Ruimtelijke Ordening Steden Wonen

Evolutie aantal woongelegenheden centrumsteden

Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.AantalWoongelegenhedenEvolutie2005-2015

Sedert 2005 kwamen er in de centrumsteden 59623 woongelegenheden bij goed voor een groei van 7,2%.

, 2005 2015 Evolutie aantal woongelegenheden 2005-2015
Hasselt 33.389 38.601 15,6%
Roeselare 25.093 28.376 13,1%
Genk 24.155 26.810 11,0%
Turnhout 19.004 20.851 9,7%
Aalst 36.739 40.177 9,4%
Leuven 53.627 58.597 9,3%
Sint-Niklaas 31.363 34.045 8,6%
Gent 127.983 138.064 7,9%
Brugge 56.323 60.667 7,7%
Kortrijk 34.739 37.310 7,4%
Totaal 444.420 485.513 7,2%
Oostende 45.726 48.842 6,8%
Mechelen 37.176 39.631 6,6%
Antwerpen 248.126 261095 5,2%
Totaal 773.443 833.066 7,2%

 

Bij deze cijfers is noodzakelijk te duiden dat een deel van deze woongelegenheden uiteraard onderhevig is aan leegstand.