Tag Archives: Openbare werken

Vernieuwen asfalt Diksmuidse Heerweg

27 jun

Tussen de Koning Leopold III-laan en Kapelweg op de Diksmuidse Heerweg zal binnenkort het asfalt worden vernieuwd.

Vernieuwen van het asfalt op de Diksmuidse Heerweg

De werkzaamheden vatten aan op maandag 4 juli en de aannemer voorziet het einde ervan op vrijdag 8 juli omstreeks 19.00 uur. Het weer en technische problemen kunnen de planning evenwel licht wijzigen.

Opnieuw zullen de werken gefaseerd plaatsvinden. Aannemer NV Raf Devriese uit Ardooie voorziet twee fasen:

 1. Frezen van het wegdek (starten op 4 juli)
 2. Asfalteren van de toplaag (op 7 en 8 juli)

Hinder

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden kan er lichte hinder zijn voor doorgaand verkeer. In fase twee zal er tijdelijk GEEN doorgang mogelijk zijn. Tussen de twee fasen zal doorgaand verkeer wel toegelaten zijn.

Voetgangers en fietsers zullen doorgang behouden behalve tijdens en na het aanbrengen van de nieuwe toplaag in asfalt (fase twee).

Meer informatie over openbare werken kan je op de website van Stad Brugge terugvinden.

Rotonde Daverlostraat onderbroken

21 jun

De rotonde die de Daverlostraat, Prinses Paolalaan en Dries met elkaar verbindt zal tussen 29 juni en 1 juli onderbroken zijn.

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal Aannemer NV Devriese de werkzaamheden uitvoeren van 29 juni tot en met 1 juli 2022, van 9 tot 18 uur. De kasseien worden uitgebroken en vervangen door asfalt. Vanuit Oedelem is Daverlo bereikbaar via Astridlaan – Koning Boudewijnlaan – Daverlostraat – Leliestraat -Weidestraat – Dries. Voetgangers en fietsers (afstappen ter hoogte van de werkzaamheden) kunnen de werfzone wel passeren.

“Dat de rotonde een make-over krijgt, heeft te maken met haar slechte staat. Diverse verzakkingen in het wegdek zijn nefast voor de veiligheid van iedereen. Het heraanleggen van de rotonde komt dus geen moment te vroeg. De kasseien zullen worden uitgebroken en vervangen door asfalt.”

Hier kan je meer informatie vinden over openbare werken in Brugge.

Dit weekend werd ook het plan voor de herinrichting van de wijk Christus-Koning voorgesteld.

Krijgt Brugge haar eigen Ramblas?

10 jun

Het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters kondigt het begin aan van een studie over een langere ondertunneling van de R30-ringweg, onder de Hoefijzerlaan. Deze zou nog voor het einde van dit jaar aanvatten. De studie kadert binnen het ‘fietsrelanceplan’ van de minister.

Dat de studie nu uitgevoerd zal worden, is een eerste stap in de goede richting. Het idee vond z’n oorsprong in 2012, en nu, tien jaar later, maakt het toch nog een kans. Ik hoop dat het idee dan ook effectief in uitvoer kan worden gebracht.

Toegangsweg

De Hoefijzerlaan is vandaag de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaanweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge en is echt een doorn in het oog. De infrastructuur leggen we beter onder de grond, waardoor we bovengronds een groene brede laan kunnen creëren naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand meteen een nieuwe impuls kunnen geven.

De groen laan zou dienen als veilige, publieke ruimte waar de bruggelingen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Bovendien krijgt de omgeving hiermee een enorme boost. Niet alleen wordt het er aangenaam vertoeven, maar het is ook goed voor de veiligheid, gezondheid, het klimaat en de leefbaarheid van de stad. Zo wordt het weefsel van het werelderfgoed hersteld.

Het is dus een betere besteding van onze ruimte waar elke Bruggeling beter van wordt.

Vier ingrepen

In afwachting van de resultaten van de studie, plant het Agentschap Wegen en Verkeer wél reeds vier ingrepen voor meer fietsveiligheid en -comfort langs de R30 in Brugge. Voor één van die vier ingrepen werd ondertussen ook al een vergunning verleend. De werken tussen ’t Zand en de bloedput starten na het zomerreces.

Ook de bushalte op de Hoefijzerlaan krijgt een make-over. De kerstvakantie zou het eindpunt van de werken moeten inluiden.

De drie andere ingrepen langs de R30 kaderen ook binnen het fietsrelanceplan.

 • Tussen Warandebrug en de Koolkerkse Steenweg
 • Tussen Kruispoort en Dampoort
 • Tussen Gentpoort en Katelijnepoort

Samen hangt aan deze vier ingrepen een kostenplaatje van 1,4 miljoen euro. Nadien kunnen we dan hopelijk werk maken van de langere ondertunneling van de R30-ringweg en een eigen Ramblas voor Brugge!

Hier vind je het krantenartikel.

Ten Boomgaard: na de vernieuwde voetpaden ook een nieuwe asfaltlaag

9 jun

In januari 2021 kreeg Ten Boomgaard in Sint-Michiels nieuwe voetpaden. In juni van dit jaar ondergaat ook de rijbaan een make-over. Waar nodig zal men de rijweg asfalteren. Op bovenstaande kaart is in het blauw aangeduid over welke delen het gaat.

Timing

Aannemer Raf Devriese nv uit Koolskamp staat in voor het uitvoeren van de asfalteringswerken in Ten Boomgaard. De werken zullen plaatsvinden tijdens de werkuren vanaf dinsdag 14 juni om 7.00 uur tot en met woensdag 22 juni om 19.00 uur (behoudens onvoorziene omstandigheden).

3 fasen

 • Fase 1: frezen van de rijbaan
 • Fase 2: tussenfase in afwachting van het asfalteren
 • Fase 3: asfalteren (op dinsdag 21 en woensdag 22 juni)

Verkeer

 • Fase 1: het verkeer kan door, maar lichte hinder is mogelijk.
 • Fase 2: in afwachting van het asfalteren zal doorgaand verkeer mogelijk blijven.
 • Fase 3: Tijdens het asfalteren zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Voetgangers en fietsers behouden doorgang. Er is stilstaan- en parkeerverbod aan beide kanten.

Meer weten, klik hier

Naar een veiligere Polderstraat

9 jun

De Polderstraat is in zeer slechte staat en dringend aan vernieuwing toe. De vraag naar het aanpakken van deze straat was er al lange tijd. Nu zijn eindelijk de nodige middelen hiervoor vrijgemaakt. Ik vind veiligheid van een straat van prioritair belang en ben tevreden dat de werken binnenkort van start kunnen gaan.

Huidige toestand

Het wegdek in de Polderstraat vertoont veel barsten en is in erbarmelijke staat. Ter hoogte waar een 7-tal populieren staan, is het wegdek omhoog gestoken en gevaarlijk voor de fietsers.
Op sommige plaatsen is de asfalt aan de zijkanten van de rijbaan weg.

Aanpak

De asfalt wordt op 3 plaatsen hersteld. Op elk van deze plaatsen zal men de toplaag affrezen en daarna asfalteren. De zijkanten van de rijbaan worden aangewerkt met steenslag.

De 3 plaatsen waar men deze werken zal uitvoeren, zijn:

 • Vanaf het kruispunt Blauwezaalhoek – Polderstraat: 30m
 • Ter hoogte waar een 7-tal hoge populieren staan en het wegdek omhoog gestoken is: 150m
 • Ter hoogte van huisnummer 150 aan de brug naar Gemeneweideweg-Noord: 550m

Timing

De werken zijn voorzien voor 20 juni 2022 en zouden – behoudens onvoorziene omstandigheden – moeten afgerond zijn op 24 juni 2022.

Kostprijs

Raming: € 35.000 excl. BTW

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

7 jun

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Herstel rondpunt Daverlo Assebroek

2 jun

Op het rondpunt aan Daverlo zal de aannemer de kasseien uitbreken en asfalteren.
Het rondpunt ter hoogte van Daverlo zal gedurende 2 dagen volledig onderbroken worden.
De werken zullen plaatsvinden van woensdag 29 juni om 9 uur tot donderdag 30 juni om 18 uur.

Aannemer Raf Devriese staat in voor het uitvoeren van deze werken.

Bereikbaarheid

Daverlo is bereikbaar. De omleidingen vanuit beide richtingen zullen gesignaleerd zijn.

Voetgangers en fietsers (mits afstappen) behouden de doorgang via het voetpad.

Nieuwe rotonde aan Doornhut is open!

2 jun

De werken aan de nieuwe rotonde aan Doornhut zitten erop! Ik ben als schepen van openbaar domein alvast zeer tevreden met het resultaat.

Toestand voor de werken

Toestand rondpunt Doornhut vóór de werken

Voor de start van de werken bestond de bovenbouw uit betonstraatstenen. Er waren barsten en verzakkingen in het wegdek. De wegenis was in zeer slechte staat.

Het fietspad was niet afgescheiden van de rijbaan, wat niet optimaal was voor de veiligheid.
Langs de rotonde lag een bushalte.

Huidige, verbeterde toestand

 • De bushalte op de rotonde werd weggehaald en vervangen door twee volwaardige op hoogte gebrachte haltes in de Moerkerkse Steenweg.
 • Bestaande bomen op het rond punt werden behouden.
 • Aanliggende verharding werd vervangen door grotere groenzones, waarin in het najaar nieuwe bomen en vaste planten worden aangeplant.
 • Alle openbare verlichting werd vervangen door nieuwe, met bijkomende accentverlichting op de oversteekplaatsen.
 • Fietsverkeer vanuit de Moerkerkse Steenweg werd ontdubbeld voor de rotonde, met een veilige oversteek.
 • Er werden biggenruggen geplaatst tussen de rijweg en het nieuwe bredere fietspad op de rotonde.
 • Alle oversteekplaatsen werden voorzien van de nodige blindengeleiding.

Ik streef naar veilig en vlot verkeer, duurzaamheid en groen.
Aan deze rotonde werden die doelstellingen opnieuw verwezenlijkt.

Stap per stap maken we het openbaar domein van Brugge beter!

Wens je meer te weten? Klik hier.

Werken Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat

1 jun

In het kader van ‘relance’ fietspaden’ plant AWV werken langs de Hoefijzerlaan tussen de Korte Lane en de Pater Damiaanstraat, en dit in beide rijrichtingen. De werken omvatten de aanleg van fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en haltevoorzieningen.

Relance fietspaden

Het plan ‘relance fietspaden’ werd op vrijdag 26 februari 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij hun investeringsprojecten in fietsinfrastructuur. De subsidieregeling houdt in dat elke gemeente recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die ze zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur.

De fiets wint meer en meer aan populariteit en dat willen we verder stimuleren. Inzetten op veilige en comfortabele fietspaden is daarom een must.

Planning werken aan de pare zijde (richting Bloedput)

De aanvang van de werken door nutsmaatschappijen is voorzien voor 8 augustus 2022.
De werken van AWV gaan van start op 3 oktober 2022.

Planning werken aan de onpare zijde (richting ‘t Zand)

De werken van de nutsmaatschappijen gaan van start in september 2022.
De werken van AWV staan op de agenda voor november 2022

Het einde van de werken is voorzien vóór het kerstverlof.

Heraanleg van de Prins Leopoldstraat gaat van start

31 mei

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis zijn afgerond. Aannemer Casteleyn nv start in opdracht van Stad Brugge vanaf 13 juni met de wegwerkzaamheden. De heraanleg gebeurt in vier fasen en zal – behoudens onvoorziene omstandigheden – begin 2023 afgerond zijn.

Fasering werken

Fase 1 en 2: van 13 juni tot en met 15 september 2022

 1. Fase 1: heraanleg van het kruispunt Prins Leopoldstraat en Leopold Debruynestraat
 2. Fase 2: heraanleg van de Prins Leopoldstraat vanaf het kruispunt tot aan de Maalse Steenweg

Tijdens fase 1 en 2 is het kruispunt van de Prins Leopoldstraat en de Leopold Debruynestraat onderbroken. Voetgangers en fietsers kunnen de werken niet passeren. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werken. De school ‘de Tandem’ is zowel vanuit de Maalse Steenweg als vanuit de Moerkerkse Steenweg bereikbaar via de Schaakstraat en de Leopold Debruynestraat.

Fase 3 en 4

 • Fase 3: heraanleg van de Prins Leopoldstraat van het kruispunt met de Leopold Debruynestraat tot en met Prins Leopoldstraat 25 (van 1 september tot en met 30 november 2022)
 • Fase 4: heraanleg van de Prins Leopoldstraat vanaf huisnummer 25 tot aan de Moerkerkse Steenweg (van 15 oktober tot en met 20 februari 2023)

Omwille van de veiligheid wordt de werfzone afgesloten met nadarhekkens. Het verkeersverloop tijdens fasen 3 en 4 wordt later nog gecommuniceerd.

Materialen

De straat wordt gegoten in asfalt. De parkeerplaatsen worden aangelegd met kasseien. Dit zorgt ervoor dat de straat optisch smaller oogt. De kasseien geven de straat ook een mooie uitstraling.
Het kruispunt is voorzien in rode asfalt.

Voorbeeld parkeerstrook in kasseien

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid minderen in de straat. De bewoners hadden al langer deze vraag, ook gezien de aanwezigheid van een school en een kinderdagverblijf in deze straat.

Er komen aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Ook aan de veiligheid van de oversteekplaatsen aan Beukenfee en het kruispunt met de Maalse Steenweg geven we bijzondere aandacht. Aan de Moerkerkse Steenweg creëren we een bijkomende oversteekplaats. Verder voorzien we aan opritten en oversteekpunten verlaagde boordstenen.

Gescheiden rioleringsstelsel

De riolering in de Prins Leopoldstraat is ingevallen en tot op het bot versleten. Conform de Europese norm wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Vuilwater en hemelwater worden hierdoor apart afgevoerd.

Groen en waterrobuust

Als schepen van openbaar domein ijver ik steeds voor voldoende groen in onze straten.

In deze straat komen er 14 plantvakken met beplanting voor maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Deze worden verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook zodat ze ook regenwater van de straat kunnen bufferen.
Voor de beplanting kozen we voor Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje.
We moedigen mensen ook aan om een geveltuintje aan te leggen ( (Je kan dit hier aanvragen) en bloemetjes te zetten op de vensterbanken.
Mensen zijn gelukkiger in een leefbare straat, met meer kleur en groen in het straatbeeld.

Verlichting

Om te streven naar een zo klimaatneutraal mogelijke buurt, wordt de straat ook voorzien van LED-verlichting.

Meer weten? Klik hier.