Brugge

Planning bouw nieuw pompstation aan de Mariabrug

BRUGGE – De voorbereiding voor het nieuwe pompstation aan de Mariabrug is volop aan de gang. Nog tot 22 december zullen deze voorbereidingswerken duren. Op 9 januari, na het bouwverlof, start de bouw van het nieuwe pompstation. Dit pompstation zal ervoor zorgen dat bij hevige regen geen overstort van rioolwater in de Reien terechtkomt!

Planning van de werkzaamheden

Met de bouw van dit pompstation saneren we een overstort van rioolwater, noodzakelijk voor een betere waterkwaliteit van de reien.

  • t.e.m. 22 december: voorbereidende werken
  • 10 januari – eind maart 2023: bouw van het pompstation
  • 21 februari – eind april 2023: riolering van de Mariastraat verbinden op het pompstation + herstelling van de rijweg
  • midden maart – eind april 2023: rioleringswerken in Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid

Hinder

Tijdens de werken zal er in de Mariastraat (Mariabrug – Gruuthusestraat) geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. Voetgangers kunnen wel steeds door. In de Katelijnestraat kan het verkeer nog door tot aan de Kastanjeboomstraat. De garages uit Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid zullen enkel niet bereikbaar zijn in de maanden maart en april, bij de aanleg van de riolering. Nadat deze werken afgerond zijn, zal al het verkeer opnieuw via de Mariabrug naar de Gruuthusestraat kunnen rijden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.