Tag: brugse reien

Brugge

Zwemmen in de Brugse reien

BRUGGE – Bruggelingen die tijdens de zomer graag in de buurt van water vertoeven, mogen juichen. De zwemzone in de Brugse reien aan de coupure zal namelijk driemaal zo groot zijn deze zomer! Naast gewoon zwemmen zullen ook andere watersporten er mogelijk zijn.

Wie naast het zwemmen nog even iets anders wil proberen zal vanaf deze zomer dus ook kunnen suppen of meedoen aan wedstrijdjes waterpolo. De zwemzone groeit dus niet alleen in omvang, maar ook het aanbod groeit mee. De zwemzone was vorige zomer 35 meter lang, maar zal nu dus uitbreiden tot 110 meter.

Kostenplaatje

De uitbreiding van de Brugse zwemzone zal de stad zo’n 150.000 euro kosten. Verschillende alternatieve locaties werden geponeerd, maar de cijfers van vorige zomer zorgden voor duidelijkheid. In 2022 doken zo’n 10.000 mensen de Brugse reien in. Een glashelder signaal van de Bruggeling die graag in de reien wil zwemmen. Daarmee pint hij dus ook de locatie voor komende zomer vast.

Veiligheid tijdens het zwemmen

De zwemzone opnieuw verplaatsen naar de Langerei botste op enkele drempels. De voornaamste reden om daar niet opnieuw een zwemzone in te richten is het niet kunnen garanderen van de veiligheid tijdens het zwemmen. De waterkwaliteit langs de Langerei kan niet gegarandeerd worden en daarmee is de kous af. Het heeft geen zin om de zone na enkele dagen zwemmen de zwemzone te moeten sluiten. Het stadsbestuur neemt echter wel initiatief om er de waterkwaliteit te verbeteren. In het najaar zal men er baggeren.

Meer informatie kan je vinden via de website van Stad Brugge.

Brugge

Planning bouw nieuw pompstation aan de Mariabrug

BRUGGE – De voorbereiding voor het nieuwe pompstation aan de Mariabrug is volop aan de gang. Nog tot 22 december zullen deze voorbereidingswerken duren. Op 9 januari, na het bouwverlof, start de bouw van het nieuwe pompstation. Dit pompstation zal ervoor zorgen dat bij hevige regen geen overstort van rioolwater in de Reien terechtkomt!

Planning van de werkzaamheden

Met de bouw van dit pompstation saneren we een overstort van rioolwater, noodzakelijk voor een betere waterkwaliteit van de reien.

  • t.e.m. 22 december: voorbereidende werken
  • 10 januari – eind maart 2023: bouw van het pompstation
  • 21 februari – eind april 2023: riolering van de Mariastraat verbinden op het pompstation + herstelling van de rijweg
  • midden maart – eind april 2023: rioleringswerken in Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid

Hinder

Tijdens de werken zal er in de Mariastraat (Mariabrug – Gruuthusestraat) geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. Voetgangers kunnen wel steeds door. In de Katelijnestraat kan het verkeer nog door tot aan de Kastanjeboomstraat. De garages uit Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid zullen enkel niet bereikbaar zijn in de maanden maart en april, bij de aanleg van de riolering. Nadat deze werken afgerond zijn, zal al het verkeer opnieuw via de Mariabrug naar de Gruuthusestraat kunnen rijden.