Varia

Open Vld sport mee, u ook?

“Voor Open Vld Brugge is niet alleen de kleine zelfstandige een grote zaak ook sport ligt in ons hart en daarom staat het ook duidelijk in ons programma.” verduidelijkt Fernand Janssens, kandidaat op de Open Vld lijst. Open Vld Brugge wil het loopparcours voor Brugge verbeteren, ze wil de sportaccomodatie kosteloos ter beschikking stellen van de jeugd en ze wil op een doordachte wijze in meer sportinfrastructuur voorzien

Meer sportinfrastructuur in Brugge

Sport krijgt steeds meer maatschappelijke betekenis. Los van het gezondheidsaspect draagt sport ook bij aan het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Ikzelf kan dat uit eigen ervaring beamen: met Wimme Boxing Club hebben we de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om onze trainingen op een hoger niveau te krijgen en om de bokssport voor iedereen toegankelijk te maken.

Naast onze bestaande leden hebben we ook een uiterst succesvolle ‘gentlemen boxing’-opleiding en zijn we recent ook gestart met een heuse jeugdopleiding. Maar het uitbouwen van een sportclub doet je algauw beseffen dat er op vandaag limieten zijn, zeker qua infrastructuur. Ik vertoef vaak in sportmiddens en een veelgehoorde opmerking is dat Brugge op vandaag over onvoldoende sportinfrastructuur beschikt. Er zijn zo’n 300 erkende sportclubs in Brugge; deze willen ergens een vaste stek krijgen. Elk jaar is het voor heel veel sportclubs telkens opnieuw echt puzzelen om aan voldoende uren te geraken… Ik vind dan ook dat we meer inspanningen moeten doen om voldoende sportinfrastructuur te voorzien voor de clubs. Het gaat immers om duizenden mensen van jong en oud die we dan kansen bieden om op een kwalitatieve manier te bewegen en te sporten! Idealiter moet er in de volgende legislatuur dus bijkomende stedelijke sportinfrastructuur komen. En we moeten daar niet te bescheiden in willen zijn: zo zou er nu toch eindelijk eens een stedelijke sportzaal in Sint-Michiels moeten komen. Ook de zaal in Koolkerke is aan een broodnodige opwaardering toe. En we moeten ook durven anticiperen… Waarom kan er aan het nieuwe voetbalstadion bijvoorbeeld geen sportzaal gekoppeld worden? Dan kan die nieuwe accommodatie (met veel dure parkeerplaatsen) ook buiten de wedstrijddagen optimaler benut worden! Simultaan met de realisatie van nieuwe infrastructuur moet er volgens mij ook gekeken worden of er, naar het voorbeeld van de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en scholen, naschools geen bijkomende schoolaccommodatie kan gehuurd worden.

En ik ben ervan overtuigd: als we echt onze zaalsporten willen ondersteunen dan moet Brugge ambitieus durven zijn: waarom geen privé-partner zoeken om een moderne evenementen-/topsporthal te bouwen? Als Roeselare (Schiervelde), Kortrijk (Lange Munte) en Oostende (Sluyter) dit bijvoorbeeld kunnen, dan kan Brugge ook een extra inspanning doen. Misschien kan er iets in combinatie met het Boudewijnpark of het Jan Breydel, het mooiste sportpark toch wel! Of waarom dit niet koppelen met de ontwikkeling aan de voorkant van het station? Dit kan, zeker op termijn, de opgang van zaalsporten zoals volleybal en basketbal  ten goede komen. Concreet voorbeeld : De Hallebardiers zoeken al geruime tijd naar een grote sportzaal voor een 60-tal personen om te trainen op donderdagavond; er is momenteel nergens ruimte daarvoor.

Gratis sportaccommodatie voor jeugdwerking

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat onze jeugd aan sport doet. Zeker in tijden waar jongeren heel veel vrijheid en mogelijkheden tot ander tijdverdrijf hebben (denk maar aan de computergames) is het volgens mij een maatschappelijk taak van de stad om jeugdsport maximaal te ondersteunen. Want het is op vandaag voor de vele Brugse sportclubs allesbehalve evident om een kwalitatieve jeugdwerking uit te bouwen. Dat kost allemaal veel geld en met het jaarlijkse lidgeld kan slechts een miniem gedeelte van alle kosten gedekt worden… Om de jeugdsport maximaal te ondersteunen pleit ik er bijvoorbeeld voor om de sportaccommodatie gratis ter beschikking te stellen voor jeugdtrainingen en –wedstrijden. Voor de stedelijke sportinfrastructuur moet dat mogelijk zijn en dan moet er onderzocht worden hoe er een oplossing kan voorzien worden voor die Brugse clubs die gebruik maken van niet-stedelijke sportinfrastructuur; want alle clubs met jeugdwerking zouden natuurlijk op dezelfde manier behandeld moeten worden; Het budget dat op deze manier vrij zou komen voor de clubs met jeugdwerking zou hen toelaten om bijvoorbeeld meer gekwalificeerde en professionele trainers aan te stellen en om ook meer jeugd aan te trekken. Ik denk dat we hiermee een belangrijk signaal geven naar de duizenden Brugse jongelingen en de honderden vrijwilligers van onze sportclubs die zich dagdagelijks inzetten voor het opleiden van onze jeugd. En denk eraan, het spreekwoord zegt: ‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Dit is ook van toepassing op sport en het is bovendien bewezen dat de kans groot is dat mensen een groot deel van hun leven blijven sporten als zij daar al op jonge leeftijd mee beginnen. En wie weet: misschien spreken we zo, op jonge leeftijd, nog sneller en makkelijker talenten aan die misschien uitgroeien tot de topsporters van morgen.

Verbeteren van het loopparcours rond Brugge

Het huidige loopparcours rond Brugge zouden wij ook graag verbeterd zien. Gezien het fantastisch parcours is er toch nog een probleemzone, namelijk de aansluiting ter hoogte van het Graaf Visartpark met vesting ter hoogte van de Dampoort. Nu moet men onder andere door de werfstraat waar er geen specief loopparcours is voorzien. Ons voorstel is om vanaf het Graaf Visartpark een nieuw loop- en wandelparcours aan te leggen die langs de Maria Van Bourgondiëlaan loopt naar de houtkaai vervolgens naar de scheepsdalebrug om zo opnieuw aansluiting te maken met de vesting aan de Dampoort. Het lijkt ons ook een veel aangenamer parcours en vooral ook veiliger. Een bijkomende mogelijkheid zou ook het plaatsen van een fit-o-meter zijn langs dit parcours. Dit is een  geschikt middel is om naast het wandelen en het lopen je fysieke fitheid op peil te houden. De omloop is voor iedereen, je kan het parcours afleggen wanneer je wil, je kan het alleen doen of met vrienden, de oefeningen zijn eenvoudig en veilig, het is gratis, het is veelzijdig, het is in open lucht en het geeft de gelegenheid tot sociaal contact. Tal van voordelen die het huidige loopparcours in Brugge, Naast het verbeteren van aansluitender en aangenamer traject, biedt deze fit-o-meter ook tal van voordelen die het sporten alleen maar ten goede komen.