Beleid

Beleid Wonen

Voorstel woonbonus Van den Bossche te duur

Open VLD, die in het Vlaams Parlement in de oppositie zit, is het niet eens met de voorstellen die SP.A-minister van Wonen Freya Van den Bossche lanceerde over de woonbonus. Te duur en niet sociaal, volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem en fractieleider Bart Tommelein. De Vlaamse liberalen willen dat het budget in de toekomst beheersbaar gehouden wordt. Na de verkiezingen van 2014 wordt de woonbonus immers overgeheveld naar Vlaanderen. ‘Ik stel dan ook voor om de woonbonus te heroriënteren op basis van energiezuinigheid en de kwaliteit van een woning’, zegt Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem. ‘Een forfaitair tarief zoals minister Van den Bossche voorstelde lijkt mij geen goede oplossing. Uit haar eigen cijfervoorbeeld blijkt dat dit een enorme meerkost zal betekenen.’

(meer…)

Beleid

Proficiat met uw nieuwe wachtlijst, mevrouw de minister

‘We hadden al groeiende wachtlijsten voor sociale woningen, nu is er ook een wachtlijst voor renovatie van sociale woningen. Het sociaal huisvestingsbeleid van minister Van den Bossche faalt en dreigt van kwaad naar erger te gaan’, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld). Van Volcem ondervroeg de minister van Wonen tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement over het uitblijven van noodzakelijke renovatieprojecten in de sociale huisvesting.

(meer…)

Beleid Wonen

Impuls voor de Ezelstraaat

Er komt een woonproject met parking voor 270 wagens achter de vroegere Weylerkazerne in de Ezelstraat in Brugge. Dat heeft het schepencollege beslist. Op die manier krijgen de oude schoolgebouwen daar een nieuwe bestemming. “Samen met de bouw van het nieuwe jeugdhotel Snuffel en de toekomst van de Weylerkazerne krijgt de Ezelstraat op die manier een nieuw elan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Hoe betaalbaar is wonen in de centrumsteden?

Het belangrijkste thema bij de bespreking van de stadsmonitor in de commissie Stedenbeleid van het Vlaams parlement is ‘betaalbaar wonen’. Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen in Brugge onderzocht de trends, woningprijzen(2005-2010) en inkomens(2004-2009) in de 13 Vlaamse centrumsteden en zet de belangrijkste conclusies op een rijtje. “De woningprijzen van Gent(40%) en Antwerpen(50,1%) stijgen zeer sterk ten opzichte van andere centrumsteden. Dit in tegenstelling tot de inkomens die er veel minder snel stijgen. Gelet op het feit dat hier de zwakste inkomens zijn en de steden veel alleenstaanden telt is dit zorgwekkend.”

(meer…)

Beleid Brugge

Uitbreiding premiestelsel wonen boven winkels

Sinds 30 maart 1999 wordt door de Stad Brugge een premie toegekend aan wie leegstaande verdiepingen boven winkels tot woongelegenheden inricht.

Op 7 september 2010 werd dit premiestelsel uitgebreid. Nu kan er niet alleen voor het creëren van woongelegenheden boven winkels een premie aangevraagd worden, maar ook voor het creëren van studentenhuisvesting boven winkels.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen

Leegstand sociale woningen voorspelbaar en ontoelaatbaar voor vele wachtenden

Vandaag trekt de Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VVH) aan de alarmbel. Leegstand dreigt voor duizenden sociale woningen en er is meer dan 200 miljoen euro tekort voor renovatieprojecten. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voorspelt al twee jaar dat de huidige recepten ontoereikend zijn. “Voor dit scenario waarschuw ik al 2 jaar. 51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. Er is onvoldoende budget voorzien.” Van Volcem pleitte voor een andere beleidsaanpak in haar conceptnota Sociale Huisvesting. Ze wil onder andere tijdelijke sociale huurcontracten invoeren en de slechtste woningen verkopen aan jonge starters.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten Voorstellen Wonen

Commissie Wonen

Deze morgen stelde ik een vraag aan minister Freya Van den Bossche omtrent de ontoereikende budgetten om de nieuwbouw en de renovatie van de sociale woningen op te vangen.  Op het Woonforum bleek dat er 15 miljard euro nodig is. De minister stelde deze morgen dat dit lichtjes overdreven was maar dat er toch een budget nodig is van 13 miljard euro.  Freya Van den Bossche vindt een sociale woning een structurele oplossing voor een woningnood. Ikzelf meen dat het beleid dichter op de bal moet kunnen spelen en dat het woonbeleid meer moet gericht zijn op hulp bieden in een tijdelijke situatie. Zolang er levenslange huurcontracten worden gegeven aan huurders zullen er nooit genoeg sociale woningen zijn. De behoeftigen van gisteren en vandaag zijn immers niet de behoeftigen van morgen.  Daarom pleit ik voor een ander systeem zodat de sociale woningen toekomen aan zij die het echt nodig hebben. Bovendien zullen nieuwe recepten nodig zijn gelet op de financiële en ruimtelijke grenzen van het huidige beleid.  Freya Van den Bossche wil vooral nieuwbouw en sluit de ogen voor de wachtenden.

Beleid Tussenkomsten

Meer dan de helft sociale woningen heeft opknapbeurt nodig

51% van de sociale woningen moet op korte of middellange termijn een renovatie ondergaan. Vijf procent, zo’n 7000 woningen, wordt zelfs volledig afgebroken en heropgebouwd. De cijfers blijken uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a). Als de woning wordt gerenoveerd en de marktwaarde stijgt met meer dan 10% kan de huurprijs in beperkte mate stijgen. Voor de renovatie voorziet de Vlaamse Regering in eerste instantie 28 miljoen euro.

(meer…)