Opinie

Opinie

Opinie: “Airbnb toelaten in sociale woning”

Het voorbije weekend werd duidelijk dat meer dan 15 000 sociale woningen te groot zijn. Wie in zo’n te grote sociale woning woont zal binnenkort een vergoeding van 25 euro moeten betalen vanaf de tweede overbodige kamer. Aan die bijkomende plichten wil Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) ook rechten koppelen. “Huisdelen is in opmars. Waarom zouden we niet toelaten dat mensen een kamer verhuren aan vrienden of via bijvoorbeeld AirBnB.” stelt ze in een opiniebijdrage.

(meer…)

Opinie Parlementair werk Wonen

Wonen in de stad

De stad is het centrum van vooruitgang en uitvindingen. Iets aantrekkelijks. Wie gaat wonen in de stad? Moeten we dit aanmoedigen? Zijn er grenzen aan groei?  Vaak stelt men dat wonen in de stad duur is en daarom veel jonge mensen de stad verlaten.  Het is natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Het is een feit dat elke beleidsmaker graag jonge mensen in zijn stad wil die gaan werken omdat zij zorgen dat via de personenbelasting de stadsfinanciën ook in evenwicht blijven. Als gewezen schepen van ruimtelijke ordening en wonen en als Vlaams Parlementslid volg ik het wonen en de trends op.  Er is een groot verschil tussen wat stedenbouwkundigen en universiteiten bepleitten en wat in de praktijk op het veld gebeurt. Utopia wordt beschreven in boeken. De vraag is hoe we op een realistische wijze progressie kunnen maken naar duurzame, kwalitatieve steden om te wonen.  Wat is een liberaal woonbeleid in de stad? Komen liberalen dan zichzelf niet tegen? Mercedes schreef samen met 12 auteurs waaronder Bart Somers het boek “Steden maken het verschil”. Verder leest u de weergave van de tekst.

(meer…)

Opinie

Ondernemend Waregem

Vrijdag had ik de eer om op uitnodiging van Open VLD Waregem en voorzitter Johan Vanhove op bezoek te gaan bij Waregemse kleppers:  Cras nv.,  SV Zulte-Waregem en Alfa Carpets.
Zeer boeiend om met grote toonaangevende bedrijven in het zuiden van West-Vlaanderen in gesprek te gaan.

(meer…)

Opinie

Stop de heksenjacht op kleine zelfstandigen

Zelfstandigen die privé-uitgaven verrichten op kosten van hun vennootschap krijgen binnenkort monsterboetes in de bus. Wie wordt betrapt, moet 309 procent van het aangegeven bedrag ophoesten. “Dit is niet goed voor onze economie. We moeten ondernemende mensen ondersteunen en niet pesten. ” reageert Van Volcem. “Dat men de wet wil doen naleven begrijp ik. Maar er is tegelijk nood aan liberale maatregelen om onze economie te stimuleren. We moeten werk maken van minder lasten en minder regels. In Brugge schaften we grotendeels de taks op economische ruimte af voor zelfstandigen en verkorten we drastisch de vergunningsprocedures in de ruimtelijke ordening.”

(meer…)

Opinie Varia

Opmerkelijke ongelijke financiering bij politieke jongerenorganisaties

Uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) blijkt een grote discrepantie bij de financiering van politieke jongerenorganisaties. De afgelopen 10 jaar kregen de Cd&V-jongeren opmerkelijk veel. Een drievoud van Jong Vld of Jong Groen. “Het is goed dat jongeren politiek participeren en we moeten dit koesteren, maar dan wel allemaal op gelijke leest. Het mocht voor sommigen gerust wat minder zijn. ” reageert Van Volcem. “Dit zal nu veranderen.”

(meer…)

Opinie

Van Volcem(Open Vld): Iedere gebruiker moet bijdragen voor busvervoer Lijn, ook 65+

Slechts 15% van de uitgaven wordt gedekt door de inkomsten. De kostendekkingsgraad van de Lijn moet omhoog. Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor iedereen, gratis de uitzondering. We mogen geen verkeerde signalen geven. Anno 2011 draagt elk gezin 345 euro bij voor het Vlaamse busvervoer. De kosten stijgen door onder andere de energieprijzen. Wie zal dit blijven betalen?

(meer…)

Energie Opinie Vlaams Parlement

Indexering van de lonen

Als de prijzen voor energie stijgen dan wordt de spilindex vaak overschreden en zorgt dit voor inflatie en stijgende loonkosten voor bedrijven.  In België is het bruto-loon al zeer duur.  De loonindexering moet herbeken worden en de kosten van de groene stroomcertificaten moeten betaald worden via de begroting en niet via de factuur van de gezinnen, bedrijven, ….

Op termijn zorgt dit voor de ondermijning van de welvaart van Vlaanderen

Energie Opinie Opinie Vlaams Parlement

De Groene stroomcertificaten van de Zonnepanelen doen uw e-factuur stijgen

Niets mis met hernieuwbare energie, wel als het een beleggingsproduct wordt met een rendement van 25 procent.  De kostprijs voor zonnepanelen is enorm gedaald door zijn succes in 2008 en2009. Door de daling van de kostprijs en het vast tarief voor een groene stroom certificaat, leidde dit tot oversubsidiëring.  Niettegenstaande ik reeds in mei 2010 in de plenaire ijverde voor een snelle aanpassing, bleef de Vlaamse regering en minister Freya Vandenbossche talmen in de aanpassing van de tarieven.  Dit zal ertoe leiden dat de factuur stijgt, nog meer in 2013 en dan komt straks nog de investering van de hoogspanningsleidingen via de transmissierechten op uw factuur en moet de netbeheerder nog investeren in een nieuw net om de decentrale en nieuwe energie op het net te kunnen toelaten.

Wie zal dit betalen ?

Opinie Vlaams Parlement

Registratie verlagen tot 2 procent

Om de bouw en verkoop van onroerend goed te stimuleren zou het goed zijn de registratie tijdelijk te verlagen.  In Nederland voerde men de maatregel in en in het eerste kwartaal waren drie maal zoveel verkopen. Onroerend goed verwerven is een buffer tegen slechte tijden. Het is een aanvulling op het pensioen of maakt dat u binnen twintig jaar geen huur meer moet betalen.