Tag: Openbaar groen

Brugge

98 Nieuwe bomen in Sint-Michiels en Sint-Andries

bomen 98 nieuwe sint-michiels sint-andries mercedes van volcem openbaar domein schepen brugge

BRUGGE – Het Brugse stadsbestuur zet zich volop in voor leefbaarheid, groen en bomen. Bomen zijn onze paraplu’s en parasols. Ieder jaar plant de stad meer dan 300 bomen aan op het Openbaar Domein. In Sint-Michiels en Sint-Andries zullen in de loop van januari 98 bomen aangeplant worden. Zo zorgen we voor groenere en meer leefbare wijken.

Sint-Michiels

 • Langs de Veeweide planten we 31 meerstammige en hoogstammige bomen aan. We kozen voor hoogstammige magnolias, hoogstammige sierkersen, hoogstammige meidoornen, meerstammige Chinese esdoornen en meerstammige sierkersen.
 • In het Albert Dyserynckpark planten we 5 fruitbomen (3 appelbomen en 2 perenbomen) en 6 parkbomen (2 magnolia’s, 2 Japanse honingbomen, 1 tupeloboom, 1 linde) aan.
 • In het Edgard de Smedtplantsoen komen 13 nieuwe bomen (5 zilveresdoorns, 5 rode esdoorns, 1 geelhout, 1 gele kornoelje, 1 Anna Paulownaboom).
 • Langs de Heidelbergstraat zullen we 5 nieuwe bomen aanplanten (veldesdoorns).
98 nieuwe bomen brugge sint-michiels sint-andries

Sint-Andries

 • In de Doornstraat komen 15 nieuwe bomen. We kozen voor perzisch ijzerhoud, hoogstammige sierkersen en winterlindes.
 • Langs het Hazenpad komen 3 nieuwe bomen aan het einde van de straat (magnolia, gewimperde linde, sierappel). Een hiervan is een “sierappel” een boom die prachtige witte bloesems krijgt in de lente en in de zomer oranjerode vruchtjes.
 • In Hertsvelde planten we 3 bomen op het speelplein en 1 boom op de grote groenzone gelegen tussen de bebouwing. (Japanse honingboom, kersenbloesem, veldesdoorn, sierkers).
 • In het park Koude Keuken en Bloemenoord planten we 15 bomen aan. (3 moerascipressen, 2 zilveresdoorns, 2 zwarte elzen, 2 Amerikaanse amberboom, 1 zwarte tupeloboom, 2 scharlaken eiken, 1 iep ‘frontier’ en 1 Japanse schijniep) .
 • We planten 1 parkboom (Amerikaanse tulpenboom) in Les acacia’s ter vervanging van een dode boom (deze werd vorig jaar ecologisch geveld).
98 nieuwe bomen sint-michiels sint-andries brugge

Fleurige en kleurrijke wijken

De aannemer zal de plantvakken maken en aansluitend de bomen aanplanten vanaf 16 januari 2023. De bomen zorgen voor een groenere, meer leefbare straat of buurt. In straten en wijken, kiezen we er altijd voor om kleinere bomen aan te planten.

Hoogstammige sierkers (links) – Perzisch ijzerhout (rechts)
Meerstammige chinese esdoorn (links) – Meerstammige sierkers (rechts)
Hoogstammige meidoorn (links) – Winterlinde (rechts)
Brugge

Brugge ontvangt Vlaamse subsidies voor de herinrichting van het nieuwe Katelijnepark

katelijnepark herinrichting brugge subsidies natuur in je buurt

Brugge – Stad Brugge ontvangt subsidies voor het project ‘Katelijnepark’ binnen de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ van de Vlaamse Overheid. De projectoproep steunt project die aan robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur bijdragen. Vorige legislatuur wou men van dit gebied een randparking maken, nu maken wij dit tot een prachtig groen plekje. We ontvangen hiervoor een subsidie van 63.050 euro.

#Natuurinjebuurt

Natuur in de Buurt steunt projecten die door de aanleg van natuurelementen en door natuurontwikkeling aan een maatschappelijke nood tegemoetkomen én zo ook bijdragen aan het versterken en veerkrachtiger maken van de natuur in Vlaanderen. Voor Stad Brugge dienden we het project ‘Katelijnepark’ in. Hiervoor werd een subsidie van 63.050 toegekend.

Het Katelijnepark: een prachtige, nieuw stukje groen in Assebroek!

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik volop in op parken in de stad. Met het Katelijnepark geven we de inwoners van de dichtst bevolkte deelgemeente in Brugge een nieuw, groen plekje. Dit idyllisch gelegen park krijgt een opwaardering. De bestaande bomen zullen we behouden, maar we planten ook nieuwe bomen aan. De wandelpaden zullen in een lus doorheen het park lopen. Deze worden aangelegd in dolomiet. Er komen verschillende zit- en ligelementen, alsook twee houten podia. De ideale plaats om te picknicken. Natuurlijke speelelementen maken het park een belevenis voor jong en oud. Fietsverbinding staat centraal in het ontwerp voor het park. We leggen nieuwe fietspaden aan en voorzien een grotere fietsenstalling.

De uitvoering van het park start in het najaar van 2023.

Brugge

Bruggelingen kunnen voor het derde jaar op rij een boom in de voortuin of op het openbaar domein laten planten: scholen kunnen dit vanaf nu ook

Een boom aanplanten bij basisschool Manitoba

BRUGGE – In Brugge zijn bomen belangrijk: Bruggelingen kunnen zelfs een aanvraag indienen om bomen op het openbaar domein of in de eigen voortuin te laten planten. Sinds dit jaar kunnen ook scholen een boom aanvragen om in de schoolomgeving te planten.

De voorbije twee plantseizoenen werden in totaal 451 aanvragen ingediend (338 voortuinen + 113 openbaar domein). Bruggelingen kunnen via de stadswebsite aanduiden waar ze graag extra bomen op het openbaar domein willen, maar ze kunnen ook een boom in de eigen voortuin aanvragen.

De voorbije twee plantseizoenen dienden de inwoners 338 aanvragen in om een boom in de voortuin te planten. Hiervan zijn 237 goedgekeurd. Ook dit plantseizoen komen er al 61 bomen in de voortuin bij. De cijfers tonen aan dat de inwoners enthousiast zijn. Het werkt ook aanstekelijk: wie een boom plant, vertelt hierover. Ook 113 suggesties om meer bomen in het openbaar domein te plaatsen, zijn de voorbije twee jaar ingediend. Dit jaar kwamen er daar nog eens 32 bij. Van deze 145 aanvragen, worden 95 bomen effectief geplant.

Deelgemeenten

In Sint-Michiels en Sint-Andries werden de meeste bomen in de voortuin aangeplant. In beide deelgemeenten werden elk 69 bomen geplant. Daarna volgt Assebroek met 64 bomen en Sint-Kruis met 49 bomen. Er worden minder bomen aangeplant in het Centrum en Christus-Koning, want daar zijn minder voortuinen om in te planten. Op het openbaar domein, daarentegen, vragen de Bruggelingen vooral in de binnenstad om meer bomen.

Ook scholen kunnen bomen aanvragen

Sinds dit jaar kunnen ook scholen een aanvraag doen via de actie “ik wil een boom” om hun schoolomgeving groener te maken. Bomen in een leeromgeving zorgt voor verschillende voordelen. Op veel speelplaatsen is er nog te veel verharding, waardoor de temperaturen op een warme dag wel tot 30 °C kunnen gaan. Bomen zorgen hier voor schaduw, maar dragen ook bij tot de biodiversiteit en hebben educatieve waarde.

Een oproep aan alle directeurs dus om bomen op de speelplaats te planten. Een aantal kinderen en leerkrachten kunnen ook de buurt verkennen om te zien of er ergens bomen aangeplant kunnen worden. Een medewerker van Openbaar Domein komt dan zeker langs om te zien of een aanplant mogelijk is.

Het assortiment uitbreiden

Er bleek heel wat vraag te zijn naar fruitbomen en bomen met een beperkte omvang. Om hieraan tegemoet te komen, besloten we ons bestaand assortiment uit te breiden met appel- en perenbomen. Zo krijgen de inwoners een fruitboom in de voortuin én kunnen ze van hun eigen fruit genieten.

Vraag tijdig je boom aan!

Het doet me deugd als Schepen van Openbaar Domein dat zo veel mensen willen meehelpen aan het brengen van groen in de straat, in de buurt en in de voortuin. Het plantseizoen loopt van november tot eind maart. Als je nog een boom wil aanvragen, kun je dit zeker doen via: http://www.brugge.be/ikwileenboom. De aanplant gebeurt kort na goedkeuring van de aanvraag: vraag dus zeker nog je boom aan dit plantseizoen. Er zijn veel redenen om een boom aan te vragen: je kunt dit bijvoorbeeld doen om een huwelijk of geboorte te vieren. Het is mijn Nieuwjaarswens dat veel mensen een boom planten. De leefbaarheid van de stad wordt zo verhoogd en we kunnen op deze manier ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Brugge

Bleekweide: een nieuw prachtig stadspark in hartje binnenstad

Brugge – Op 9 januari starten de werkzaamheden, die van de Bleekweide een prachtig stadspark zullen maken. Heel wat inwoners uit de Brugse binnenstad hebben geen of slechts een kleine tuin. Daarom is het belangrijk dat we hen de kans geven om van groene ruimtes en natuur te genieten. Dit stadspark is hiervoor de ideale gelegenheid.

Sinds 2019 zijn er reeds plannen om dit braakliggend stuk grond tot een mooi stadspark om te toveren. In mei 2022 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de aanleg goed. Op 9 januari starten de effectieve werken op: park Bleekweide wordt aangelegd, maar ook een deel van de Langerei zullen we vernieuwen.

Een oase van groen middenin de stad

In een stad is toegankelijk groen enorm belangrijk: plaatsen waar je tot rust kunt komen en kunt samenkomen. Parken zijn de groene longen die je middenin de stad kunt vinden. In het Sint-Gilles kwartier is een onderbreking van de Vesten, maar ligt het Hof de Jonghe met schaapjes en weldra ook dit nieuwe prachtige park middenin de bebouwing. Ook het Grootseminarie en buurtpark Ter Potterie maken de omgeving groener.

Bleekweide: een park voor jong en oud met wandelpaden, zitgelegenheid en een wiebelbrug

Er komt een wandelpad dat het volledige park zal doorkruisen. Hierlangs komt ook een terras met twee zitbanken en een houten terras van twee niveaus. Het wandelpad wordt in een helling aangelegd, zodat het houten terras toegankelijk is voor iedereen. Bezoekers kunnen hier even uitrusten. Specifieke speelelementen worden niet voorzien, aangezien het een park is voor jong en oud, maar er komt wel een wiebelbrug over de gracht.

Extra groen

We behouden de bestaande notelaars, enkel een knotwilg en een uitgegroeide struik worden verwijderd. We planten elf nieuwe bomen aan: een rode esdoorn, een boomhazelaar, een krentenboom, een meidoorn, een sierkers en een amberboom. Daarnaast planten we ook drie appelbomen aan. Aan de rand van het park komen er sierheesters en tegenaan het wooncomplex wordt vaste plantenbegroeiing geplant.

Het park zal grotendeels ingezaaid zijn met biodivers gazon: dit bestaat voor 95% uit grassen en voor 5% uit inheemse bloemen, wat een bron van voeding is voor bijen, vlinders en andere insecten.

We voorzien een erg biodiverse beplanting: bomen, oeverbeplanting en vaste planten, zodat het park een hoge ecologische waarde krijgt. 84% van het park zal bestaan uit groen.

Waterrobuust park

We behouden de Bleekweidegracht, hierdoor kan er meer water uit de omgeving gebufferd worden. Al het regenwater zal via de bodem of via de gracht afgevoerd worden. De gracht zal gedeeltelijk uitgegraven zijn met aan een zijde een flauwe helling, hier wordt oeverbeplanting voorzien.

Vernieuwen van een gedeelte van de Langerei

Aansluitend pakken we ook een deel van de Langerei aan. In de zijstraat tussen huisnummers 38 en 46 was vroeger een gedeelte privaat. Om dit deel in hetzelfde materiaal als de straat zelf te kunnen voorzien, wordt de volledige zijstraat vernieuwd in kasseistenen. Ook de nutsleidingen, riolering en verharding zullen worden vervangen.

Investering en fasering

In de aanleg van het nieuwe park investeert Stad Brugge zo’n 222.777,46 euro (excl. btw). De heraanleg van de Langerei zal zo’n 89.914,94 euro (incl. btw) kosten, waarvan een 56.000 euro ten laste van TMVW. Firma Mahieu nv. voert de werken uit.

 • Eerste fase start op 9 januari: heraanleg park
 • Tweede fase start midden februari: groenwerken
 • Derde fase start in maart 2023: heraanleg deel Langerei

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond worden.

Brugge

Een investering in 32,64 hectare aan natuurgebied

investering in natuurgebied zwin mercedes van volcem

BRUGGE – In de deelgemeenten Sint-Andries, Koolkerke en Dudzele investeert Stad Brugge in 32,64 ha natuurgebied. De stad subsidieert 255.441,36 euro in de aankoop van de drie natuurgebieden. De volledige aankoop voor deze drie gebieden bedraagt 1.313.330,68 euro. De bedragen zijn ook door het gewest en door Natuurpunt gesubsidieerd. Het uitbreiden, behouden en herstellen van de natuur in en rond Brugge is een prioriteit voor het stadsbestuur.

Deze legislatuur werd door de stad maar liefst 590.013,05 euro gesubsidieerd voor de aankoop van natuurgebied. Dit is zo’n 80 procent van het totale budget dat de stad sinds 1994 investeerde in groene gebieden. Als Schepen van Openbaar Domein wil ik natuur waarderen op de manier waarop het gewaardeerd moet worden.

32,64 ha aan natuurgebied

 • 26,18 hectare aan natuurgebied te Sint-Andries, Rode Dopheidereservaat
 • 3,10 hectare aan natuurgebied in Dudzele, Cathemgoed
 • 3,66 hectare aan poldergebied in Koolkerke-Dudzele

Deze aankopen gebeurden met het oog op het behouden en herstellen van aaneengesloten natuurgebieden in Brugge. De 26,18 ha aan gronden in het Rode Dopheidereservaat zorgen voor een aaneengesloten geheel van natuur, waartoe ook het bossen- en heidecomplex ten zuiden van Brugge behoort (met o.a. de stadsbossen Chartreusinne, Beisbroek, Foreest, Tudor). Wat uniek is aan dit gebied, is dat er een dassenburcht is. Het grondgebied in Dudzele en dat in Koolkerke-Dudzele zijn beide beschermd als (Europees) Volgelrichtlijngebied Poldercomplex. Deze gronden breiden het weidevogelgebied en poldergraslandschap dat in Damme gelegen is uit tot in Brugge.

Natuurbeleving staat centraal

Natuurbeleving is essentieel, zeker voor mensen die in een stad wonen. Dat de natuurgebieden toegankelijk zijn is dan ook belangrijk. De aangekochte grond in het Cathemgoed bevat een bestaande wandelverbinding. De grond aan het Rode dopheidereservaat is voor het moment enkel toegankelijk voor activiteiten onder begeleiding. Zodra een ontsluitingsplan voor vrije toegankelijkheid op de bestaande paden en dreven uitgewerkt is, zal dit niet langer gelden. Bereikbaarheid voor het publiek is bij het gebied tussen de Koolkerkse steenweg en de Ronselarestraat niet mogelijk, maar dit gebied is waardevol aangezien het voor de uitbreiding van bestaand weidevogelgebied zorgt.

Investeren in natuurgebied: sinds 1994

In totaal bedraagt de kostprijs van alle aangekochte natuurgebieden door Natuurpunt in Brugge sinds 1994 2.720.597,25 euro. De laatste 28 jaar subsidieerde Stad Brugge hierin 743.697,85 euro. Meer dan de helft van al deze aankopen gebeurden deze legislatuur: dit is goed voor 590.013,05 euro aan subsidies van de stad en aankopen van 43.39 ha aan natuurgebied. Als Schepen van Openbaar Groen is het behoud van groen enorm belangrijk voor mij. We moeten er alles aan doen om de prachtige natuurrijke omgeving rondom Brugge veilig te stellen. Deze legislatuur werd 4 keer meer gesubsidieerd in natuurgebied dan alle jaren sinds 1994. Dit is een belangrijke investering.

Brugge

Ontharding- en vergroeningswerken in Sint-Gillis en Centrum Brugge

BRUGGE – We doen er alles aan om de Brugse binnenstad steeds groener en minder grijs te maken. Groen vervangt harde materialen. Ieder jaar pakken we enkele straten en pleinen in Brugge aan. Nu nemen we de gehele Calvariebergstraat, het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ‘s Gravenhof, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijpersstraat en het Oosterlingenplein aan. De investering in deze onthardingen en vergroeningen bedraagt 258.118,41 euro (incl. btw).

We maken Brugge een duurzamere, leefbaardere en toekomstgerichte stad door in te zetten op extra natuur, water en groene dooradering. We onderstrepen de duurzame en toekomstgerichte visie die we voor onze stad hebben via nieuwe onthardingen ieder jaar.

Calvariebergstraat

In de Calvariebergstraat staan reeds heel wat mooie bomen. We maken de straat nog groener door het verwijderen van de kasseien rond de bomen, zodat er meer infiltratie mogelijk is. Ook het pleintje leggen we her aan met zes nieuwe bomen. De straat bestaat momenteel vooral uit functionele verhardingen en fietstrommels. We willen het pleintje wat meer leven inblazen. Zo zal er een petanqueveld komen tegen de parkmuur met drie zitanken. Zes sierbomen planten we aan en ook het centrale groenplein beplanten we verder met vaste planten en siergrassen.

Aan Café De Bronne zal de verharding uitgebreid worden, zodat de brasserie een uitgebreid terras kan zetten. Na jaren leegstand kan deze brasserie zo opnieuw voor ontmoetingen zorgen. Hiervoor worden twee bomen geveld, maar deze worden gecompenseerd. Langs de zijdes van het terras wordt groen voorzien.

Aan de kruispunten met de Walweinstraat en de Komvest zullen de hoeken onthard worden en met planten ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken, zonder verlies aan parkeerplaatsen, ruimte voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Tussen de Sint-Claradreef en de Walweinstraat maken de boomroosters ook plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten in de parkeerplaatsen. Dit wederom zonder verlies aan parkeerplaatsen. Het pleintje bij de woningen met huisnummers 21 tot 23 zal gedeeltelijk onthard worden en er komen sierheesters.

Op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Calvariebergstraat en de Sint-Claradreef is een pleintje. Dit zullen we ook ontharden en hier komt een leuke zitzone met groene omkadering. Aan de overkant komen ook twee grote groenzones met hoogstammige bomen.

In de Sint-Claradreef breiden we tot slot bestaande plantvakken in de voetpadzone uit van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93. Een nieuw plantvak met sierboom komt in de James Waelestraat. Op de hoek tussen de Julius Maurits Sabbestraat en de Calvariebergstraat is er ook een straattuintje met meter- en peterschap. We ontharden hier in totaal 526 m².

‘s Gravenhof

In de huidige situatie is er een groenzone bestaand uit eentonig heestermassief. Hier staan twee kleine bomen in. Plaats om te vertoeven is er niet, daarom verwijderen we de huidige beplanting en vervangen we deze door gazon, vaste planten en heesters. Door deze aanpassing creëren we ruimte voor een picknickbank.

Ganzenstraat

We ontharden in de Ganzenstraat 13,6 m². Ter hoogte van twee voetpaduitstulpingen ontharden we en planten we plantenborders aan.

Diamantslijpersstraat (Pandreitje)

Op dit moment staat er een zitbank op een volledig verharde ondergrond. Dat moet beter. In het ontwerp voorzien we twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving. Hier ontharden we in totaal 85m².

Oosterlingenplein

Dit is een verhard stadsplein met vijf parkeerplaatsen en twee prachtige lindes, die in boomroosters staan. Voor de rest is er geen groen op het plein. We zullen 52 m² ontharden. De bomen zullen een groter plantvak krijgen, wat beter is voor de bomen zelf, want zo krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. Verder vullen we de groene zone aan met heesters en planten.

Brugge

Drie nieuwe schaaktafels in het Baron Ruzettepark

BRUGGEHet Baron Ruzettepark wordt opgefleurd door 3 nieuwe schaaktafels. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met het voorstel om schaaktafel te plaatsen in het Brugse Openbaar Domein. Op deze manier willen ze verschillende schaakactiviteiten organiseren.

Schaken in het Baron Ruzettepark

Op 27 september werden drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark geplaatst. Deze staan op 2 meter van elkaar, zodat het grasonderhoud goed kan gebeuren. Het voorstel kwam van de Koninklijke Brugse Schaakkring, die op deze manier ook meer schaakactiviteiten in de Brugse parken willen organiseren. Doordat we deze tafels geplaatst hebben, geven we al een eerste aanzet tot schaakpartijen in het park. Ook andere locaties zullen nog volgen.

Ook schaaktafels op andere locaties

De Schaakkring kwam initieel met het idee om schaaktafels in het Minnewaterpark te plaatsen. Deze krijgt een volledige heraanleg, dus het plaatsen van schaaktafels is daar momenteel niet mogelijk, maar we vergeten dit initiële voorstel niet. Na de heraanleg van het Minnewaterpark voorzien we een aantal nieuwe schaakborden ingewerkt in ronde picknicktafels. Het is de bedoeling om deze ter hoogte van het Dolomietplein te plaatsen. Het grote schaakbord dat er momenteel staat, wordt tijdens de heraanleg weggehaald.

Ook in het Koning Albert-I-park komen er drie schaaktafels. Dit is voorzien voor de eerste helft van december na het plaatsen van de groenaanleg. Deze tafels zijn ook ingelegd met drie schaakborden, ideaal dus voor een toernooi met negen schakers!

Brugge

Groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje

brochure groene parels plekjes brugge sint-kruis assebroek

Het vele groen in en rond de stad is wat Brugge tot zo’n prachtige plaats maakt. De stad heeft enorm veel parken, natuur- en bosgebieden. Overal waar je komt in Brugge, er is altijd wel een plekje groen in de buurt. Om dit in de verf te zetten, bundelen we alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis in een boekje.

Parken, groen, bos en natuurgebieden in en rond Assebroek en Sint-Kruis

In totaal omvatten Assebroek en Sint-Kruis een grote variatie aan groen. Dit beslaat meer dan 881 ha.  Prachtige natuurgebieden vanop de fiets, kun je zien langs het kanaal Gent-Brugge. Je kunt een kasteelbezoek brengen in Rooigem, waar een bloemenpluktuin het kasteel opfleurt. Ook voor de kinderen is er heel wat te beleven: zo ligt Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek.

Investeren in Groen

Parken

Stad Brugge investeert in de groenbeleving van haar inwoners. Deze legislatuur werden dan ook diverse eigendommen aangekocht en werden drie nieuwe parken gerealiseerd.

 • Park Steevens: 2,3 ha (reeds in uitvoering)
 • Site De Lijn: 1,5 ha (start 2023)
 • Katelijnepark: bijna 3 ha (start 2023)

Daarnaast tellen de twee deelgemeenten ook vele andere buurtparken, zoals Den Tir (1,5 ha), Kinderboerderij De Zeven Torentjes (3 ha), het Buurtpark Babaert Male (3 ha), het speelplein Paalbos (7 ha) en Montpellier (1,1 ha).

Bossen

Naast nieuwe parken, investeerden we ook in de uitbreiding van de bosgebieden in Assebroek en Sint-Kruis. Het Veltembos kreeg 2,8 ha bij. Ook plantten we geboortebossen: in 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en ook het ‘Spyckerbosje’ kwam erbij.

 • Paalbos: 7 ha
 • Veltembos: 14 ha  (2,8 ha bijgekomen inclusief ParkSteevens)
 • Bergjesbos: 1 ha
 • Steenbrugse bosjes: 48,8 ha
 • Ryckevelde: 126,5 ha (Bijkomende aankoop in 2006 door ANB te Ryckevelde-Engelendale: 34 ha, waarvan 5 ha in 2008 werd bebost in Kom op Tegen Kanker plantactie. Het overig gedeelte van de aankop zal tegen 2026 geleidelijk aan verder grotendeels bebost worden (naarmate de gronden vrij komen van landbouwgebruik). Delen van eigendommen/aankopen ANB liggen buiten Brugge (steenbrugse bosjes, bestaand bos in Ryckevelde))
 • Engelendalebos: 8,6 ha
 • Geboortebossen : In 2010 werd een uitbreiding van Veltem bebost, in 2015 werd een halve hectare bos geplant aan de Gemene Weidebeek in Assebroek en het geboortebos ‘Spyckerbosje’.

“Daarnaast zijn er ook nog private bossen bij kastelen, zoals het bos bij het Slot van Male dat 43 ha telt”, stelt Van Volcem. “Ik droom ervan om dat bos publiek toegankelijk te maken maar de eigenaars staan er nog niet voor open, af en toe kan het wel al eens.”

Natuurgebieden

Deze legislatuur werden ook de natuurgebieden in Sint-Kruis en Assebroek uitgebreid. De Gulden Kamer breidde met 2,5 ha uit en ook Maleveld kreeg 21 ha weiland en 6 ha bos bij. Mede dankzij de inzet van het agentschap voor Natuur en Bos en private grondeigenaars zijn Assebroek en Sint-Kruis onderstaande natuurgebieden rijk en kwam er rond deze deelgemeenten een ware groene gordel:

 • Assebroekse Meersen: 82 ha (totaal 400 ha)
 • Gemene Weidebeek: 39 ha (Momenteel 32,5 ha in eigendom van de Stad – 25 ha werd aangekocht media jaren ’70 en 7,5 ha aanvullend tussen 2001-2003 – nog 7,5 ha aanvullend aan te komen. In 1999: beslist om geheel als groengebied te behouden (m.u.v. zuidelijk deel Klein Appelmoes). 2000-2001: aanleg werken, paden, poelen, grachten, waterpeilverhoging, natuurgericht beheer, 7 toegangspunten vanuit omgeven straten. 2000-2003: bebossing randzones (10 ha), als bosplantactie met scholen Wordt herbestemd naar natuurgebied in het gewestelijk RUP voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge
 • Slot van Male: 43 ha
 • Kanaal Gent-Brugge: 4,6 ha
 • Centrale Begraafplaats: 11,9 ha werd Centrale Begraafpark
 • Abdijenroute
 • Meersengebied: 159 ha
 • Chartreusemeersen: 141,9 ha
 • Gemene- en Loweiden
 • Hoeve Hangerijn met Prikkelpad: 1,7 ha
 • Brieversweg
 • Maleveld: 216,5 ha (21 ha weiland en 6 ha bos bijgekocht deze legislatuur)
 • Montpellier: 1,1 ha
 • Bisschopsdreef: 7,3 ha
 • Rooigem
 • Gulden Kamer: 21,1 ha  (2,5 ha bijgekocht deze legislatuur)
 • Damse Vaart

Groene parels Assebroek en Sint-Kruis in één boekje

Met dit boekje zetten we de groengebieden uit Assebroek en Sint-Kruis in de verf. Negentig pagina’s lang wordt al het moois dat deze twee deelgemeentes te bieden hebben, uitgelicht. Het spoort je meer dan ooit aan om deze groengebieden te (her)ontdekken!

Waar te vinden?

Het boekje is gratis te vinden in de Kinderboerderij, het Natuurcentrum Beisbroek, Hoeve Hangerijn, de openbare bibliotheken, In & Uit en het Huis van de Bruggeling.

brugge assebroek sint-kruis groene parels plekjes brochure boekje
Brugge

Fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een succes!

Brugse Boomgaarden Fruitpluk succes Mercedes Van Volcem Natuurcentrum

Samen met het Natuurcentrum Beisbroek organiseerde Stad Brugge op 18 september de jaarlijkse publieke fruitpluk. Deze gaat door in de boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne. We kenden een regenachtige week, waardoor er zorgen waren over de opkomst. Toch kwamen in totaal meer dan 1200 gezinnen fruit plukken in de Brugse Boomgaarden. Door deze opkomst kunnen we wel degelijk zeggen: de fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een groot succes!

Traditie in de Brugse Boomgaarden

We houden nu al enkele jaren een fruitpluk in de Brugse Boomgaarden. De fruitbomen gedijen goed en daar laten we graag een breed publiek van meegenieten. Daarom stellen we 1 dag per jaar verschillende boomgaarden open. Die dag is iedereen welkom om te komen genieten van de beschikbare oogst. De boomgaarden bevatten een grote variatie aan perenbomen en appelbomen, waar oude rassen eet-, stoof- en ciderappelen en peren aan groeien. Ideaal om er taart, cider of appelmoes mee te maken.

Reportage Fruitpluk

Ook VRT Nieuws was aanwezig op de Fruitpluk. Bekijk de leuke beelden hieronder:

Brugge

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.