Brugge Ruimtelijke ordening Vlaams Parlement

Stadiondossier en site chartreuse

“Ik kreeg deze week het antwoord binnen van de bevoegde minister omtrent de vooruitgang van het de site chartreuse en de schorsing van het ander deelgebied, de bedrijventerreinen langs de Spie en de Blankenbergsesteenweg.   Persoonlijk was ik voorstander van de intrekking van de beslissing en motivatie van een nieuwe beslissing. De minister stelt in zijn antwoord dat hij gewoon het proces afwacht en ziet of de Raad van State de beslissing zal vernietigen en pas naderhand een beslissing zal nemen. Geen vooruitgang voor 2013 dus.  Nochtans zijn beide deelgebieden een hefboom voor een ondernemend Brugge.  Wordt vervolgd, maar N-VA minister Muyters helpt het dossier alleszins niet daadkrachtig vooruit.” aldus Mercedes Van Volcem