Vlaams Parlement

“Stem meer vrouwen in politieke functies”

BRUSSEL – Twee jaar voor de volgende lokale verkiezingen maak ik de balans op. Het aandeel vrouwelijke verkozenen neemt bij elke lokale stembusslag toe (van 20 pct in 1994 naar 38 pct in 2018), maar met 2.845 vrouwelijke verkozen op een totaal van 7.392 blijven de vrouwen duidelijk in de minderheid.

Vlaanderen telt momenteel 52 vrouwelijke burgemeesters op een totaal van 300 steden en gemeenten. Als het van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) afhangt, moet het aantal vrouwelijke burgemeesters bij de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2024 verdriedubbelen zodat er in de helft van de steden en gemeenten een vrouw de sjerp krijgt. Volgens haar zou die keuze ook een impact hebben op het beleid. “Vrouwen hervormen meer”, aldus Van Volcem.

Op twee jaar voor de volgende lokale verkiezingen blikt Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem zowel terug als vooruit.  Het aandeel vrouwelijke verkozenen neemt bij elke lokale stembusslag toe (van 20 pct in 1994 naar 38 pct in 2018), maar met 2.845 vrouwelijke verkozen op een totaal van 7.392 blijven de vrouwen duidelijk in de minderheid. Ook het aandeel vrouwelijke schepenen en burgemeesters groeit, maar ook daar is er nog lang geen pariteit. Op 300 steden en gemeenten zijn er bijvoorbeeld maar 52 vrouwelijke burgemeesters. Dat blijkt uit cijfers die Van Volcem heeft opgevraagd bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Van Volcem doet een oproep om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog meer op vrouwen te stemmen. Volgens de liberale politica halen vrouwen vaak minder stemmen dan hun mannelijke collega’, maar heeft dat te maken met de andere manier waarop vrouwen volgens haar aan politiek doen. “Vrouwen nemen de beslissingen die nodig zijn en hervormen meer. Dat zie ik toch in ons college. We leggen beslissingen voor waar mannen anders over denken. Mannen denken meer aan hun stemmen”, dixit Van Volcem.

Van Volcem wil niet sleutelen aan de pariteitsregels (gelijke vertegenwoordiging op de kandidatenlijsten en de eerste twee kandidaten op de lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn, red). Ze vindt wel dat de colleges, de deputaties en ook de ministerraden 50/50 moeten samengesteld worden. Nu is dat op Vlaams niveau bijvoorbeeld 3 op 9 of 33,3 procent.

Uit de cijfers die Van Volcem heeft opgevraagd, blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd van de verkozen mandatarissen bij de vorige lokale verkiezingen op 53 jaar (mannen) en 50 jaar (vrouwen) lag. “Die gemiddelde leeftijd vind ik wel hoog. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van jonge leeftijd in de gemeenteraad zitten”, aldus nog Van Volcem.

Bron: FOCUS WTV. Klik hier voor het artikel.

Vind hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister.