, vele herinneringen maar kan ook een ‘ode aan het leven’ uitstralen. Vorig jaar werkte Gerard Van Parys, die werkt voor de kerkfabriek van Ver-Assebroek, het idee uit om met de bouw van een reeks vogelhuisjes of nestkastjes te starten. “Dit is een prachtig initiatief. Het sensibiliseert en zorgt voor aandacht voor vogels en hun broedplaats in een stille, rustige en unieke omgeving. Ik ben dan ook zeer tevreden dat dit initiatief een verdere uitbreiding kent “, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Een begraafplaats dient als ontmoetingsruimte waar je dierbaren kan gedenken. Bij de zorg voor het onderhoud en de restauratie van grafmonumenten hoort ook de zorg van het landschap. “Een kerkhof is niet alleen een (laatste) rustplaats maar ook een bron van ‘leven’. “Naast de stenen grafmonumenten moet er ook ruime aandacht zijn voor bomen, struiken, kruiden en bloemen. We leveren veel inspanningen om de begraafplaatsen er steeds ordentelijk te laten uitzien en ze voldoende toegankelijk te houden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Ondanks de huidige coronacrisis zijn er ook dit jaar meerdere bezoekers om het kerkhof te Ver-Assebroek te bekijken, te mijmeren, te herinneren, te ervaren, een bloem te plaatsen of te verzorgen”, zegt Gerard Vanparys.

Nestkastjes

In 2020 werden reeds een reeks nestkastjes opgehangen aan de bomen van het kerkhof zelf. “Enkele werden reeds ingenomen als broedplaats voor een mezenkroost. In 2021 werden bij uitbreiding nestkastjes aangebracht aan de eikenbomen langs de ommegang rondom de oude kerkhofsite. Ook op andere plaatsen in onze stad bekijken we de mogelijkheden om extra nestkastjes te verspreiden. We staan hierbij steeds open voor suggesties van de Bruggeling”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Waardevol insectenleven

Sinds enkele jaren is er ook aandacht voor het waardevolle van het insectenleven: een insectenhotel (2016), infoborden en aanplantingen van kruiden en bloemen die insecten lusten en lokken (2019). “We trekken de ‘ode aan het leven’ in de brede betekenis nu door”, aldus Vanparys.