Vlaams Parlement

Uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen op kruissnelheid

Ruim 20.000 (semi-)publieke laadpalen telde de Vlaamse laadinfrastructuur eind 2022 en elke dag komen er nog nieuwe bij. Dat blijkt uit de cijfers die Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters. “In 2016 waren er naar schatting zo’n 430 publieke laadpunten in Vlaanderen. Dat aantal is sindsdien fors toegenomen”, stelt Van Volcem. De Vlaamse Regering sprak eerder de ambitie uit om tegen 2025 zo’n 35.000 laadequivalenten te realiseren.

Evolutie

In 2016 telde Vlaanderen nog 430 publieke laadpunten. Ondertussen groeide dit aantal aan tot ruim 20.000 laadpunten. Antwerpen (5.762), Oost-Vlaanderen (4.583) en West-Vlaanderen (4.234) zijn de provincies met het grootste aantal laadpunten. Het betreft zowel publieke als semipublieke laadpunten die zich op het openbare domein bevinden of op plaatsen waarbij een rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. We denken dan bijvoorbeeld aan parkings van supermarkten, sportterreinen, tankstations, bedrijventerreinen en soortgelijke plaatsen. Ten opzichte van 2021 gaat het over een stijging van 68 procent.  

De minister deed ondertussen ook een oproep om laadpunten te voorzien voor lichte vracht. De laadpalen zijn gelijkaardig aan die voor personenwagens, maar hebben een veel hoger vermogen en bij de inrichting van de parkeerplaatsen moet rekening gehouden worden met de grootte van de voertuigen. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 5 miljoen euro met een maximum van 1.000 euro per CPE. Dit betekent dat er maximaal 5.000 CPE gerealiseerd zullen worden.

Blijven investeren

Vandaag rijden er zo’n 90.000 elektrische voertuigen rond in België. Dat aantal zal de komende jaren aanzienlijk toenemen, want vanaf 2029 moeten alle nieuwe wagens elektrisch zijn. Daarover bereikte de Vlaamse Regering overeenstemming in het Vlaamse klimaatakkoord. Het  blijft dus ook groot belang om te blijven investeren in nieuwe laadinfrastructuur. “Bij de snelheid van de uitrol van laadpalen wordt er voortdurend rekening gehouden met de grootte van de vloot aan elektrische voertuigen. Bovendien is de uitrol op het openbare domein deels vraaggestuurd en dus gekoppeld aan de elektrische voertuigen”, kon minister Peeters antwoorden op de vraag of we voorbereid zijn op een plotse stijging van het aantal elektrische wagens op Vlaamse wegen.

Wat betreft het elektriciteitsnet is er met de huidige aantallen op het elektriciteitsnet geen probleem, behalve dat het beter zou zijn dat er overal een 400V-net zou liggen. Om de toekomstige situatie aan te kunnen, heeft Fluvius een investeringsprogramma opgemaakt dat rekening houdt met een verregaande elektrificatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de prognoses van de Vlaamse overheid met betrekking tot de vergroening van voertuigen. 

“We zijn al ver gekomen en Vlaanderen trapt echt op het gaspedaal om de elektrificatie van het wagenpark te faciliteren. Er ligt echter nog een hoop werk op de plank om de ambities uit het klimaatakkoord waar te maken. We moeten erover waken dat het aantal de uitrol van de laadinfrastructuur voldoende snel gebeurt en dat het aantal laadpunten altijd afgestemd is op het aantal elektrische voertuigen in Vlaanderen”, sluit Mercedes Van Volcem nog af.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hieronder het antwoord van de minister:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.