Archief | Assebroek RSS feed for this section

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Stad koopt gronden in Altebijstraat in Assebroek

9 jul

In de Altebijstraat achter de militaire kazerne heeft de stad gronden aangekocht.
De aankoop van de gronden biedt de mogelijkheid voor het voorzien van een randparking.  Het project is nog in een onderhandelingsfase.

(meer…)

Brugge 2012: Naïma Bouslama

31 mei

Advocate Naïma Bouslama is kandidate nummer 7 op de lijst van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze heeft haar eigen advocatenkantoor in Assebroek, gespecialiseerd in burgerlijk recht, handels- en verzekeringsrecht en strafrecht. Naïma woont in het Stubbekwartier.

(meer…)

Tweede project in woongebied Mispelaar

24 apr

Bouwkantoor Danneels deed een nieuwe aanvraag voor het bouwen van 14 eengezinswoningen (halfopen en gesloten bebouwing) met  garages in woongebied de Mispelaar. De woningen hebben ongeveer hetzelfde gabariet, met name één bouwlaag onder een hellend dak. Ze hebben ook een gelijkaardig uitzicht, dat ook overeenkomt met de eerste 13 woningen die reeds gerealiseerd werden.

(meer…)

Stad koopt stuk grond voor uitbreiding natuurgebied Gemene Weidebeek

6 apr

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft vandaag beslist om de gronden ‘Deschryver’ (2,37 ha) in Assebroek aan te kopen. Dit kadert in de gefaseerde aankoop van bijkomende gronden voor de verdere uitbouw van het natuurgebied Gemene Weidebeek. De Stad besliste in 2000 om het gebied van de Gemene Weidebeek niet te verkavelen, maar uit te breiden en om te vormen tot natuurgebied.

(meer…)

Voorstelling ontwerp speelplein Mispelbilk in Assebroek

28 mrt

Het speelplein Mispelbilk kwam regelmatig aan bod op de werkgroep ‘Parken en Pleinen’ van de Stad Brugge. Het voetbalveldje lag immers vlak naast woongebied en wordt intensief bespeeld.  Om overlast te vermijden werd besloten om de site her in te richten. Op vrijdag 6 april tussen 17u30 en 18u30 worden de nieuwe plannen voorgesteld. Afspraak aan het speelpleintje.  Voor verdere vragen kan u terecht bij Jochen Snick of Joeri Gevaert van de stedelijke Jeugddienst (050 44 83 26).

Assebroek in beweging – maandag 12 maart

5 mrt

Kom es luisteren!

Maandag 12 maart organiseert Mercedes Van Volcem samen met Severine Maes een informatie-avond over Assebroek. Afspraak om 20u in het parochiaal centrum Sparrenhof te Assebroek.

Fietsen en wandelen langsheen het Veltembos

25 dec

“In het schepencollege hebben we de vergunningsaanvraag goedgekeurd voor het aanleggen van een fiets- en wandelpad langsheen het Veltembos, gelegen in de Zandtiende en de Boomkwekersstraat in Assebroek.” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Oud gemeentehuis Assebroek krijgt herbestemming

19 dec

Het oud gemeentehuis te Assebroek, op het Gaston Roelandtsplein nr 21, krijgt na jaren leegstand opnieuw een bestemming. Het huidig project omvat de renovatie tot eengezinswoning en renovatie van het te behouden bestaande kantoorgebouw.
“Het is goed dat dit pand een invulling krijgt op deze belangrijke plaats (Perretje)” zegt Schepen Mercedes Van Volcem. “Leegstand leidt tot verloedering en vermindering van kwaliteit. Het verheugt mij dat er kan gewoond en gewerkt worden op dergelijke locatie die historisch waardevol is en op een top locatie ligt”.

Dienstencentrum De Lelie wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw

14 okt

“Assebroek is een belangrijke woongemeente. Er zijn geen bedrijventerreinen. Er is dus nood aan woonondersteunende functies voor jong en oud. Naast de Zeven Torentjes voor senioren, Daverlo en Bloso voor de sport en de vernieuwing van het chirolokaal op Steenbrugge, is nu De Lelie aan de beurt met het doel ruimte scheppen voor jongeren”, aluds Schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Mercedes Van Volcem. “Ook het buurtpark op de Tirr is op komst. Er staat heel wat te gebeuren voor Assebroek”.

(meer…)