Tag: Bloemenwijk

Brugge

Update timing werkzaamheden Bloemenwijk

Brugge – In de Bloemenwijk in Assebroek leggen we zeven straten opnieuw aan. We vernieuwen de bestrating, leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en planten 175 nieuwe bomen aan. Ook nemen we snelheidsremmende maatregelen door de straat te versmallen en de voetpaden te verbreden. De wijk zal waterrobuust zijn door het aanleggen van een wadi in de Jasmijnstraat, waterdoorlaatbare parkeerplaatsen en een buffervoorziening met kokers.

Werkbezoek

Op 8 juni ging ik langs in de wijk. Veel mensen kwamen naar buiten voor een praatje, een vraag of verbeterpunt. Samen met de dienst en aannemer Verhegge Marc BV proberen we tegemoet te komen aan de vragen.

Fasering

 • Fase 1 – Rozenstraat, tussen de Weidestraat en Begoniastraat (afgewerkt)
 • Fase 2 – Hortensiastraat (afgewerkt)
 • Fase 3A – Rozenstraat tussen Begoniastraat en Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 3B – Pioenstraat (afgewerkt)
 • Fase 4 – Jasmijnstraat (afgewerkt)
 • Fase 5A – Rozenstraat tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat (afgewerkt)

 • Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + Verbindingspad thv speelplein tss Pioenstraat en Tulpenstraat:

Start midden april en einde voorzien eind juni

 • Fase 6A – Tulpenstraat tot voor kruispunt Irisstraat:

Start midden mei en einde voorzien tegen midden juli (tegen het bouwverlof)

 • Fase 7A – Begoniastraat (tussen Rozenstraat en tot voor kruispunt Tulpenstraat):

Start begin juni en einde voorzien tegen eind derde week van augustus.

 • Fase 6B – Tulpenstraat (vanaf kruispunt Begoniastraat tem kruispunt Irisstraat) + Irisstraat:

Start voorzien in de eerste week van augustus en einde voorzien tegen midden oktober.

 • Fase 7B – Begoniastraat (tussen Tulpenstraat en Weidestraat)

Start voorzien vanaf midden september en einde voorzien tegen voorlaatste week november.

 • Fase 8 – Groenaanleg:

Start voorzien vanaf midden november tot en met eind december.

Dit alles behoudens onvoorziene omstandigheden.

Assebroek Assebroek

Bloemenwijk in Assebroek: eerste fase waterrobuuste werken van start

Op 5 september start de eerste fase van de heraanleg van de Bloemenwijk. Deze fase beslaat de werken in de Rozenstraat (vanaf Weidestraat tot Hortensiastraat). Naast de bestaande riolering is ook de bestrating aan vernieuwing toe. “Het resultaat belooft een veilige, groene en duurzame wijk.”

Heraanleg Bloemenwijk start

Gefaseerde heraanleg van 1,6 km over 7 straten

Zeven straten uit de Bloemenwijk, die in totaal 1,6 km beslaan, zullen heraangelegd worden. Deze werken zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 15 maanden in beslag nemen. Het gaat hier over de Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat in Assebroek. “De bestrating is aan vernieuwing toe en de wijk, die uit de jaren 1960 dateert, heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. Het invoeren van gescheiden rioleringsstelsels is een prioriteit op de agenda van Stad Brugge“. Zo’n rioleringsstelsel bestaat uit twee afzonderlijke buizen: een voor regenwater en een voor afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater niet bij het afvalwater terecht, waardoor het afvalwater minder snel zal overstromen. De nutswerken in de Bloemenwijk zijn reeds achter de rug en op 5 september starten de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, voetpaden en vergroening uit te voeren.

“Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase. We vroegen ook hun mening via een infomarkt om deze zo mee te nemen in het maken van de plannen, maar het is uiteraard niet mogelijk om alle wensen in te willigen. We kozen daarom voor minder brede straten, het maximale behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, het toevoegen van bankjes, een goede toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen.”

Bomenanalyse

De stad liet verschillende onderzoeken uitvoeren om de mogelijkheid te bekijken om de bomen te behouden of mogelijks te verplant. “We vroegen de firma Krinkels om een bomen effectenanalyse te doen en lieten ons ook door ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen adviseren. Het behouden van de bestaande bomen bleek helaas niet mogelijk en het verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt graag wou behouden, maar zelfs vier mogelijke scenario’s laten het niet toe. Bovendien zijn dit bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro. We kunnen het ons dus absoluut niet verantwoorden dat een manuele verplanting gebeurt die 10.000 euro per boom zou kosten en daarnaast nog eens twee jaar aan voorbereiding nodig heeft.”

“Als Schepen van Openbaar Domein focus ik enorm op het groener maken van onze stad. De laatste drie jaar werden er in Brugge al 65.575 bomen geplant, maar helaas moeten deze 174 kleine haagbomen weg.  We hebben geen andere optie.  Wel positief is dat er 175 nieuwe bomen komen in de wijk, alsook grotere plantvakken en ook meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er werd ook beroep aangetekend, maar na een constructief overleg werd deze ingetrokken.”

Fietsvriendelijke en veilige wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en zo ook een veilige schoolomgeving te creëren. “We namen een aantal snelheidsremmende maatregelen op in het ontwerp. Zo zullen de rijwegen versmallen en de voetpaden verbreden om de snelheid te beperken.” Hiernaast voorziet de stad ook verkeersplateau’s in de Rozenstraat (ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat) en aan het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat. Ook zullen er asverschuivingen aangelegd worden in de Begoniastraat, Rozenstraat .en Tulpenstraat. “Aangezien er een school gelegen is in de buurt zijn deze snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk, deze kwamen er dan ook op aanvraag van de buurtbewoners.”

Duurzaam ontwerp

Er werden heel wat elementen opgenomen in het plan die de duurzaamheid van de Bloemenwijk versterken. In de Jasmijnstraat komt een wadi, hierdoor kan het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem dringen. Ook worden er parkeerplaatsen geplaatst met waterdoorlatende verharding zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren. In de doodlopende straten worden de parkeerplaatsen in grasdallen geplaatst, dit maakt ook waterinfiltratie in de grond mogelijk. Het hemelwater afkomstig van het grote dak van de kerk zal ook hergebruikt worden.

Daarnaast komt er een buffervoorziening met kokers in de Jasmijnstraat en Begoniastraat. Bij hevige regenval vangt deze het overtollige hemelwater op, wat het rioolsysteem ontlast. Door het voorzien van een bufferkoker heeft de wijk een totale buffercapaciteit van 223.000 liter.

Led-verlichting

Ook zal de Stad de openbare verlichting vernieuwen tijdens de werkzaamheden. Het verledden van de stad is iets waar Stad Brugge enorm op inzet. Dit is een duurzame manier van verlichting: er is een lager energieverbruik, wat minder energiekosten betekent, maar het zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Heel wat voordelen dus!

Kostenplaatje

De totale kostprijs van deze werkzaamheden bedraagt zo’n 4 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen ten laste van Farys (TMVM) en 1,3 miljoen ten laste van Stad Brugge. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75% door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Fasering

De eerste fase van de werken vat aan op 5 september. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken gaan de werkzaamheden door in 8 fasen. Deze zijn uitgeschreven hieronder en duidelijk zichtbaar op het onderstaande kaartje:

 • Fase 1  Rozenstraat (Weidestraat tot Hortensiastraat): 5 september 2022 tot 14 november 2022
 • Fase 2   Hortensiastraat: 17 oktober 2022 t.e.m. januari 2023
 • Fase 3   Rozenstraat (Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat: 14 november 2022 tot april 2023
 • Fase 4   Jasmijnstraat: januari 2023 tot maart 2023
 • Fase 5   Rozenstraat: februari 2023 tot mei 2023
 • Fase 6   Tulpenstraat en Irisstraat: april 2023 tot juli 2023
 • Fase 7   Begoniastraat: augustus 2023 tot december 2023
 • Fase 8   Groenaanleg van alle fasen: november 2023 tot december 2023

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Brugge

Stad Brugge investeert in de Assebroekse Bloemenwijk

Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie krijgt de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling.

BRUGGE – De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin 2022 en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond.  

Zes plannen voor meer dan 30 miljoen euro.

De stad investeert in haar deelgemeenten.  Vorige week werd beslist om de wijk Blijmare met negen straten volledig te vernieuwen. “Ook in Assebroek doen we  aan vernieuwing en is er nood aan investeringen in de rioleringen. Vele wijken van de jaren 1960 hebben nog geen gescheiden stelsel. De stad investeert in kwaliteit van haar omgeving, het water en in wijken die toekomst proof zijn”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.  Vorige week besliste het college van burgemeester en schepenen om meer dan dertig miljoen euro te investeren in wegen en bovenbouw.  Het gaat om 6 dossiers die goedgekeurd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij die voor 75 procent worden gesubsidieerd.

De stad tekende in op de oproep en van de 42 projecten in het totaal zijn er zes in Brugge. “Als schepen van financiën is het belangrijk dat we dossiers gesubsidieerd krijgen. In tijden van corona zijn de middelen zeker niet onbeperkt”, stelt Van Volcem.

1,6 km nieuwe over 8 straten in Assebroek

De werken omvatten een volledige heraanleg van 8 straten, inclusief riolering. We hebben het over de: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat.  “We vernieuwen  in totaal 1.6 km openbare weg. Nuts-, riolerings – en bestratingswerken zijn ingrijpende werken met de nodige hinder. Dit is vervelend, maar noodzakelijk.

We stellen een fasering voorop waarbij de zeven verschillende fasen elkaar aansluitend opvolgen zodat de hinder zoveel mogelijk voor de bewoners kan beperkt blijven”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

De werken vatten aan met nutswerken, gevolgd door de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, de voetpaden en de vergroening uit te voeren. De coördinatie zal vastgelegd worden in samenspraak met de aannemer en de politie nadat de aannemer is gekend na een openbare aanbesteding. “Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase”, klinkt het bij schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Plan uit 2018

De plannen dateren van het jaar 2018 (dus vorige legislatuur) en werden na een infomarkt aangepast aan de wensen van de bewoners.  “Uiteraard kunnen we niet alle wensen inwilligen. Er werd gekozen voor minder brede straten, maximaal behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, bankjes, toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen (de oude kunnen jammer genoeg niet behouden worden)”, zegt schepen Van Volcem.

Bomenonderzoek

De plannen kenden vertraging omdat de stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen toch behouden konden worden of verplant. “We schakelden de firma Krinkels in om een bomen effectenanalyse te doen en vroegen ook deskundig advies van ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen”, zegt schepen Van Volcem. “Behouden lukt helaas niet en verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt wou behouden maar zelfs vier scenario’s laten het niet toe. Bovendien kunnen we voor bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro absoluut niet verantwoorden dan een manuele verplanting gebeurd die 10.000 euro per boom zou kosten en twee jaar aan voorbereiding. Na grondig onderzoek is het zelfs technisch niet mogelijk omdat ook Fluvius niet op die manier wenst te werken. Bij het verwijderen van de bomen kan er gevaar rijzen met de gasleidingen”, duidt de Brugse schepen.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Als schepen van Groen hou ik van het groen en de bomen in onze stad. Ik zette er reeds 1.000 bij en deed reeds aan 24 hectare bosuitbreiding. Bovendien zetten we ook dit jaar meer dan 400 nieuwe bomen. In Brugge werden de laatste twee jaar zelfs 15.300 bomen geplant (bomenteller) maar helaas moeten deze 175 kleine haagbomen weg.  Er is geen andere optie.  Het is wel positief dat er mooiere bomen komen, grotere plantvakken en meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er komen trouwens 117 nieuwe bomen in de straten en 58 net buiten de straten in de onmiddellijke omgeving. Bovendien heeft het extra onderzoek ertoe geleid dat we dit dossier ook voor de oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij konden indienen en zo een subsidie van 75% kunnen bekomen. Het uitstel levert dus ook iets positief op.”

Bredere voetpaden, lagere snelheid, fietsvriendelijker en leefbaarder 

De bestrating van de Bloemenwijk voldoet niet meer aan de huidige normen van een veilig en leefbaar openbaar domein. “Tijdens de heraanleg gaan we de rijwegen versmallen om de snelheid te beperken. Ook de voetpaden nemen we onder handen, die worden op verzoek van de bewoners verbreed. We streven ernaar om de parkeerplaatsen maximaal te behouden.

Het petanqueveld in de Rozenstraat en het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat blijven tijdens de werken behouden”, legt schepen Van Volcem uit. Tenslotte worden de doodlopende straten van een erf-achtige inrichting voorzien.

Veilige en fietsvriendelijke wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en een veilige schoolomgeving te creëren. Hiervoor worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Naast de smallere rijwegen en bredere voetpaden voorziet de stad  asverschuivingen in de Rozenstraat, Tulpenstraat en Begoniastraat. Om de snelheid voldoende te remmen worden er in volgende straten verkeersplateau’s voorzien: Rozenstraat ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat en het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat.

De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. “Er worden ook parkeerplaatsen voor minder-validen voorzien. Tenslotte verlengen we het bestaande fietspad doorheen het speelplein in de Tulpenstraat met kunststofgrasdallen”, duidt schepen Van Volcem.  

Duurzaam ontwerp

In het ontwerpplan voor de heraanleg van de Assebroekse Bloemenwijk werden enkele aspecten opgenomen die de duurzaamheid versterken.  “In de Jasmijnstraat leggen we een wadi aan om het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen. We realiseren in deze straat ook waterdoorlaatbare parkeerplaatsen zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren.  Er komen ook vijf regenwaterputten die door de bewoners en de dienst Openbaar Domein gebruikt kunnen worden voor besproeiing. “De regenputten worden voorzien van een slimme sturing waardoor deze bij intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden”, aldus Van Volcem.  Ook het water afkomstig van het grote dak van de kerk wordt opgevangen om nadien te hergebruiken.

Kostprijs en timing

Om de toegankelijkheid tijdens de werken te garanderen worden ze in 7 fasen uitgevoerd. De totale kostprijs bedraagt circa 4.000.000 euro waarvan 1.300.000 ten laste van Stad Brugge. “Nadat de werken voltooid zijn wordt het genieten voor de inwoners van de Bloemenwijk. Het wordt er toegankelijker, leefbaarder en veiliger”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Bijlage

 1. Gedetailleerde timing
 • Fase 1 Rozenstraat (van kruispunt Weidestraat tot Hortensiastraat)
 • Fase 2 Hortensiastraat
 • Fase 3 Rozenstraat (van Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat
 • Fase 4 Jasmijnstraat
 • Fase 5 Rozenstraat (van Jasmijnstraat tot Kleine kerkhofstraat) en Kleine kerkhofstraat
 • Fase 6 Tulpenstraat en Irisstraat
 • Fase 7 Begoniastraat

Bekijk hier de plannen voor jouw wijk

Bekijk hier de infofolder

Assebroek Brugge Openbaar domein

Stad Brugge kondigt plannen voor heraanleg Bloemenwijk aan

 De Tulpenstraat is één van de ‘bloemenstraten’ in de wijk.

Stad Brugge bevestigt via een duidelijk filmpje en bewonersbrief de vernieuwing van de Bloemenwijk. Deze is dringend aan vernieuwing toe. De wijk krijgt zowaar een grondige opfrissingskuur. De plannen voor de vernieuwing kwamen tot stand in samenspraak met de inwoners.

Nood aan verandering

De werken in de Bloemenwijk zijn noodzakelijk. Na een routinecontrole bleek de riolering in slechte staat te zijn. Ook de bovenbouw is aan verandering toe. “De Bloemenwijk is een mooie wijk, dicht bij onze binnenstad. Het verdient onze volle aandacht”, zegt schepen Van Volcem.

Deze ingrijpende werken zullen gepaard gaan met een opfrissingskuur. “Zo voorziet de stad een erfachtige inrichting voor de Irisstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat”, vertelt de Brugse Schepen. In het totaal komen er ook 100 nieuwe bomen bij. Als onderbeplanting is gekozen voor bloeiende planten, die refereren naar de gelijknamige straatnamen.

Inspraak

Vanaf het begin van het project werden de inwoners van de Bloemenwijk nauw betrokken. Zo was er de mogelijkheid om via een infomarkt en inspraakwandeling input te geven. “Ook is er de mogelijkheid om via een online portaal vragen, bedenkingen en bezorgdheden te formuleren”, aldus schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

Verkeersveiligheid

De oproep om de Bloemenwijk verkeersveilig te maken is een onderdeel van het vernieuwingsplan. ” In kader van de verkeersveiligheid voorzien we de aanleg van smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen”, besluit Van Volcem.

Alle info: https://www.brugge.be/bloemenwijk

Assebroek Assebroek Bewonersinfo Openbaar domein

Bloemenwijk Assebroek wordt volledig heraangelegd

Het nieuwe ontwerp voor de Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek, dicht bij de stad werd deze week door het college goedgekeurd.  De start van de heraanleg wordt voorzien in het voorjaar van 2021. De duurtijd is minimum 200 werkdagen. Rioleringswerken zijn ingrijpende werken (putten tot drie meter) en gaan vaak met hinder gepaard. “Het is vervelend, maar het is nodig want de riolering is helemaal verouderd”, reageert Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief riolering in de volgende straten: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat.

Veilige schoolomgeving

“Deze werken zijn noodzakelijk, omdat na een controle gebleken is dat de riolering in slechte staat is én ook de bovenbouw is aan vernieuwing toe”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “De werken maken het ook mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken, te vergroenen, een veilige schoolomgeving te creëren.  We gaan ook duurzaam te werk en gaan het water van het grote dak van de kerk opvangen“.  Er komen ook 100 nieuwe bomen in de wijk. Rond de bomen worden de bloemen geplant die verwijzen naar de straat”.

Verder komen er snelheidsremmende inrichtingen zoals een smallere rijweg, asverschuivingen en verkeersplateau’s. De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. De doodlopende straten worden van een erf-achtige inrichting voorzien. Er worden ook parkeerplaatsen voor minder-validen voorzien.

Technische ontwerp van de heraanleg van de Bloemenwijk

Het petanqueveld in de Rozenstraat blijft behouden alsook het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat.  Er wordt ook een fietsweg voorzien in kunststofgrasdallen.

Regenputten

In de Jasmijnstraat wordt ook een wadi aangelegd om het oppervlakte water zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen alsook twee regenputten die door de bewoners en dienst openbaar domein kunnen worden gebruikt voor besproeiing. “De regenputten worden voorzien van een slimme sturing waardoor deze voor intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden. Daarnaast wordt de wijk wordt ook voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel”, aldus Van Volcem. 

Praktisch

De werken worden geraamd op 3,1 miljoen euro (waarvan 913.000 euro voor de stad en het saldo voor Farys) en zullen gefaseerd uitgevoerd worden. “Dit is om de toegankelijkheid tijdens de werken te kunnen verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie”, besluit schepen Van Volcem.

Er komt nog een bewonersvergadering om de opmerkingen van de bewoners te verwerken. We gaan dit voorzien op een nieuwe manier indien de lockdown-maatregelen blijven en in groep niet kan samengekomen worden. Afhankelijk van de maatregelen van de federale overheid zal de inspraak georganiseerd worden.

Start uitvoering:

 • voorjaar 2021
 • termijn 200 werkdagen
Overzichtsplan en bestaande toestand
Ontwerpen Tulpenstraat en Irisstraat
Ontwerp Rozensstraat en Kleine Kerkhofstraat
Ontwerp Rozenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat
Ontwerp Pioenstraat
Ontwerp Begoniastraat
Beplantingsplan Bloemenwijk