Tag Archives: Openbaar groen

Koning Albert-I-Laan: van lelijke eend naar mooiere zwaan

29 nov

BRUGGE – De Koning-Albert Iaan is een van de belangrijkste lanen van Brugge.  Ze is de weg die loopt van de afrit van de autostrade Loppem tot aan het Station van Brugge.  “Deze belangrijke laan gaan we opwaarderen door meer groen te voorzien en meer bomen.  Vandaag starten we met de werken tussen bosrand en het stationsplein”, klinkt het bij schepen voor Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.


Aanleiding en plannen

De Koning Albert I laan is een gewestweg in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, enkel de ronde punten en de voetpaden zijn in beheer van de Stad. “De openbare groenvoorziening langs deze laan is niet duurzaam en kwalitatief aangelegd en bovendien slecht onderhouden”, zegt Van Volcem, “Na overleg met AWV konden we toch al enkele stappen zetten om te komen tot een groenere en leefbare laan.  De laan leidt immers tot het station.  Het is de toegangsweg die leidt tot het historisch centrum en al jaren wens ik aldaar de laan te vergroenen. Een mooie toegangsweg naar een stad geeft al een eerste positief beeld van het vele moois dat zal volgen wanneer men de stad binnenrijdt.”

Stap voor stap

Fase 1

Vorig jaren werden al de twee ronde punten aangepakt. Ze werden voorzien van een boom en bloemen.  Deze rotondes worden elk jaar meer opgewaardeerd. 

“Ook het stationsplein zelf werd in 2019  aangepakt en voorzien van groen en onthardt.  De vele ambtenaren en gebruikers van de stationsplein zijn er tevreden mee.  Zelf zou ik nog meer willen doen en meer ontharden en vergroenen, maar het wordt ook gebruikt voor de studenten en dat moet nog verder overlegd worden”, legt de schepen uit.

Het plein werd al onthard en aangelegd met vaste plantenborders.”Hiervoor kregen we veel positieve reacties van burgers en werden we bekroond tot mooiste plein in Vlaanderen door de Vereniging van Openbare Groenvoorziening”, zegt Van Volcem. Er werden tevens 37000 bloembollen in de laan aangeplant in de graszones aan de afslag aan de Rijselsestraat.

Fase 2

Om een groener en kleurrijker beeld van Koning Albert I laan te bekomen worden deze maand een reeks onthardingswerken gepland in de laan zelf, meer bepaald tussen het station Het projectgebied situeert zich tussen het rondpunt Koning Albert I laan/Koningin Astridlaan en het stationsplein (kant St. Michiels).

“De herinrichtingswerken zijn belangrijk.  Ontharding is belangrijk om de stad aan te passen aan hevige regenvallen. We wensen ook dat het hemelwater zoveel mogelijk infiltreert zodat het rioleringsstelsel niet wordt belast. We planten ook 35 nieuwe bomen zodat de laan ook vergroent, mooier en leefbaarder wordt”, gaat Van Volcem verder.

De laatste jaren is ook de architectuur in dat stukje veel verbeterd.  “We pakken nu het openbaar domein aan. We vergroenen de parkings links en rechts, we gaan verharde zones ontharden, de berm aan de oesterparking van het station wordt bebloemd zodat het zicht op het plein en vanuit het kamgebouw fleurrijker wordt”, klinkt het.

“Overtollige verharde voetpadzones worden onthard, daar komen vooral graszones waarin hoogstammige bomen en voorjaarsbloeiende bloembollen zullen worden geplant. Ook in bestaande graszones worden voorjaarsbloeiende bloembollen aangeplant. We zorgen voor een uniform beeld van een groene laan met grote bomen”, gaat de schepen verder.

Project in cijfers

35 nieuwe hoogstammige bomen
883 m² ontharde oppervlakte
38.000 nieuwe bloembollen
509 m² nieuwe vaste plantenborders
Kostprijs inclusief BTW  : 147.334,26 euro


Parking ter hoogte van huisnummers 66-78

Helaas zijn de groenblijvende beplantingsmassieven, gras en bomen, niet vitaal en momenteel doorgroeid met onkruid. Een heraanleg van deze beplanting zal in dit project opgenomen worden. “We kiezen daar voor een groenblijvende droogteresistente heester (Steeneik) en hoogstammige sierkersen. Dit zal geen impact hebben op het aantal parkeerplaatsen”, stelt de schepen.


Fase drie

De fase tussen Bosrand en Kinepolis is nu in ontwerp. “We gaan na hoe we ook dit stuk nog kunnen vergroenen in overleg met AWV.  Dit plannen we in eind 2022”, aldus schepen Van Volcem.

2.100 ton strooizout moet Brugge ijsvrij en veilig houden deze winter

29 nov

BRUGGE – De eerste sneeuwvlokken kondigen zich aan in de Ardennen, maar ook de stad Brugge heeft de voorbereidingen voor komende winter al achter de rug. Het coördinatieplan gladheidsbestrijding werd verder gefinetuned en begin deze week door het college goed gekeurd. “Opnieuw worden tientallen medewerkers van de dienst Openbaar Domein in een beurtrol ingeschakeld in een wachtdienst om 24/7 de 11 strooirondes op wegen en fietspaden uit te voeren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het coördinatieplan bundelt de afspraken om tijdens de wintermaanden de rijbaan, fietspaden, plein, voetpaden,… sneeuw- en ijsvrij te houden. “Dit jaar neemt de Stad het bijkomend strooien op van o.a. de omgeving van het nieuwe beurs- en congrescentrum en de omgeving van WZC De Zeven Torentjes, maar ook het fietstraject van de Noorweegse Kaai tot aan gemeentegrens Damme werd in het nieuwe strooiplan opgenomen. Met een aanwezige startvoorraad van 350 ton strooizout en een extra gereserveerde 1.750 ton zout bij onze leveranciers, zijn we klaar voor komende winterperiode”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Veilig de weg op

De gladheidsbestrijding gebeurt door verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Het strooiplan is dan ook zo georganiseerd dat volgende wegen in het strooiplan zijn
opgenomen:

 • belangrijke invalswegen en ring
 • belangrijke verbindingswegen
 • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
 • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

“Ook dit jaar is er een belangrijke rol weg gelegd voor alle Bruggelingen in  de gladheidbestrijding. Zij hebben de taak om het eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden. Hoe dit best gebeurt vind je op de stedelijke website www.brugge.be/gladheid”, aldus Mercedes Van Volcem.

Activatie van het strooiplan

“Om het strooiplan uit te voeren schakelen we 11 ploegen in die 24 op 24u stand-by staan. Onze aandacht wordt daarbij netjes verdeeld over rijbaan en fietspaden, maar er gaat ook heel wat aandacht naar de vele bruggen die onze stad rijk is. De temperatuur van bruggen gaat tijdens de nacht veel eerder in negatief dan een gewoon wegdek. Als op dat moment ook condensvorming ontstaat, worden bruggen al vlug zeer glad. De bruggen worden dan ook tijdens winterperiodes 2 tot 3 keer meer bestrooid dan andere wegdelen”, volgens schepen Van Volcem.

De verantwoordelijken volgen hier voor nauw gezet de weerberichten op. Een zo accuraat mogelijke weersverwachting is erg belangrijk om een goede planning te maken voor de gladheidsbestrijding.

Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner die de voorspellingen continu bijstuurt op basis van de meest recente databronnen waarover het beschikt.

Die bronnen bestaan enerzijds uit een combinatie van verschillende weermodellen, anderzijds uit een set van actuele waarnemingen en historische gegevens. Al deze informatie komt samen in een grote database die de basis vormt voor de weersverwachting. Die database bevat dus alle informatie betreffende de temperatuur, neerslag, hoeveelheid bewolking enz.

Om de weersverwachting te vertalen naar de verwachte wegdektemperatuur, wordt deze informatie in een zogenaamd ‘wegdekmodel’ gestopt. Dit complexe model bepaalt de temperatuur van het wegdek op basis van de  verschillende elementen zoals hierboven genoemd.

Meldingen, vragen of klachten?

Bij meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan men terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren kan men bij de politie terecht.

Stad Brugge levert 400 kerstbomen aan Brugse handelaars in winkelstraten

24 nov

BRUGGE – Vanaf 29 november zullen de winkelstraten gevuld worden met kerstbomen. Maar liefst 30 winkelstraten konden een gratis kerstboom aanvragen bij Stad Brugge. “Kerst in Brugge is uniek. Dat weet iedere stadsbewoner en stadsbezoeker. Vanuit de stad zelf plaatsen we al heel wat bomen: zo’n 136, maar dit jaar kunnen heel wat winkelstraten een boom voor hun handelszaak vragen. Dat deden maar liefst 400 handelszaken”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Kerst moet toch één van de gezelligste periodes zijn in Brugge. “Kerstbomen, lichtjes in onze pittoreske stad, maakt het nog méér dan anders de moeite om naar Brugge af te zakken, maar ook onze Bruggelingen zelf verbazen zich ieder jaar over de kerstpracht en -praal in onze stad”, zegt Van Volcem.

Poortstraten

“Omdat we de komende kerstperiode opnieuw graag de winkelstraten in de kijker plaatsen, leveren we gratis kerstbomen aan de handelaars. Een prachtig mooi groen decor zal onze winkels en handelaars in de kijker zetten”, zegt Van Volcem.

Heel wat handelaars werden aangeschreven en maar liefst 400 handelaars tekenden in op het aanbod van de stad. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar in 2020. “De Langestraat en Smedenstraat zijn het enthousiast: respectievelijk 31 en 30 handelaars vroegen daar een boom aan”, klinkt het bij Van Volcem.

Ophaling

De bomen zijn fijnsparren van een 2,5 à 3 meter en worden in pot geleverd aan de deur. “De stadsdiensten zorgen voor de levering tussen 29 november en 10 december. In de week van 10 januari worden de bomen dan door de groenophaling weer opgehaald. Dat is 10 januari voor Dudzele/Lissewege en 13 januari voor de binnenstad ”, aldus de schepen.

Zelf plaatsen met lichtjes

De handelaar staat zelf in voor de plaatsing van de kerstbomen. De bomen kunnen vastgemaakt worden door de handelaar zelf of in een pot geplaatst worden aan de gevel. “De handelaars staan zelf in voor de plaatsing maar ook voor eventuele verlichting of versiering. Het is wel belangrijk dat ze een meter vrijwaren op het voetpad als doorgang”, stipt de schepen nog aan. De stad hoopt alvast op een positieve en grote respons. “Ik kijk alvast uit naar het resultaat. Onze stadsdiensten warmen zich al op. De uitrol is een heus karwei, maar ze zullen dat zoals altijd tot een prachtig einde brengen”, sluit Van Volcem af.

Naast de kerstbomen in de stad, mag Brugge een derde editie van Wintergloed ontvangen. “13 lichtinstallaties zullen Brugge tot een hoger niveau heffen tijdens de kerstperiode. Er zal een kerstmarkt zijn op de Markt, ’t Zand en het Simon Stevinplein. Er zal op de Markt een prachtige onthaalkoepel gezet worden. De schaatspiste met winterbar wordt de kerst op de taart. Wintergloed zal voor een groot deel op de Vesten plaatsvinden en al wandelend door het Astridpark”, vult Van Volcem nog aan.

Bijlage:

Aantal kerstbomen handelaars per straat:

StraatAantal kerstbomenLevering
BINNENSTAD  
Academiestraat83/dec
Breidelstraat53/dec
Burg23/dec
Dudzeelse Steenweg110/dec
Dweersstraat77/dec
Eekhoutstraat46/dec
Eiermarkt29/dec
Ezelstraat2530/nov
Geldmuntstraat148/dec
Gentpoortstraat62/dec
Helmstraat17/dec
Hoefijzerlaan130/nov
Hoogstraat429/nov
Jan Van Eyckstraat13/dec
Jozef Suvéestraat23/dec
Katelijnestraat291/dec
Keersstraat13/dec
Kuipersstraat1 
Kraanplein13/dec
Langestraat3129/nov
Mallebergstraat22/dec
Mariastraat109/dec
Markt79/dec
Niklaas Desparsstraat73/dec
Noordzandstraat 277/dec
Oude Gentweg11/dec
Philipstockstraat143/dec
Predikherenstraat33/dec
Riddersstraat129/nov
Simon Stevinplein29/dec
Sint-Salvatorkskerkhof17/dec
Sint-Salvatorskoorstraat19/dec
Sint-Amandsstraat166/dec
Sint-Annaplein229/nov
Sint-Jakobsstraat141/dec
Smedenstraat3030/nov
Sasplein1 
Steenstraat157/dec
‘t Zand159/dec
Twijnstraat12/dec
Vlamingstraat243/dec
Vrijdagmarkt49/dec
Walplein59/dec
Wollestraat116/dec
Zilverpand49/dec
Zilversteeg39/dec
Zilverstraat19/dec
Zuidzandstraat108/dec
Heiststraat110/dec
Kustlaan210/dec
Rederskaai210/dec
Tijdokstraat110/dec
Dorpsplein110/dec
Herdersbruggestraat110/dec
Sint-Lenardsstraat110/dec
Westkapelse Steenweg610/dec
Jacob Reyvaertstraat110/dec
Lisseweegs Vaartje210/dec
Onder de Toren110/dec
Stationsstraat210/dec
Walram Romboudtstraat110/dec
TOTAAL kerstbomen handelaars400

Aantal kerstbomen in de stad:

Afmetingen kerstbomen2,5 m5 m7 m9 m13 m
BRUGGE CENTRUM     
Achiel Van Ackerplein   1 
Burg    1
Burg (op dolomiet)15753 
Ezelpoort (oost)   1 
Gentpoort (noord)   1 
Jeruzalemkerk   1 
Katelijnepoort (noord)   1 
Huidevettersplein (NIEUW)  1  
Rondpunt Koning Albertlaan   3 
Leopold I laan   1 
Jan Van Eyckplein   1 
Jan Van Eyckplein311  
Vlamingstraat (schouwburg)   1 
Ankerplaats  1  
Werfplein   1 
Langestraat (Molenmeers)  1  
T’Zand (mobiele kokers)  111
Smedenstraat (NIEUW)  1  
Graaf Visartpark   1 
Bargeplein  1  
Guido Gezelleplein 1   
Minnewaterpark  1  
Vismarkt (NIEUW)  1  
Markt    1
Minnewater winterterras20    
Minnewater winterterras 1   
Walplein  1  
Zilverpand 21  
ASSEBROEK     
Gaston Roelantsplein   1 
DUDZELE     
Begraafplaats (NW)  1  
KOOLKERKE     
Arendplein  1  
LISSEWEGE     
Onder de Toren  2  
kruising N31 en Stationsstraat  1  
SINT – ANDRIES     
Administratief gebouw   1 
SINT – JOZEF     
Rondsaertbekestraat   1 
SINT – KRUIS     
Gemeenschapshuis   1 
SINT – MICHIELS     
Gemeenschapshuis (o)   1 
Marktplein Kloosterhof  1  
Plein aan het kerkhof 1   
Rond punt Koning Albert I laan en Astridlaan   1 
Binnenhof (NIEUW)  1  
Plein hoek Rijselstraat met Tillegemstraat 1   
SINT – PIETERS     
rotonde Blankenberse steenweg / Oostendsesteendweg   1 
Sint – Pauluskerk  1  
Kerk Sint-Pieters  1  
ZEEBRUGGE     
Marktplein   1 
Heiststraat  1  
Vismijnstraat aan Seafront  1  
Venetiëstraat (Station)   1 
Stelle Maris (Kerk Zeebrugge Bad)   1 
ZWANKENDAMME     
2 kleinere bomen aan de ingang van de kerk 2   
Stadsgebouwen     
Burg en Huis van de Bruggeling. Bomen zijn versierd.2    
Extra bomen comité     
Sint-Pieters5    
Volkskunde museum2    
School accademie8    
Comité Male5    
Reservebomen   3 

Prins Leopoldstraat wordt een waterrobuuste fietsstraat – volledige heraanleg voor 2 miljoen euro

10 nov

BRUGGE – De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis (tussen de Maalse Steenweg en Moerkersesteenweg) wordt heraangelegd, vergroend en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. “De Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen, zoals groenvoorziening, waterinfiltratie en verkeersveiligheid. De rioleringen van 1956 zijn volledig versleten.  Het laatste jaar waren er diverse verzakkingen.  Thans is ook een stuk van de straat afgezet. Het plan werd 9/11 voorgelegd aan de bewoners in de school De Tandem door schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en burgemeester Dirk Defauw. De heraanleg kost 709.334,67 euro.  

Nieuwe Fietsstraat 

De straat wordt een fietsstraat.  “Zo zal de snelheid zeker minderen wat een vraag was van de bewoners”, stelt Van Volcem. De auto moet dus achter de fietsers blijven. Dat is belangrijk want de school Tandem en een kinderdagverblijf is er aanwezig.   

Materialen 

De straat komt in asfalt, de parkeerplaatsen in kasseien zodat de straat ook optisch smaller oogt. “De kasseien geven de straat ook een mooie uitstraling. Het kruispunt is voorzien in rode asfalt. De straatverlichting wordt voorzien in Led zodat we ook energie sparen”, aldus Van Volcem.

Groen en infiltratie 

“Als schepen van Openbaar Domein is het voor mij belangrijk dat er voldoende groen is in de straten. Er komen 14 plantvakken om het regenwater te laten infiltreren met bomen. Nu is de straat volledig grijs en gebetonneerd. We moedigen de mensen ook aan een geveltuintje aan te leggen : www,brugge.be/gevelplant.   Zo komt er ook meer kleur en groen tegen de gevel.  We moedigen bewoners ook aan bloemetjes te zetten op de vensterbanken.  Niets mooier dan je buur of voorbijganger in de bloemen te zetten. Mensen zijn gelukkiger in een leefbare straat. We wensen samen met de inwoners van de grijze straat een leuke straat te maken”, stelt de schepen van Openbaar Domein en Groen.

Inspraak 

“Het is daarbij ook belangrijk dat de bewoners voldoende inspraak hebben en worden geïnformeerd.   Zij kennen de pijnpunten waar we rekening moeten houden”, stelt de schepen.  De vergadering gisteravond was positief. De aanwezigen waren zowel jonge mensen als ouderen als de directeur van de school de Tandem.   

Riolering op invallen en tot op bot versleten 

Stad Brugge kiest bij de heraanleg van de Prins Leopoldstraat voor een totale aanpak. Zo worden de riolering, de rijweg, de voetpaden en de oversteekpaden, aangepakt. “Het ontwerp voorziet in een gescheiden rioleringsstelsel zodat vuil water en hemelwater apart worden afgevoerd”, duidt de schepen.

Waterrobuust

“We voorzien de straat van 14 grote boomvakken met beplanting voor maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Ze worden verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook zodat deze zones ook regenwater van de straat kunnen bufferen”, licht Van Volcem toe. Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje zullen er geplant worden. 

“De voetpaden worden heraangelegd en worden minsten 1,5m breed. Alle opritten en oversteekpunten worden voorzien van verlaagde boordstenen om de toegankelijkheid helemaal op punt te hebben”, aldus Van Volcem. 

Veiligheid en trager verkeer was prioriteit 

Maar daar stopt het ontwerp niet, er wordt ook gekeken naar de veiligheid van de straat. “Er komen nog aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Ten slotte geven we bijzondere aandacht aan de veiligheid van de oversteekplaatsen aan Beukenfee en kruispunt Maalse Steenweg en creëren we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg”, aldus Van Volcem.

Verder worden opritten en oversteekpunten aangepakt. “We willen de straat voorzien van verlaagde boordstenen aan de opritten en oversteekpunten”, vertelt Van Volcem. “Om te streven naar een zo klimaatneutraal mogelijke buurt, willen we de straat ook voorzien van ledverlichting”, klinkt het bij Van Volcem.

Voorlopige timing 

Voorbereidende werken in het voetpad met beperkte hinder 

Van 13 december 2021 tot en met Pasen 2022 wordt er gewerkt aan de saneringswerken voor nutsleidingen.  Die worden allen vernieuwd.  

Heraanleg zelf 

“In 2022 starten we met een aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van de aannemer die de infrastructuurwerken zal uitvoeren

In het voorjaar van 2022 willen we dan met de wegwerkzaamheden en de rioleringswerken starten. De timing wordt in overleg met de aannemer en politie bepaald. We streven ernaar om in april  2022 te starten en voorjaar 2023 de werken te beëindigen”, sluit Van Volcem af.  We werken van kruispunt naar kruispunt. 

Ontwerp met feedback buurt

De inspraak van de buurt is een belangrijke stap in het ontwerp van de heraanleg van de straat: “Een eerste kennismaking met de beoogde plannen is een eerste stap, maar we gaan ook aan de slag met de feedback van de omwonenden. De vergaderingen zijn altijd arbeidsintensief maar we voelen zo goed wat leeft in de straat en bij de bevolking. We merken ook een grote betrokkenheid en positief engagement”, sluit Van Volcem af.

Stad stelt plannen Sint-Pieterskerklaan voor

9 nov

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Studiebureau Lobelle uit Varsenare maakt een ontwerp op.

De nutsmaatschappijen starten in de week van 22 november 2021. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken in het voorjaar 2022. Kostenplaatje voor deze operatie bedraagt 2.166.261,31 euro, waarvan 1.035.037,21 € incl. btw stadsaandeel en iets meer dan de helft voor Aquario (rioolbeheerder).  De Stad investeert dus in de deelgemeenten.  In Sint-Pieters kwam ook reeds de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd.   De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen ook nog deze legislatuur.   

De Sint-Pieterskerklaan

De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT.  Het was vroeger een drukke straat doordat een grote werkgever daar gevestigd was en de straat vaak als sluiproute werd gebruikt.  Vandaag wordt de sluiproute reeds ontraden.

Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren.

Groene laan

Ook in deelgemeenten wensen we lanen te vergroenen.  In ons beleidsprogramma wensen we in te zetten op vergroening van straten en lanen.  In een laan komt een boom mooi tot zijn recht.  De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter. Er komen er 141 in het totaal.

Bomen zijn belangrijk omdat ze onze parasols zijn in de zomer en onze paraplu’s tegen de regen. Bovendien zorgen ze voor gezonde lucht en voorkomen ze wateroverlast bij hevige regenbuien.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters met een minimaal aan onderhoud en snoeiwerk.

Kruispunten

Ter hoogte van de kruispunten voorzien we andere materialen in kleinere kasseien of mozaïeken.

In de straat zullen er banken voorzien worden. We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de stad een stuk groen innemen om een mini parkje te voorzien met enkele banken.  Ter hoogte van de stadsgebouwen voorzien we ook een middengeleider in groen om de snelheid te dempen.

Riolering is volledig kapot en ingezakt dus heraanleg is broodnodig

Reeds jaren zijn er verzakkingen in het wegdek en in de groenperken.  De straat moest dringend grondig aangepakt worden en dus alle nutsvoorzieningen worden er vernieuwd.

De Lijn

De Sint-Pieterskerklaan is een doorgangsstraat voor De Lijn, dus de rijweg wordt op een minimale breedte van 5,80 meter gehouden. De rijweg zal in gekleurde, uitgewassen en geveegde beton worden heraangelegd.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt want het oog wil ook wat.

Fasering:

 • Fase 1: gedeelte tussen Berkenstraat en Jezuïetengoed : opstart in het voorjaar 2022
 • Fase 2: gedeelte tussen Poelweg en Berkenstraat: opstart in het voorjaar 2022
 • Fase 3: gedeelte tussen Blankenbergse Steenweg en Poelweg: opstart na bouwverlof 2022

282,4 hectare extra bos van de 4.000 hectare al gerealiseerd sinds 1 oktober 2019

8 nov

 • Provincie Oost-Vlaanderen doet 5 keer beter dan Limburg
 • Gent beste centrumstad van de klas met 17,2 hectare extra bos

BRUSSEL – Na 1,5 jaar is er 282,4 hectare bos gevonden van 4.000 hectare die de minister tegen het einde van deze legislatuur wil planten. “Het vooropgestelde doel van de minister was vorige plantseizoen 420 hectare. Met 284 hectare zit de minister daar 1/3 van nog. De minister vond daarentegen wel 1.000 hectare bebosbare grond”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Van Volcem aan minister Zuhal Demir. Oost-Vlaanderen scoort het best met 101,5 hectare extra bos. Limburg scoort 19,3 hectare extra bos. Dat cijfer staat in groot contrast met de centrumstad met het meest extra bos 17,2 hectare: Gent.

“1.000 hectare op een anderhalf jaar is absoluut niet slecht”, klinkt het bij de minister. Toch is er na anderhalf jaar slechts 7,1 procent gerealiseerd van het totaal aantal hectare bos tegen het einde van 2024. Ze haalt ook aan dat de nieuwe subsidies voor bebossing en de subsidie voor de aankoop van gronden door lokale besturen nog maar recent in voege gingen, respectievelijk 1 november 2020 en 1 december 2020. “De minister mag dan wel blijvend inzetten op de bekendheid van die maatregelen. Veel levert het voorlopig nog niet op op dat ene jaar. Zo leverde de eerste maatregel 24 aanvragen op, goed voor 18,59 hectare en een subsidiebedrag van 362.816,17 euro”, klinkt het bij Van Volcem. “Nu is het wel zo dat er bijkomend personeel ter beschikking werd gesteld bij Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Bosgroepen en BOS+ om potentiële bebossers beter te begeleiden. “De minister hoopt dus op een beter resultaat bij een grotere bekendheid van de initiatieven”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

JaartalAantal hectare bos
2019-202078,1 hectare
2020-2021202,3 hectare
2021-20222 hectare
TOTAAL282,4 hectare

Blue Deal

De Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte en die structureel aan te pakken. “Ook bomen kunnen hier een grote factor spelen”, stelt Van Volcem, “de minister kan echter nog geen concrete voorstellen toelichten omdat deze zich nog in de opstartfase of voorbereidingsfase bevinden.”

Provincies

Tussen de provincies onder één zijn er grote verschillen. De provincie die minst bos creëerde is de provincie Limburg: 19,3 hectare. Oost-Vlaanderen scoort 5 keer zoveel met 101,5 hectare. “Als tweede, derde en vierde provincie volgen respectievelijk: Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen met 63,2 hectare, 55,1 hectare en 38,3 hectare”, aldus Van Volcem.

ProvincieAantal hectare einde plantseizoenAantal bomen
Antwerpen38,3 hectare107303
Limburg19,3 hectare39262
Oost-Vlaanderen101,5 hectare226052
Vlaams-Brabant63,2 hectare140357
West-Vlaanderen55,1 hectare153915

Centrumsteden

De centrumsteden kunnen ook hun steentje bijdragen. “Voor Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven en Oostende bleef het aantal op 0 staan dit plantseizoen. Zij plantten niets van bos bij. Koploper bij de centrumsteden is Gent met 35353 bomen over 17,2 hectare. Tweede in de rij is Brugge met 5,3 hectare en 27142 bomen”, duidt Van Volcem. Alle andere centrumsteden hangen met hun aantal hectare bos om en bij de 1 hectare. Samen tellen ze 9,7 procent van het aantal hectare bos in Vlaanderen op dit moment.

StadAantal hectare einde plantseizoenAantal bomen
Aalst1,12200
Antwerpen00
Brugge5,327142
Genk00
Gent17,235353
Hasselt00
Kortrijk0,3380
Leuven00
Mechelen13110
Oostende00
Roeselare0,82000
Sint-Niklaas1,12387
Turnhout0,92100
TOTAAL27,7 hectare74,672 bomen

Werk aan de winkel

“Er is dus nog werk aan de winkel, maar de minister verzekert dat haar doelstellingen zeker nog haalbaar zijn”, sluit de volkvertegenwoordiger af.

Buurt plant 6.000 paarse boshyacinten in domein Ter Dreve

5 nov

BRUGGE – Na de donkere dagen van Allerheiligen en Allerzielen, kon de buurt rond het domein aan Ter Dreve te Sint-Michiels op 3 en 4 november Boshyacinten planten. “Elke dag werden er 3000 geplant”, zegt Mercedes Van Volcem bevoegd voor openbaar domein.  “Er werden ook heel wat bloembollen door de dienst openbaar domein geplant in de Koning Albert -I-laan”, zegt Van Volcem, “maar op het einde van deze laan is er ook een mooi domein met prachtige bomen alwaar nu boshyacinten werden geplant.”


Viro vzw

Vlak naast de Kinepolis-site ligt een mooie site met veel groen, bomen en een publiek toegankelijk park”, zegt Schepen Van Volcem.  Het domein is van de VZW Viro maar stelt haar domein open voor mensen uit de buurt.  “Het is nog steeds een beetje verborgen en via de aanplant met de buurt en deze actie willen we nog meer mensen uit de buurt in het groen krijgen. Het domein is mooi en heeft veel te bieden.”  Er staan niet alleen prachtige bomen midden een park, maar ook een pop-upcaravan sinds deze zomer. Die wordt uitgebaat door de buurt voor koffie. Er is ook een leuke moestuin waar iedereen kan komen plukken en er zijn nog plannen op Ter Dreve.  

“Toen ik recentelijk naar aanleiding van de vraag voor een nieuwe treurwilg op een groene rotonde een pleintje in de Jagersstraat bezocht, werd dit blijkbaar aangekondigd op Hoplr en zo kwam ook de buurtwerkster Annelies Demyttenaere ter plaatse.  Ze vroeg of ik mee wou gaan naar Ter Dreve en legde de werking uit van het mooie domein en de betekenis voor de buurt”, zegt Van Volcem.

Viro vzw bestaat sinds 2018, een fusie van drie Brugse organisaties: Tehuis Ter Dreve en Tehuis Rosmarijn beide gelegen in Sint-Michiels en Ons Tehuis in Sint-Jozef. “De vzw zorgt voor ondersteuning op maat, voor zowel jongeren als volwassenen”, licht directeur Koen Dalle toe. Momenteel wonen hier zo’n 50 volwassen mensen, een 90-tal minderjarigen maken gebruik van verschillende vormen van dienstverlening, verblijf, dagverblijf, mobiel/ambulant, de school telt 75 kinderen.

‘In de wereld’ is de centrale visiezin van Viro vzw. Dat betekent ook dat haar locaties er zijn voor buren. “Waar onze andere locaties in woonwijken liggen, kan locatie Ter Dreve nog veel meer deel uitmaken van de buurt door het bos wat meer te gebruiken”, zegt de directeur Koen Dalle, “Toegankelijk en boeiend voor iedereen, van cliënten tot buren.”

Move for Live

Tijdens het eindejaar zet Ter Dreve de actie ‘Move for Life’ op. Met de middelen willen ze een vlonderpad realiseren in het domein om het beter toegankelijk te maken voor de bewoners op het domein en ook voor de buurt.

“Zo maken we van het Viro-bos een fijne ontmoetingsplek voor iedereen”, klinkt het. Het vlonderpad, dat wortels en modderige paadjes doet verdwijnen en je meevoert langs een natuurlijke omgeving en kan leiden tot een hindernissenpad, muziekfeest, bosmegafoon, zoekwand en spiegelpoort. Dat belevingspad kan je mee mogelijk maken.

“Word Mover en neem deel aan Move for life, of steun een Mover. Schrijf je in als Mover op moveforlife.be en kies Viro als goede doel”, aldus de organisatie.

6.000 bloembollen

“Om de samenwerking met de buurt te ondersteunen en concreet te maken hebben we met z’n allen 6.000 boshyacinten geplant op dit prachtig domein in de Koning Albert 1-laan 188, te Sint-Michiels. De aanplant kon op veel enthousiasme rekenen van de bewoners van Viro vzw maar ook van de buurt. Iedereen was welkom om samen te werken. Achteraf werd men getrakteerd op een drankje”, aldus Van Volcem, “Het paarse bloementapijt zal te zien zijn in de maand april, zo werd het publiek toegankelijk domein opgewaardeerd en straks ook nog meer publiek toegankelijk gemaakt, besluit Van Volcem enthousiast.

“We zijn ontzettend blij dat we samen met de buurt en Stad Brugge voor een prachtig lentetafereel kunnen zorgen. Wij zijn al nieuwsgierig naar het resultaat”, voegt directeur Koen Dalle er nog aan toe. “In het voorjaar wil men het binnenplein nog voorzien van gezellige zitplekjes met picknickbanken. Zo wordt het een fijne ontmoetingsplek voor buren, cliënten, medewerkers, wandelaars en caravanbezoekers”, besluit schepen Van Volcem.

Ter info

Mover worden doe je in 3 stappen:

 1. Je schrijft je in als Mover op moveforlife.be en kiest voor Viro als goede doel.
 2. Je zamelt minstens € 250 fondsen in voor het vlonderpad.
 3. Je neemt gratis deel aan het festivalweekend. Dat is mogelijk dankzij de enthousiaste groep ondernemers en sponsors die van Move for Life een XXXXXXXXL-feest maken.

Hoe zamel je fondsen in?

Als deelnemer heb je automatisch een persoonlijke profielpagina waarop je kan fondsen kan inzamelen.

Je kan er buttons verkopen – waarmee de kopers kans maken op een auto – of vragen om een bijdrage storten. Maar je kan ook creatief uit de hoek komen!

Voorbeelden :

Wie deelneemt aan de Kerstloop in Brugge op 3 december én zich inschrijft als Mover, krijgt € 50 fondsen om meteen goed uit de startblokken te schieten.

De 13-jarige Hannah en haar neefje Elias verkopen zelfgemaakte pompoensoep en croutons.

Collega Marthe spaart sinds september elke dag € 1 van haar fietsvergoeding en trapt zo tegen mei 2022 haar bedrag bij elkaar.

De cliënten en collega’s van Dagbesteding verkopen producten die ze zelf maken in hun Move for Life-webshop.

Het team van de Octopus en Golfbreker pakt uit met Halloweendonuts.

In Rosmarijn toveren ze hartverwarmende spaghettisaus op tafel.

‘t Valkennest knutselt nestkastjes van Natuurpunt Oostkamp in elkaar en verkoopt die voor Move for Life.

Herstel rijweg Brugse Steenweg in Koolkerke

5 nov

BRUGGE/KOOLKERKE – De Brugse Steenweg in Koolkerke zal in de eerste helft van 2022 een herstel van de rijwegverharding en middengeleider krijgen. Dat antwoordt minister Peeters op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. De kostenberaming van de werken landen op 500.000 euro.

De renovatie van de rijweg situeert zich langs de N374 in hoofdzaak tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat. “Er zijn ook aansluitend lokale herstellingen voorzien. De aanbestedingsprocedure moet nog opgestart worden”, klinkt het bij de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

De juiste duurtijd van de werken moet bepaald worden tijdens die aanbestedingsprocedure en nu bij de nodige voorbereidingen. “De minister kan dus nog niet meegeven hoeveel tijd de werken in beslag zullen nemen. Wat wel duidelijk is dat de bovenbouw van de rijweg wordt gerenoveerd. De riolering ter plaatse zal er behouden worden. De grootste hinder zal zijn voor het stuk waar de meeste herstellingen plaatsvinden : tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat.

Bekijk hier de vraag aan de minister en haar antwoord:

Heraanleg Beurssite

25 okt

BRUGGE – Stad Brugge besliste om naast de bouw van het BMCC, ook de omgeving en omliggende straten te vernieuwen. “De omgeving moest in harmonie zijn met dit prachtige gebouw. Daarom leggen we een nieuw plein aan, vernieuwen we de straten en zorgen we voor voldoende groen”, aldus de enthousiaste schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem. Kostenplaatje van de aanpak van de omgeving bedraagt 3,7 miljoen euro stadsaandeel. De omgevingswerken worden afgesloten op 26 november.

De Maagdenstraat is reeds afgewerkt, aan de Hauwerstraat, de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk wordt nog volop gewerkt.“Het project is nog niet volledig afgewerkt, maar het einde is in zicht. Op maandag 18 oktober begon men aan de rioleringswerken in de Hauwerstraat tussen de Zwijnstraat en ‘t Zand. Op 29 oktober zullen die werken voorbij zijn. Op woensdag 20 oktober begon men aan de laatste fase voetpaden en parkeerstroken. Op maandag 25 oktober giet men het laatste beton voor het voorplein en zal die afgewerkt zijn. De laatste betonverharding van de straten wordt de eerste week van november uitgevoerd”, licht Van Volcem toe.

Pleineffect

“We streven naar een ruim pleineffect, daarom wordt een voorplein aangelegd aan de kant van de Zwijnstraat. De site zal er als één geheel uitzien, omdat hetzelfde uitgewassen beton voor zowel de wegen als het plein voorzien is. De helft van de betonverharding van het nieuwe beursplein is reeds uitgevoerd, waardoor er nu al een duidelijk beeld is van hoe het er uiteindelijk zal uitzien”, vertelt Van Volcem, “Het wordt een toekomstige ontmoetingsplek voor de buren, Bruggelingen en toeristen”, aldus Van Volcem. Er is een ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 200 fietsen. Het is de bedoeling dat die ook gebruikt worden door de bezoekers van The Student Village. Ook dat helpt mee om het plein als plein te laten fungeren.

Veel aandacht voor bomen

De beuken rondom de beurssite kregen tijdens het bouwproces bijzondere aandacht. “Ze zorgen voor een groene omkadering en vormen de longen voor deze buurt. Ik ben uitermate blij dat de bomen de ingrijpende werkzaamheden overleefd hebben. De inspanningen die we gedaan hebben om de bomen te beschermen, worden beloond”, aldus Van Volcem, “De bomen krijgen naar de toekomst toe zelfs meer ruimte om te groeien, want de auto’s kunnen niet meer zoals vroeger vlak tegen de stammen parkeren. Tussen de bomen legden we een smalle goot aan (2cm), die meer waterinsijpeling naar de bomen toelaat. We leggen ook extra grote boomvakken aan om de wortels van de bomen en dus hun groeiruimte te vrijwaren. Op de hoek van de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk planten we half november een Magniola kobus, waaraan attractieve witte magnolia-bloemen in groeien. De boom zal zichtbaar zijn op het plein. De plantvakken worden op hetzelfde moment ingeplant”, legt Van Volcem uit. Een boomdeskundige werd betrokken bij het project om de beste oplossing voor de bomen te vinden en rond de bomen te werken in de omgeving. Het groene karakter van de straten blijft op die manier behouden.

Vernieuwing straten, nutsleiding en riolering

Naast de nieuwe betonnering van de straten en het plein, waren er nog andere werkzaamheden. “De straten worden allemaal eenrichtingsstraten, waar parkeren aan de rechterkant mogelijk is. En trouwens een leuk weetje: de parkeerstroken worden aangelegd met de kasseien die gerecupereerd zijn geweest van het vorige beursplein. De stenen van het voormalige beursplein krijgen dus een nieuw leven in dit project’. Daarnaast worden de voetpaden heraangelegd. De bestrating van ’t Zand wordt doorgetrokken richting het beursgebouw, zodat de connectie sterk aanwezig blijft”, vertelt Van Volcem, “Daar eindigen de werkzaamheden nog niet, we pakten ook alle nutsleidingen aan en voorzagen het project van een gescheiden rioleringsstelsel. Alle woningen hebben we gescheiden aangekoppeld of wachtaansluitingen geplaatst, zodat men tijdens latere verbouwingswerken de woningen perfect kan aansluiten op de nieuwe riolering (regenwater en afvalwater). Een goede zaak voor de omliggende straten én het milieu”, gaat Van Volcem verder.

Fontein en kunstwerk

“We zochten nog naar manieren om het beursplein mooi in te vullen en kozen daarom voor een drinkwaterfontein en een kunstwerk. Het kunstwerk is van de Belgische kunstenaar Philip Aguirre y Otegui, het is een bronzen beeld met de naam ‘De bron’ en bestaat uit opeengestapelde kuipen waaruit water naar het plein vloeit die gevuld worden met water, overlopen en zo het water op het plein laten vallen. Op die manier is het eigenlijk een kunstwerk en fontein in een. Daarnaast komen er ook banken op het plein, zodanig dat het een echte ontmoetingsplaats wordt. De banken en het kunstwerk worden begin december geplaatst”, aldus Van Volcem”.

Aannemer

De hoofdaannemer van het totaalproject is MBG. De onderaannemer voor de omgevingsaanleg is Mahieu uit Oudenburg. Mahieu werkte samen met Huys en zonen voor de rioleringswerken en met de firma Olivier Pintelon om de voetpaden en parkeerstroken aan te leggen.

Brugge stapt mee in het ‘Onbeperkt Buiten XL’ project

25 okt

BRUGGE – Stad Brugge zal meewerken aan het project van GoodPlanet Belgium. De organisatie wil uitstappen in parken en natuur mogelijk maken voor iedereen. “Toegankelijkheid ook voor mensen met een beperking is een belangrijk aspect in het openbaar domein”, aldus Schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem. Zij is alvast heel verheugd met dit constructief project.

GoodPlanet Belgium wil de toegankelijkheid van de vele park- en groengebieden, die Vlaanderen rijk is, verhogen. Ze organiseren in Vlaanderen 15 belevingsuitstappen waar personen met een beperking of minder mobiele bezoekers het park- of groengebied kunnen betreden en eventuele moeilijkheden of verbeteringen kunnen aangeven. “Op basis van de input van deze personen creëert GoodPlanet Belgium middelen ter ondersteuning”, aldus de schepen. “Zo creëren ze een checklist die gebruikt kan worden om organisaties voor groepen met een beperking te betrekken in het beleid rond inclusie en toegankelijkheid. Vervolgens richten ze ook een Inspiratiebox op waar ze trachten ideeën en bestaande good practices te bundelen. Ten slotte biedt de organisatie ook ondersteuning op het vlak van communicatie. Op deze manier tracht GoodPlanet Belgium het beleid op een positieve manier te veranderen. Ze worden hierin gesteund door Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Cera”, zegt Van Volcem “aan zo’n initiatieven moeten we gewoon meewerken”.

Schepen Van Volcem staat positief tegenover het project: “Het Onbeperkt Buiten XL project biedt ons constructieve feedback en instrumenten om de toegankelijkheid van onze park- en groengebieden te verbeteren”.
Concreet wordt er één van de 15 belevingsonderzoeken georganiseerd in Brugge, namelijk in het Graaf Visartpark. Voor dit project een goede keuze, omdat het een veelzijdig park is met speel-, zit- en wandelruimte. Daarnaast zal de stad good practices afleveren voor de Inspiratiebox van GoodPlanet Belgium. Het Astridpark en Graaf Visartpark kunnen hiervoor zeker als goede voorbeelden dienen.

Het verhogen van de toegankelijkheid zal ook gepaard gaan met communicatie over deze aanpassingen. “Het is een realiteit dat mensen met een beperking veel meer hun uitstapjes moeten plannen. Door goed te communiceren over de toegankelijkheid hopen we het bezoek voor hen makkelijker te maken en nieuwe bezoekers aan te trekken” meent schepen Van Volcem.

“De kracht van dit project bestaat er in dat het samen met mensen met een beperking vorm krijgt. Niet alleen voor hen, maar ook samen met hen. Enkele mensen van de Nieuwe Notelaar–Ons Huis maken hier graag tijd voor vrij. Ook de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap werkt hier aan mee”, klinkt het bij schepen van Welzijn, Pieter Marechal.

Eind dit jaar worden de eerste resultaten verwacht. In 2022 kunnen we vanuit Stad Brugge hiermee verder aan de slag en samen ook andere parken onder de loep nemen.