Beleid Wonen

Voorstel woonbonus Van den Bossche te duur

Open VLD, die in het Vlaams Parlement in de oppositie zit, is het niet eens met de voorstellen die SP.A-minister van Wonen Freya Van den Bossche lanceerde over de woonbonus. Te duur en niet sociaal, volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem en fractieleider Bart Tommelein. De Vlaamse liberalen willen dat het budget in de toekomst beheersbaar gehouden wordt. Na de verkiezingen van 2014 wordt de woonbonus immers overgeheveld naar Vlaanderen. ‘Ik stel dan ook voor om de woonbonus te heroriënteren op basis van energiezuinigheid en de kwaliteit van een woning’, zegt Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem. ‘Een forfaitair tarief zoals minister Van den Bossche voorstelde lijkt mij geen goede oplossing. Uit haar eigen cijfervoorbeeld blijkt dat dit een enorme meerkost zal betekenen.’

Van den Bossche stelde ook een beperking in de tijd voor. Geen goede keuze, aldus Open VLD. ‘De praktijk leert dat de sociaal zwakkeren immers het langst moeten lenen om eigendom te verwerven. Dit is dus geen sociale maatregel.’

Campagne begonnen

De liberalen hekelen de verdeeldheid tussen de coalitiepartners CD&V, N-VA en SP.A in het dossier. ‘Het is toch onvoorstelbaar hoe de regeringspartners van Peeters II elkaars voorstellen afschieten’, klaagt kersvers fractieleider Bart Tommelein aan. ‘Liesbeth Homans staat zowat diametraal tegenover minister Van den Bossche. En de minister zelf laat in de krant weten dat ze niet zal meestappen in een aantal voorstellen van CD&V. Kris Peeters spreekt over regeren, maar zijn regering schuift de problemen naar de volgende legislatuur om nu volop campagne te kunnen voeren.

Bron: De Standaard