Tag Archives: Openbaar groen

Nieuw stadspark in Assebroek!

5 jul

Vanavond mocht ik het nieuwe stadspark in Assebroek met plein aan de Maaike Kerrebroeckstraat officieel openen.

Opening nieuw stadspark Assebroek

Op de site Julien Saelens in Assebroek mocht ik vanavond een nieuw stadspark openen. Stad Brugge is opnieuw een stukje groen rijker. Met een rondvraag bij de buurtbewoners konden ook zij hun mening geven over de uitwerking van het project. Dat kan ik enkel maar toejuichen. Ik ben alleszins erg blij met het resultaat en de vele blije gezichten die vanavond zag!

Inspraak

We transformeren de groene weide tot een nieuw, aantrekkelijk openbaar park in Assebroek. Uit de rondvraag bij de buurtbewoners bleek dat meer groen, bloeiende planten en bomen in de omgeving welkom zouden zijn. Hier hebben we dan ook rekening mee gehouden tijdens de ontwerpfase. Mijn dienst creëerde een plek waar mensen uit de buurt en bewoners van de appartementen ook kunnen kuieren buiten hun terras. Bijkomend werd de zone aan de gracht aangepakt als ontsluiting voor voetgangers.

Ontharding

Om dit resultaat te bekomen werd zo’n 45 procent van de bestaande verharding onthard. In combinatie met een selectie van vier bomen (de meelbus, tulpenboom, zomerlinde en honingboom), vormen zo’n 1.800 vaste planten (voorjaarsbloeiers) een adembenemend decor voor de talloze ontmoetingen die hier zullen plaatsvinden.

Signalisatie zal ervoor zorgen dat fietsers en bromfietsers geen doorgang zullen vinden in het nieuwe park.

Afwerking

De opening van het nieuwe stadspark betekent ook een nieuwe zit arena. Samen met de kleine veerwipjes en enkele bomen vormt dit het sluitstuk van de aanleg aan de gracht. Later, wanneer het gazon draagkracht heeft, zullen er ook nieuwe picknickbanken komen.

Kostenplaatje

De aanleg van het groen en het plein kost zo’n 309.065,40 euro. Dit project vindt aansluiting in de ambitie van de Stad om meer te ontharden en bij te dragen aan meer waterresistentie. Als bevoegd schepen van openbaar domein maak ik niet alleen straten beter via rioleringswerken, we zetten ook in op nieuwe voetpaden en fietspadenplan (Kopenhagenplan). Via de minister van openbare werken hamer ik ook op aanpak van gevaarlijke kruispunten in de stad.

Vind hier meer informatie over het nieuwe stadspark!

Brugge breekt uit!

27 jun

Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Met de actie 'Breek Uit' probeert Brugge haar klimaatdoelstellingen te behalen en haar ondergrond te ontharden.

Stad Brugge engageert zich om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Klimaatrobuust betekent aangepast aan de weersomstandigheden, met meer periodes van droogte, hitte en extreme regen. Een klimaatadaptatiestudie werd uitgevoerd voor de stad Brugge en leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Men onderzocht onder andere waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden.

De stad zélf houdt al rekening met vergroening, ontharding en slim waterbeheer bij het ontwerpen of heraanleggen van pleinen of straten. In Brugge is een groot deel van verharde grond echter privaat eigendom. Exclusief de haven is Brugge met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m².

Met de actie ‘Ik wil een boom’ zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant. Met de actie ‘Breek Uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Zo draagt de Bruggeling mee bij aan het bereiken van onze klimaatambities!

Vanaf 1 juli 2022 geeft Stad Brugge een toelage aan zij die verharde oppervlakte in de tuin, terras, en voortuin opbreken en beplanten. Het gaat om 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Vind hier meer informatie over hoe Stad Brugge haar klimaatdoelstellingen wil realiseren!

Al 440 gevelplanten in Brugse straatbeeld

9 jun

Uit de data van 1 juni 2022 blijkt dat reeds 440 Brugse woningen opgefleurd zijn met een gevelplant.
Het aantal blijft stijgen en dat maakt van project “Gevelgroen” een succes.

Het maakt me enorm blij dat we aanvragen voor gevelplanten blijven binnenkrijgen. Onze stad wordt zo steeds mooier en groener.

Sinds de start van het intitiatief, ontvingen we reeds 497 aanvragen voor gevelplanten. 440 aanvragen werden op vandaag positief geadviseerd.

Er zijn tal van redenen om een gevelplant aan te vragen: verkoeling, fijn stof wordt uit de lucht gefilterd, regenwater wordt langer vastgehouden, geluid wordt gedempt. Het is ook goed voor vogels, vlinders en bijen.
Om dan niet te spreken over hoeveel mooier een straat kan zijn wanneer groenelementen aanwezig zijn.

Onze straten zijn al een stuk groener, maar het kan altijd beter!
Ik wil blijven oproepen om gevelplanten aan te vragen en zo mee te helpen aan een stad waarin we overal kunnen genieten van stukjes prachtige natuur.

Vraag ook jouw gevelplant aan!

Overtuigd? Surf dan snel naar www.brugge.be/gevelplant
Als je aanvraag positief advies krijgt, gaan we voor je aan de slag!

De dienst Openbaar Domein komt het plantvak maken. Dit gebeurt in februari en oktober, telkens voor het plantseizoen.
Daarna ben jij aan de beurt! Is je plantvak geplaatst, dan kun jij er je plant naar keuze in aanplanten en eventuele muurgeleiding voorzien.
De gevel van uw woonst ziet er op deze manier op slag een stukje frisser uit!
Goed onderhouden van jouw gevelplant is nu de boodschap.

Voorwaarden

Twee voorwaarden die we wel stellen vooraleer jouw aanvraag kan worden goedgekeurd:

 • Er moet voldoende doorgang blijven op het voetpad.
 • Hou ook rekening met je buren.

Aantal gevelplanten in Brugge

 2019202020212022Totaal
Centrum84759841298
Noord1116826
Oost051171381
West31610635
Totaal8815313168440

Pot op de stoep

Sedert huidige legislatuur mag je ook een pot met bloemen of plant(en) op de stoep plaatsen, mits er een vrije doorgang blijft van 1 meter. Zo zet je letterlijk de voorbijganger “in de bloemen”. Een vergunning is niet nodig.

Draag je steentje bij aan een mooiere, groenere, duurzame en diervriendelijke stad!

Meer weten? Klik hier

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

7 jun

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Inrichting park Steevens komt stap dichterbij

30 mei

Tegen de zomer wensen wij het park zeker in gebruik te nemen.

De gunning van de aanleg van Park Steevens is een eerste stap in de realisatie van dit prachtige project dat zowel aandacht heeft voor natuur, ontspanning en verkeersveiligheid.

Park Steevens te Sint-Kruis zal een omgeving zijn waar elke Bruggeling kan genieten van het groen en het publiek domein. Verder maakt dit park ook onderdeel uit van de agenda om veilig fiets- en wandelverkeer in onze stad te realiseren. Het park wordt zeker en vast een grote troef voor de buurt en de scholen in de omgeving.

Wandel- en fietspadennetwerk

De realisatie van een mooi en comfortabel fietspad langs het traject Collegestraat – Zandtiende – Veltembos zal bijdragen aan de goede ontsluiting van Sint-Kruis en Assebroek en een veilige fietsomgeving. Op deze manier voorziet men in de ontbrekende schakel in het Brugse fietspadennetwerk.

Het creëren van een mooi en comfortabel wandel- en fietspad loopt als rode draad door het ontwerp van de parkinrichting. Niet alleen de nieuwe paden binnen het parkgebied zullen spiksplinternieuw zijn, maar ook het huidige bestaande netwerk voor wandelaars en fietsers krijgt een grondige vernieuwingsbeurt.

Parkinrichting

Er komen duidelijk gedefinieerde zones: aan de kant van Zandtiende komt er een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een picknickzone en een vlonderpad rond het dottergrasland. De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt uitgebreid met bosaanplant en zorgt voor de buffering naar de school toe. Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijven behouden. Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten van de natuur.

De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor natuurherstel. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er de beleving op gang trekken.

De invulling van het park is vrij. Het is de bedoeling dat de bezoekers alle mogelijkheden hebben om te kunnen genieten van deze zone met open ruimtes.

Door de strategisch geplaatste boszones tegenover open ruimtes vloeit Veltembos op een natuurlijke wijze over in Park Veltem. Dit ontwerp zorgt voor een recreatieve spreiding en vermindering van de recreatieve druk op het huidige Veltembos.

Genieten tussen bos en natuur

Bij elke realisatie op het openbaar domein mag de aandacht voor natuur en dieren niet uit het oog verloren worden. We kozen hier voor aanvullende bosaanplant. Zo oogt de grens tussen het bos en het park natuurlijk en vloeien beide in elkaar over.

Er werd gekozen voor inheemse bomen en bijenvriendelijke beplanting. Ook worden bijkomende boszones en groengordels aangeplant naast de aangrenzende bebouwing.

De boomgaard met bloembollen, de open plekken voor rust en spel en de ontwikkeling van de natte natuur met het vlonderpad als versterker voor de beleving, maken van het park een groene, natuur- en diervriendelijke omgeving.

De stad kocht het domein aan in 2019. Zo kunnen we een nieuw park aanleggen van meer dan 2 ha en veilig fietsverkeer realiseren. Dit dossier heeft 30 jaar vastgezeten en ik ben heel blij dat ik via mijn bevoegdheid eigendommen (aankoop), financiën (strategische aankoop) en openbaar domein dit kan realiseren.

Meer info vind je hier

Nieuw park Bleekweide in hartje binnenstad aan de Langerei

24 mei

Op maandag 16 mei 2022 werd het aanbestedingsdossier voor de aanleg van park Bleekweide goedgekeurd in het college van Burgemeester en Schepenen. Al sinds 2019 waren er plannen om dit stukje braakliggend groen in de Brugse wijk Sint-Gillis om te toveren tot een mooi stadspark met een wandelpad en zit- en picknickbanken.

Wegens bezorgdheden van bewoners over de ontsluiting van het park via de Langerei, dat eventueel voor gevaarlijke verkeerssituaties zou kunnen zorgen, werden de plannen tussendoor aangepast. In de definitieve plannen zal er, rekening houdend met deze bezorgdheden, enkel doorgang zijn van het park naar de Baliestraat en de Eugeen van Steenkistestraat, en dus niet naar de Langerei.

In de Brugse binnenstad zijn er heel wat mensen die een kleine of helemaal geen tuin hebben. Ik vind het daarom belangrijk om ook deze mensen de kans te kunnen geven om te genieten van de natuur en de buitenlucht. Stadsparkjes en openbare tuinen zijn hiervoor de perfecte oplossing. Ik ben blij dat we opnieuw een stap dichter bij de aanleg van park Bleekweide zijn.

Zone Langerei
De weginfrastructuur in het park is in zeer slechte staat. Gezien het laatste deel van de weg vroeger privaat domein was, wordt de weg volledig vernieuwd.
Alle nutsleidingen werden reeds vernieuwd, de riolering wordt heraangelegd en de wegenis wordt opnieuw in kasseistenen aangelegd.

Zone Bleekweide: paden en terraszones
Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige Bleekweide doorkruist. Aansluitend op dit pad wordt een terras met twee zitbanken voorzien. Tussen en rond de notelaars komt een houten terras met twee niveaus. Het podium zal toegankelijk zijn doordat het pad in helling zal aangelegd worden.
De verhoogde (houten) picknickzone is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Zone Bleekweide: groenaanleg
De bestaande notelaars blijven behouden, terwijl andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, een krentenboompje, een boomhazelaar, een meidoorn, een amberboom, sierkersen en appelbomen aangeplant.

Verder worden ook sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95 % grassen en 5 % inheemse bloemen. Dit gazonmengsel vraagt een minder intensief beheer en is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Het gazon langs de paden wordt beheerd als intensief gazon.

In het gazon en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.

Bleekweidegracht

Gelet op de historische achtergrond, werd beslist om de bleekweidegracht op zijn plaats te houden. Langs één zijde wordt een houten overbeschoeiing geplaatst, langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting.

Geen speelelementen

Gezien een park er is voor mensen van alle leeftijden, werd er bewust voor gekozen om in dit park geen speelelementen te plaatsen. Enkel een ‘wiebelbrug’ over de gracht, die wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntregreerd.

Via onderstaande link kan je ook zelf de Powerpoint i.v.m. het ontwerp van de Bleekweide bekijken.

Het ontwerpplan kun je hier terugvinden

102.000 bloemen fleuren straks Brugse buurten op.

9 mei

BRUGGE – Brugse buurten zullen straks opnieuw bloeien. De jaarlijkse bebloemingsactie was wederom een succes. Maar liefst 102.000 bloemen zullen pronken op de voorgevels van Brugse woningen.

Paarse petunia

Op 7 mei was het weer zo ver! De jaarlijkse bebloemingsactie was opnieuw een succes van formaat. Er worden zo’n 102.000 bloemen verdeeld die straks de Brugse buurten zullen opfleuren. Ik ben echt verheugd met dit succes.

Mijn bebloemingsinitiatieven op het openbare domein werpen duidelijk hun vruchten af, want: bloemen zien, doet bloemen zetten. Als Schepen van openbaar domein doet het mij veel plezier dat het aanbod van kleuren en soorten zo gesmaakt wordt bij de bewoners. Door het succes van 2020 en 2021 gingen we verder met een mix van soorten. De ‘traditionele’ hanggeraniums blijven goed voor 31,8% van de totale aanvragen, de petunia’s zijn met 68,2% de favoriet van de Bruggeling. Deze waren beschikbaar in drie verschillende kleuren: wit, paars en roze.

In Assebroek zullen 1.412 voorgevels pronken met in totaal 21.185 bloemen. Daarmee zijn ze de deelgemeente met het meeste bloemen.

Hier vind je meer informatie over bloemen in de stad.

Terug van weggeweest: Stad Brugge zet dit jaar 700 groene stoelen op 25 locaties

29 mrt

BRUGGE – De groene stoelen – die sinds deze winter het hele jaar door op de Burg staan – komen vanaf dit weekend ook terug in vier Brugse stadsparken. Inwoners en bezoekers kunnen vanaf nu weer genieten op de stoelen in het Koningin Astridpark, het Minnewaterpark, het Koning Albert I-park en aan de Vesten. Later volgen er nog op andere plaatsen in de binnenstad en in de deelgemeenten.

Stad Brugge plaatste de stoelen voor het eerst in 2019. Na een positieve evaluatie werden in 2020 twee extra locaties toegevoegd. In 2021 plaatste de Stad 515 groene stoelen op 18 locaties. Dit jaar komen er 700 stoelen op 25 locaties. De plaatsing gebeurt in fasen. De eerste reeks wordt vanaf vandaag uitgezet in het Astridpark, het Minnewaterpark, het Koning Albert I-park en langs de Vesten. Tegen de paasvakantie volgen er nog een aantal locaties, en tegen begin juni staan alle stoelen opgesteld. Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van groene stoelen. Zo zijn er stoelen met of zonder leuning, een eenzit- en een tweezitlounge.

“De groene stoelen zijn naast onze klassieke groene banken (460 in de binnenstad) zeer gegeerd. Ondertussen zijn ze het symbool geworden van Brugse stadsvernieuwing op het openbaar domein. Dankzij de stoelen komen mensen samen in de Brugse publieke tuinen, parken en binnenpleinen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De groene stoelen zien we ook in Parijs en New York. Onze historische stad krijgt met dit verplaatsbaar stadsmeubilair een hippe look. Vele andere steden zijn ons al gevolgd.”

Burgemeester Dirk De fauw: “We nodigen de Bruggelingen en de vele bezoekers van onze stad uit om zuurstof op te doen in onze mooie parken. De stoelen vormen daar zeker een meerwaarde. We rekenen net zoals de voorbije jaren op de goodwill van de gebruikers. Als stadsbestuur bouwen en werken we voortdurend aan een stad waar het heerlijk wonen, leven en werken is.”

Locaties

Dit jaar plaatst de Stad stoelen in het Hof Campers, Dr. Sebrechtspark, Koning Albert I-park (aan fontein), Koningin Astridpark, het Minnewaterpark en het park aan het Oud-Sint-Jan. Er komen ook stoelen aan het Gruuthusemuseum en in het Arentshof.

Ook langs de Vesten worden opnieuw groene stoeltjes geplaatst aan de Gentpoortvest, Begijnenvest, Kruisvest ter hoogte van de Carmerstraat/Rolweg, de Gentpoort en op de Singel als de werkzaamheden het toelaten. 

Christus-Koning krijgt groene stoelen in het Graaf Visartpark, het Baron Ruzettepark en op het Werfplein (tegen juni).

In de deelgemeenten komen er 80 stoelen verspreid over twee parken: park Koude Keuken in Sint-Andries en park Ter Poele in Sint-Pieters.

Dit jaar worden 40 exemplaren uitgezet op de centrale begraafplaats.

Op de Burg plaatsen we in totaal 60 stoelen.

“De investering is zeer zinvol. Zeker in huidige tijden zijn voldoende zitmogelijkheden op het openbaar domein niet onbelangrijk. Een zitplaats nodigt uit om even te onthaasten en de sociale contacten te onderhouden. De groene stoelen worden duidelijk gesmaakt bij zowel de Bruggelingen als onze bezoekers”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bijlage

 1. Een overzicht van de geplaatste parkstoelen
PlaatsnaamAantal    
CentrumNuJuni   
Graaf Visartpark3020WerkenTot 8 juni 
Dr. Sebrechtspark30    
Hof Campers25    
Koning Albertpark50    
Koningin Astridpark50    
Baron Ruzettepark20    
Gentpoortvest30    
Gruuthuse20   
Arentshof20   
Oud Sint-Jan20   
Vesten Carmerstraat-Rolweg30    
Gentpoort + Boninvest20    
Minnewaterpark50    
De Singel werken   
De Burg60    
Deelgemeenten     
Koude Keuken 40   
Park Ter Poele 40   
Begraafplaats Assebroek  40 Buurtpark Potterie 20Werfplein 20Guido Gezelletuin 20Kloostertuinen pm (40)Edward Desmet plantsoen 20Zilverpand 20   180   

563 kinderen helpen mee aan de paddenoverzet

15 mrt

BRUGGE – 29 klassengroepen met maar liefst 563 leerlingen ontdekken de paddenoverzet dit jaar. Enerzijds helpen ze de paddenoverzet begeleiden, maar ze leren ook heel wat over amfibieën. “Niets zo interessant als de natuur leren kennen in de praktijk”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem, “Het voorjaar mag dan misschien nog pril zijn, met temperaturen boven de 6 graden voelen de amfibieën al de lentekriebels en gaan ze op voortplantingstocht. De gevaren onderweg kunnen ze niet inschatten. Zo worden er sinds jaren al door heel wat vrijwilligers straten afgezet om de padden veilig over te zetten.”

Met temperaturen boven de 6 graden celsius en een regenbui voelen amfibieën de lente aankomen.  Vanuit hun winterschuilplaatsen in het bos, onder takkenhopen of een verdwaalde dakpan, trekken ze richting voortplantingswateren. Helaas ook zonder inzicht in de gevaren onderweg. Dat er gevaar dreigt, is duidelijk. Bruine kikkers, salamanders en padden worden gesmaakt door reiger, bunzing, egel, steenuil, marter, buizerd, ekster,… De honger na de winter is groot. Zelfs het feit dat de vrouwtjes in het voorjaar onverteerbaar zijn, doordat de duizenden eitjes die klaar zitten in hun buik bij contact met water gemeen opzwellen, beschermt de amfibieënmoeders niet.

“De lievelingskost zijn van heel wat roofdieren is echter niet het enige probleem waar de amfibieën mee te maken hebben. Ze hebben totaal geen inzicht in het mogelijke gevaar dat dreigt op een warme asfaltweg”, aldus de schepen, “ In tegendeel de bruine kikker en de paddenmannetjes zijn geneigd om op het warme asfalt op uitzicht te blijven staan. Ze willen zo snel mogelijk een partner beklimmen en vastgrijpen om samen de poel te bereiken. Ook de vrouwtjes nemen niet de kortste oversteek, maar brengen al gauw tot een half uur op de weg door.”

Gevaarlijke tocht

“Er zijn niet veel auto’s nodig om op een piekavond in de voorjaarstrek heel veel slachtoffers te maken.  De trekkracht van een wagen die aan grote snelheid passeert is genoeg om een dodelijke smak te veroorzaken”, legt Van Volcem uit. Ook moto’s en brommers rijden soms ongemerkt een salamander, kikker of pad plat.

“Die massasterfte wordt voorkomen door de oversteek te verhinderen. Door middel van een scherm langs de weg worden de amfibieën naar tunnels of emmers geleid. Vervolgens kunnen ze de straat ondergronds dwarsen, of worden ze door vrijwilligers naar de overkant gebracht”, gaat de schepen verder. Zo bereikt een groter aantal dieren de poel. Op grondgebied Brugge worden 3 overzetacties georganiseerd.  “Bij de Gemeneweidebeek staan de leerlingen van basisschool Paalbos paraat om de emmers te legen. In de Weidestraat vliegen de buurtbewoners er in. Langs de Zeeweg in Sint-Andries, monitoren een vaste groep vrijwilligers reeds meer dan 20 jaar de overzet. Een ongelooflijk toegewijde groep die zich inzet voor de padden”, stipt Van Volcem aan, “Laat ons duidelijk wezen: het werk van de vele vrijwilligers die jaarlijks een overzet- of raapactie houden is noodzakelijk. En niet alleen voor de amfibieën. De hele voedselcirculatie vaart er wel bij.”

Van de duizenden eitjes die afgezet worden, zullen slechts 2 of 3 kikkers uitgroeien tot geslachtsrijpheid en zich voortplanten. Het volledig ontbreken van broed- en ouderzorg, in combinatie de levenslange onveiligheid voor predatoren en het grote sterfgetal onder de wielen wordt gelukkig wat opgevangen door de hoge voortplantingscapaciteit.  Een volwassen bruine kikkervrouwtje zet tot 2500 eitjes af.

Activiteiten en kennismaking met amfibieën

Voor (klas)groepen werkte het Natuurcentrum een mooi aanbod uit. Enerzijds is er de mogelijkheid om op afspraak een overzetactie te bezoeken, te helpen met de overzet en een bezoek aan de poel te brengen. “Er is ook het kidslabo in het kasteel van Beisbroek die volledig ingericht is in het amfibieënthema. Het is steeds toegankelijk tijdens de openingsuren van het Natuurcentrum”, sluit Van Volcem af.

Meer info: +32 496 16 63 92 of schepen.vanvolcem@brugge.be

Bebloemingsactie 2022: Kleur je buurt met bloemen

9 mrt

BRUGGE – Stad Brugge lanceert jaarlijks haar bebloemingsactie. “De actie spoort de Bruggelingen aan om hun bloemetjes buiten te zetten, letterlijk. Zo maken ze hun buurt nog mooier. 2021 was een topeditie: 108.663 bloemen voor 186 buurtcomités werden er toen besteld. In de sombere tijden van corona brachten de bloemetjes heel wat blijdschap. De vraag is: doen we dit jaar beter?”, reageert een enthousiaste schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Bestellen kan via de buurt. Als je geen buurtcomité hebt, kan je ook met vier buren samen bloemetjes aanvragen”, zegt  Mathijs Goderis. Dus wie nog geen bloemetjes kreeg kan met de buren uit de straat ze samen aanvragen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De actie spoort de mensen aan om bloembakken met bloemetjes buiten te zetten. Het doet me plezier dat dit bebloemingsinitiatief zo’n warme respons krijgt van de Bruggelingen. Het initiatief geeft kleur aan de buurt en het zorgt voor zuurstof in de wijk.”

“Met deze actie van de vrijwilligerscentrale willen we de Brugse Buurtcomités bedanken voor hun onuitputtelijke inzet in hun buurt. We zetten hen dan ook graag letterlijk en figuurlijk in de bloemen”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Samenwerking

De bebloemingsactie is een jaarlijkse samenwerking tussen gemotiveerde medewerkers van de Groendienst en de Vrijwilligerscentrale van Stad Brugge. “Samen leiden beide partijen alles in goede banen en zorgen ze voor een vlot verloop tijdens de bedeling van de bloemetjes. Ze verdienen zeker zelf ook een bloemetje voor al die inzet”, aldus de schepenen.  

Stijgende lijn

“De aanvragen voor de bloemetjes gaan nog steeds in stijgende lijn. In 2019 werden via deze actie 36000 bloemen verdeeld, in 2020 waren het er 44000 en vorig jaar 108000. En dit over 186 buurten. De mensen zijn er blij mee en zo wordt elke buurt fleuriger. Het initiatief is er om het contact tussen buren verder te stimuleren en mensen bij elkaar te brengen. De afgelopen tijd werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de buurtcomités zijn in onze Brugse samenleving.”, aldus schepen Goderis. Ook alle toevallige passanten of bezoekers in de straat worden verrast door onze  actie. Alle bloemetjes worden aan de voorgevels geplaatst. “Je zet niet alleen je gevel in de bloemetjes maar ook je voorbijganger”, zegt Van Volcem.  Dit jaar is er keuze tussen de rode geranium en drie soorten petunia (wit, paars en roze).  De petunia werd ingevoerd sedert 2019 en is zeer succesvol.

Hoe aanvragen?


“Het aanvragen van de bloemetjes gebeurt via de website https://www.brugse-buurten.be/fun-met-je-buren/bloemen. Naast het aanvraagformulier is er op de website ook meer uitleg te vinden over de voorwaarden om ook jouw straat of buurt in de bloemetjes te zetten. Inschrijven voor de actie kan tot donderdag 31 maart via het online formulier: https://www.brugge.be/bebloemingsactie-2022”, legt Goderis uit.

“Hierna maakt de cluster Openbaar Domein de planning van verdeling op. Mijn dienst openbaar domein staan alvast klaar om de bloemen te bestellen en te bedienen”, sluit de Brugse schepen Van Volcem af. De bloemetjes zullen verdeeld worden op zaterdag 7 mei. De buurten worden verwittigd na de deadline van 31 maart of een bestelling geleverd wordt of afgehaald moet worden bij de groendienst.