Vlaams Parlement

Vlaams onderwijs de dupe van gebrek aan visie Vlaamse Regering

“De onderwijsbudgetten kwijnen verder weg. Dat is onbegrijpelijk en onverdedigbaar.” aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.
Het Vlaams Parlement bespreekt deze week de Vlaamse begroting voor 2013. Het onderwijs krijgt meer geld, maar merkt dat niet in de praktijk. “Inflatievrij daalt het onderwijsbudget in 2013 met 1,9 procent tegenover 2008. Bovendien nam het aandeel van het onderwijs in de Vlaamse begroting de afgelopen jaren stelselmatig af. En dat voor een kenniseconomie als Vlaanderen.” verduidelijkt Van Volcem.

 

‘Ik heb er samen met de regering voor gezorgd dat we de afgelopen drie jaar maar liefst 1 miljard euro extra hebben geïnvesteerd in het onderwijs, in de toekomst van onze kinderen.’ stelde minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) twee weken geleden tijdens een onderwijsdiscussie in het Vlaams Parlement. Smet herhaalt het regelmatig: na een moeilijke besparingsronde in 2009, het begin van de legislatuur, heeft hij ervoor gezorgd dat er opnieuw in onderwijs wordt geïnvesteerd.

Van Volcem doorprikt deze illusie “Hoewel het onderwijsbudget de afgelopen drie jaar nominaal gestegen is, blijkt uit een parlementair antwoord van Smet dat die toename vooral uit inflatie bestaat. Dat betekent dat er ondanks het extra geld niet geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld extra leerkrachten of extra lesmateriaal. Omdat het extra geld wordt opgesoupeerd door de indexering van de middelen, voelt het onderwijs het extra geld niet. Meer zelfs, in vergelijking met de situatie in 2008 daalt het inflatievrije onderwijsbudget in 2013 met 1,9 procent. Een aantal investeringen vallen wel buiten die begrotingscijfers. Zoals het project ‘Scholen voor Morgen’, een publiek-private investering voor scholenbouw. Dat project zal de komende jaren zowat 200 schoolgebouwen bouwen of renoveren voor een totale waarde van 1,5 miljard euro.

“Hoe verwacht de minister dat de scholen met minder middelen hogere facturen kunnen betalen?” vraagt Van Volcem zich af. “De onderwijsbonden hebben een procent op de loonmassa moeten besparen, terwijl minister Smet zei dat hij het lerarenberoep wil opwaarderen. Ook het gebrek aan investeringen in de scholen- infrastructuur is een hypotheek op de toekomst.”

Volgens de Vlaamse regering is de saneringsoperatie in het onderwijs het gevolg van de vele besparingen die nodig zijn voor het begrotingsevenwicht in Vlaanderen. Maar ook het aandeel van het onderwijs in de Vlaamse begrotingskoek daalt. In de begroting van 2013 gaat 38,9 procent naar onderwijs. In 2008 was dat nog 41 procent. In 2004 ging het zelfs nog om 43,1 procent. Onbegrijpelijk en onverdedigbaar, vindt ook Open Vld politica Van Volcem.

“We investeren een steeds kleiner deel van onze inkomsten in onderwijs. Nochtans is een goed onderwijssysteem doorslaggevend voor onze economische slagkracht. Bovendien is onderwijs een belangrijk instrument om iedereen in Vlaanderen gelijke kansen te geven. Het is onbegrijpelijk dat na al die jaren van socialistische onderwijsministers ons onderwijsbudget is afgegleden naar 38,9 procent van de begroting. Dat is amper 4,7 procent van het Vlaamse bruto binnenlands product. De Vlaamse regering wil zogezegd volop inzetten op de ontwikkeling van een Vlaamse kenniseconomie. Maar ondertussen staan we nog mijlenver af van de doelstellingen in zake onderzoek en ontwikkeling en kwijnen de onderwijsbudgetten verder weg.”