Brugge Vlaams Parlement

Kruispoortbrug: nieuwe studie opgestart

De Vlaamse Waterweg nv heeft SWECO aangesteld om een variantenstudie voor een nieuwe Kruispoortbrug uit te voeren. De studie neemt tegelijk ook de verkeersknoop R30 onder de loep. “Het is de ambitie om eind 2023 met een concept te landen waarna koers gezet kan worden richting een detailontwerp van de brug en de omgeving met als hoofddoel een veilige en vlotte verkeersituatie voor alle weggebruikers”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Toen de oude Kruispoortbrug stuk ging, installeerde De Vlaamse Waterweg in 2018 een tijdelijke brug om het uitgaand verkeer uit de Brugse binnenstad te leiden. De vergunning voor deze brug loopt tot eind 2027. “De Vlaamse Waterweg stippelde daarom in nauwe dialoog met het stadsbestuur Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer een traject uit waarbij we koers zetten naar niet alleen een nieuwe brug, maar waarbij we ook de R30-knoop ter hoogte van het kruispunt met de Moerkerkse en Maalse Steenweg en de aanpalende Vesten bestuderen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 

Vanzelfsprekend is het concept van een nieuwe brug één van de doelstellingen. Dit is echter ook een unieke kans om de verkeersknoop R30 aan te pakken. Iedere Bruggeling weet dat de situatie hier voor voetgangers, fietsers en auto’s absoluut niet optimaal is. De doorstroming wringt, elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen…”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

Het is een goede zaak dat naast de brug ook het kruispunt zelf, gelegen aan de grens van het gebied en in de bufferzone met de meeste aandacht wordt onderzocht. Het zou een goede zaak zijn mocht het kruispunt eenvoudiger en leesbaarder zijn. Ook de ring aan de kant van de wegen moet nog vergroenen en fietsvriendelijker worden”, stelt Van Volcem. “Er zijn ook heel wat kansen om te ontharden. De bruggen in Brugge zijn heel belangrijk voor de stad en de ontsluiting ervan. Ik ben heel blij dat de bevoegde minister er werk van maakt. Er zijn veel middelen nodig maar zowel de Kruispoort en Krakelebrug staan hoog op haar prioriteitenlijst”, zegt Vlaams Parlementslid en schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem

SWECO

Voor de variantenstudie gaat De Vlaamse Waterweg nv in zee met studiebureau SWECO die vertrouwd is met soortgelijke complexe vraagstukken. Een interdisciplinair team van verkeersdeskundigen tot landschapsarchitecten zal het project in kaart brengen om, via een geïntegreerde benadering, tot een voorkeursvariante voor de nieuwe brug te komen. De kostprijs van deze studie bedraagt 215.000 euro.

De studie is het startschot van een intensief traject dat de komende jaren wordt uitgerold. De eerste opgave voor SWECO en alle betrokken administraties, van het Agentschap Onroerend Erfgoed tot De Lijn, is een concept uit te denken. “Waar komt de nieuwe Kruispoortbrug? Hoe richten we de knoop op de R30 aan? Zijn quick wins mogelijks? Kiezen we voor een nieuwe kruispuntinrichting met bijvoorbeeld een rotonde? Het zijn allemaal vragen die op tafel komen te liggen”, aldus bevoegd minister Lydia Peeters.

Eind 2023 weten we dan normaal wat de belangrijkste principes zijn voor de brug, de R30 en de omgeving”, stelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Dan plannen we ook een ruimere communicatie naar de omwonenden en bij uitbreiding alle Bruggelingen. Ook dan kunnen we een verfijnd concept afspreken met de partners stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo zullen we stap voor stap richting detailontwerp en omgevingsvergunning en richting de spreekwoordelijke schop in de grond werken.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.