Varia

Crisis in de Hoorn van Afrika: geef je steun!

Crisis in de Hoorn van Afrika: geef je steun!

Meer dan 10 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika hebben zeer dringend humanitaire hulp nodig. Bijna 2 miljoen van hen zijn kinderen jonger dan vijf jaar. De huidige crisis, die in sommige delen van de Hoorn de ergste in 60 jaar is, is het gevolg van droogte, conflicten en sterk gestegen voedselprijzen.

De toestand is het ergst in Somalië, Ethiopië, Djibouti en Kenia. Als er niet wordt ingegrepen, riskeren miljoenen kinderen en vrouwen ziek te worden of zelfs te sterven.

“We mogen hier niet onverschillig tegenover staan. Ik wil iedereen oproepen om een gift te doen. Hoe klein ook. Met tien euro kan je vijf ondervoede kinderen helpen. Het betekent voor die mensen leven of dood. Surf naar 1212.be en help mensen in uiterste nood!” aldus Mercedes Van Volcem.