Assebroek Brugge Brugse binnenstad

Vlaamse bouwmeester wil project Klein Appelmoes vorm geven

De Vlaamse Bouwmeester, de Brusselse architect Peter Swinnen, heeft zich geëngageerd om twee belangrijke bouwprojecten in Brugge mee vorm te geven. Het gaat om de felbesproken en gecontesteerde verkaveling in een gedeelte van het groene gebied “Klein Appelmoes” in Assebroek, en de bouw van nieuw gebouw voor de centrale administratie van de stad Brugge op het Beursplein, op de plek waar nu een Beurshalle staat. “Ik ben heel tevreden dat de Vlaamse Bouwmeester wil meewerken. Het is de bedoeling een kwalitatief project te maken, met voldoende buffering naast de 40ha open ruimte.” verduidelijkt Van Volcem.

Rol

De Vlaamse bouwmeester krijgt van de de Vlaamse overheid een mandaat om het Vlaams architecturaal beleid mee vorm te geven. Hij heeft een sturende rol in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten van publieke overheden. Peter Swinnen is de derde Vlaamse Bouwmeester. Eerder namen Bob Van Reeth en Marcel Smets die taak op zich.

Bron: Stadsomroep Brugge