Begraafplaatsen Brugge

Eerste Natuurbegraafplaats in Brugge

natuurbegraafplaats de blauwe toren in brugge
Een voorontwerp van de Natuurbegraafplaats

BRUGGE – Omwille van grote vraag aan begraafmogelijkheden in de natuur, realiseren we in Brugge een natuurbegraafplaats. Deze legislatuur investeren we in begraafplaatsen, zo richten we onze centrale begraafplaats in als begraafpark met veel bomen en bloemen. In Brugge en omstreken was tot nu toe niet mogelijk om de as van een overledene in een begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven. Met de natuurbegraafplaats aan de site de Blauwe Toren komen we aan de vraag tegemoet. Er is hier reeds een begraafplaats, die we uitbreiden met een natuurbegraafplaats. In een eerste ontwerp voorzien we ruimte voor rustplekken met zitbanken en een vlonderpad.

Natuurbegraafplaats De Blauwe Toren

In 2016 is de wetgeving over natuurbegraven gewijzigd. Natuurbegraven in natuurgebieden van overheden is sindsdien mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. Een natuurbegraafplaats is een natuurrijke zone, die de mogelijkheid biedt om as te verstrooien of een biologisch afbreekbare urne te begraven. Zo wordt de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Om dit te behouden, houden we de inrichting van de natuurbegraafplaats zo minimaal mogelijk. Gedenkstenen of grafmonumenten zijn niet toegestaan en er mogen enkel bloemen geplaatst worden aan de onthaalplaats.

De natuurbegraafplaats in Brugge komt in de site De Blauwe Toren. Een geschikte locatie, aangezien daar een bestaande begraafplaats is en het domein eigendom is van de stad zelf.

In het ontwerp behouden we de bestaande bomen en beplanting. Het is belangrijk dat de natuur in het middenplein zijn karakter kan behouden. Er komt een representatieve en veilige toegang tot de site en een houten vlonderpad zorgt ervoor dat de ondergrond beschermd blijft. Op die manier ondervindt de omgeving geen overlast van de vele wandelaars. Het vlonderpad zal bestaan uit Europees hout, wat de duurzaamheid van de natuurbegraafplaats verduidelijkt. Langsheen het vlonderpad komen verbredingen, die rustplaatsen met zitelementen voorzien.

Kostenplaatje en timing

We plannen om de werken na het broedseizoen in het najaar van 2023 uit te voeren. Het kostenplaatje van de natuurbegraafplaats is geraamd op 544.146,66 euro (inclusief btw).

Site

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.