Opinie Varia

Opmerkelijke ongelijke financiering bij politieke jongerenorganisaties

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) blijkt een grote discrepantie bij de financiering van politieke jongerenorganisaties. De afgelopen 10 jaar kregen de Cd&V-jongeren opmerkelijk veel. Een drievoud van Jong Vld of Jong Groen. “Het is goed dat jongeren politiek participeren en we moeten dit koesteren, maar dan wel allemaal op gelijke leest. Het mocht voor sommigen gerust wat minder zijn. ” reageert Van Volcem. “Dit zal nu veranderen.”

Er is jarenlang een zeer grote discrepantie geweest tussen de verschillende jongerengroeperingen. De Cd&V- jongeren kregen een veelvoud ten opzichte van de andere politieke jongerenverenigingen. Ook de Sp.a – jongeren mochten zich al die tijd lang in de handjes wrijven. Er was onduidelijkheid troef en er kwam vroeger helaas nooit een echt debat. Diegene die het best de wetten konden uitpluizen en de administratie konden overtuigen trokken aan het langste eind. Jong Cd&v en Animo konden verschillenden mensen te werk stellen om zo aan de organisatorische en administratieve verplichtingen te voldoen.

De cijfers

Gemiddeld kreeg Jong Cd&V de afgelopen 10 jaar 185 000 euro werkingsmiddelen per jaar. Animo, de jongerenbeweging van Sp.a kreeg gemiddeld 106 000 euro per jaar.  Jong N-VA kreeg zo’n 84 000 euro jaarlijks, rekening houdende met de financiering van Pregos de vroegere Volksuniejongeren. L², de jongeren van het ter ziele gegane Spirit kregen gemiddeld 77 434 euro. In 2011 kreeg L² nog steeds meer middelen dan bijvoorbeeld Jong Vld en Jong Groen. En dit terwijl Jong Vld en Jong Groen een veelvoud leden hebben ten opzichte van L². Jong Vld moest het stellen met 61 422 euro jaarlijks. Jong Groen met 58 724 euro. Hekkensluiter zijn de Jonge Libertairen, de jongeren van LDD die de laatste jaren gemiddeld 41 690 euro opstrijken. Uit het antwoord van minister Smet (Sp.a) blijkt niet hoeveel de Vlaams Belang jongeren toegekend kregen.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jong CD&V 182287 187008 180256 183925 186272 189000
Animo 70638 74243 90128 92771 93765 130948
Jong NVA 123709 127844 99206 99585 112266 53623
Spirit / L2 85000
Jong VLD 50000 50071 46436 52650 76500
Jong Groen 40000 65000
Jong Libertairen
2008 2009 2010 2011 Totaal Gemiddeld per jaar
Jong CD&V 197508 202147 173913 168000 1 850 317 185032
Animo 151527 154318 102672 101500 1 062 509 106251
Jong NVA 55231 57540 55635 55000 839 639 83964
Spirit / L2 87549 91223 60196 63204 387 172 77434
Jong VLD 79944 79328 56170 61699 552 798 61422
Jong Groen 66949 69759 55635 55000 352 343 58724
Jong Libertairen 20000 50071 55000 125 071 41690

Een politieke jongerenbeweging komt voor subsidiëring in aanmerking als ze jongeren stimuleert om actief burgerschap op te nemen. Het al dan niet hebben van verkozenen door een moederpartij vormt geen criterium. De politieke jongerenbeweging wordt immers gesubsidieerd op basis van haar eigen activiteiten, en niet op basis van de resultaten van een andere organisatie.

Nieuwe koers

In januari werd het decreet over een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid door het Vlaams parlement aangenomen. “Hier werd een specifieke subsidieregeling voor politieke jongeren­bewegingen gecreëerd om de discrepantie uit het verleden weg te werken.” Verduidelijkt van Volcem. “Een goede zaak. Nu zullen de jongerenbewegingen moeten voldoen aan een aantal modules die slaan op politieke vorming, informatieve activiteiten en zelfs internationale werking. Als ze aan een aantal criteria voldoen krijgen ze een basissubsidie van 55 000 die verhoogd kan worden indien men extra modules realiseert.”