Tag Archives: Openbare werken

Katelijnestraat op schema

23 okt

Schepen Mercedes Van Volcem ter plaatse in de Arsenaalstraat.

BRUGGE- De werken in de Katelijnestraat verlopen nog steeds volgens schema. Momenteel wordt er tussen de Arsenaalstraat en Wijngaardstraat hard gewerkt. “Ik ben zeer tevreden dat de werken vlot verlopen. De werken in de Arsenaalstraat worden op 25 oktober afgerond. Vanaf 4 november stellen we straat terug vrij voor het verkeer. Voor de omwonenden is het niet altijd even gemakkelijk, maar eenmaal de werken achter de rug zijn kunnen we genieten van een nieuwe Katelijnestraat”, stelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Arsenaalstraat

Op 7 september werd de heraanleg van de Arsenaalstraat gestart. De Stad voorziet nieuwe riolering en een vernieuwing van de rijweg en het voetpad. Deze straat is momenteel bereikbaar via de Colletijnestraat en Sulferbergstraat.

Tot 4 november zijn de Noordstraat en de Sulferbergstraat niet bereikbaar via de Arsenaalstraat. “De Noordstraat zal bereikbaar zijn via Walstraat, Walplein, Wijngaardstraat of via Zonnekemeers, Walplein en de Wijngaardstraat. De Sulferbergstraat, Colettijnenstraat en Colettijnenhof zullen via de Katelijnepoort, Katelijnestraat en Colettijnenstraat bereikbaar zijn”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Openstelling van het kruispunt Arsenaalstraat en Katelijnestraat is voorzien voor 19/12/2020.

Wijngaardstraat

Vanaf 4 november wordt de Wijngaardstraat tussen de Katelijnestraat en Noordstraat tweerichtingsverkeer. Het verkeer kan dan via de Wijngaardstraat niet meer richting de Katelijnestraat rijden. “Het Walplein en de Wijngaardstraat zullen bereikbaar zijn via de Walstraat of Zonnekemeers. Het verkeer dat via het Zonnekemeers deze zone binnenrijdt kan zijn route via Walplein, Wijngaardstraat, Noordstraat, Sulferberstraat, Colettijnenstraat en Katelijnestraat verderzetten”, zegt schepen Van Volcem.

Parking Katelijne

Recent nog lanceerde Brugge op verzoek van de schepen van Openbare werken en Financiën Mercedes Van Volcem een Shop & Go-zone van twee uur in de ondergrondse parking In de Katelijnestraat. Iedere handelaar kreeg ook tien gratis tickets van Interparking na tussenkomst van de schepen. “De inrit van de parking in de Katelijnestraat blijft bereikbaar tot en met 25 oktober. Vanaf 26 oktober wordt de uitrit van de parking in de Oude Gentweg ook als inrit gebruikt. Hierdoor blijft de bereikbaarheid gegarandeerd. We streven ernaar om de inrit van de parking in de Katelijnestraat opnieuw bereikbaar te maken voor het Kerstverlof ( 19/12/2020)”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Werken Sint-Jorisstraat officieel van start

21 okt

“Achteraf wordt het genieten”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Op maandag 19 oktober gingen de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam van start. “Tijdens de werken zal er ongetwijfeld hinder zijn, dat kan de Stad helaas niet vermijden. Eens de werken voorbij zijn, eind 2022, wordt het genieten. Want we realiseren een mooie, veilige, groene en rustigere straat met minder bussen”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Alles terug ‘netjes’ in de Julius & Maurits Sabbestraat en Walweinstraat

15 okt

De Julius & Maurits Sabbestraat en Walweinstraat kregen een volledige hernieuwde rijbaan.

De inwoners waren al langer vragende partij. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem deed er dan ook alles aan om deze straten van een nieuwe asfaltlaag te voorzien alvorens de werken in de Sint-Jorisstraat eind oktober van start gaan.

“Als schepen bevoegd voor Openbaar Domein moet ik ook soms minder aangename werken laten uitvoeren. Maar achteraf is iedereen gelukkig en tevreden met het resultaat.”

Volledige heraanleg

Schepen Mercedes Van Volcem: “Voor beide straten realiseerde we een volledige heraanleg van de rijbaan. Gisteren gingen dan ook de asfalteringswerken van start in de Julius & Maurits Sabbestraat en Walweinstraat. Vanaf vanavond stellen we de volledige straat terug open voor het verkeer. Zo kan iedereen de nieuwe asfaltlaag in gebruik nemen.”

Update werken Sint-Annaplein

15 okt

Toelichting werken omgeving Sint-Annaplein.

Timing werken

  • Voorafgaandelijke saneringswerken van de nutsmaatschappijen (vernieuwen gas, elektriciteit, telecom, water):
    => Timing: start 14 januari 2021 en werken klaar tegen zomer 2021.
  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen van de verharding:=> Timing van de werken: start na het zomerbouwverlof 2021.

Waar vinden de werken plaats?

De werken op en rond het Sint-Annaplein omvatten de werken in de Joost de Damhouderstraat, het Sint-Annaplein en de Korte Sint-Annastraat.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen zullen de werken zich voornamelijk in de voetpaden situeren. Zo blijft de weg toegankelijk voor het bestemmingsverkeer. Ook op het plein aan de kerk voorziet de Stad slechts beperkte werken. Zo kan het terras in gebruik blijven. Er kan wel wat hinder ontstaan door de werken in de directe omgeving. (geluid, stof)

Infrastructuurwerken/ rioleringswerken

De infrastructuurwerken voeren we gefaseerd uit om maximaal de toegankelijkheid te verzekeren. De rioleringswerken starten op het laagste punt, hetzij aan de aansluiting in de Molenmeers, dus met de Joost de Damhouderstraat.

Als deze werken afgerond zijn en de werken op het Sint-Annaplein aanvatten, zullen de werken al enkele maanden bezig zijn. Hierdoor starten de werken op het Sint-Annaplein vermoedelijk in de late herfst / winterperiode. We hopen de werken tegen de zomer 2022 af te ronden.

Schepen Mercedes Van Volcem: “In het ontwerp voor de heraanleg blijft het groene plein rondom de kerk behouden en is er een uitbreiding van het verhoogde plein voor de Sint-Annakerk voorzien. Op deze manier blijft de ruimte voor het terras na uitvoering van de werken gegarandeerd.”

Meer info?

https://www.brugge.be/centrum/sint-annaplein/project


Voorbereidende werken Vlamingstraat – Sint Jorisstraat – Vlamingdam

15 okt

Toelichting heraanleg Vlamingstraat, Sint- Jorisstraat en Vlamingdam.

Op maandag 19 oktober gaan de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam van start. “Het is prioritair dat we de omwonenden voldoende informeren over het volledige project. Zo kondigen we nu de eerste, voorbereidende fase van dit belangrijke project aan: de gestuurde boring”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.”

Werkzaamheden gestuurde boring

De voorbereidende fase van deze werkzaamheden bestaat uit een gestuurde boring, waarbij alle hoofdleidingen voor nutsvoorzieningen onder de Augustijnenrei worden geboord. Deze werkzaamheden starten op maandag 19 oktober.
 
In het kader van deze boring worden putten gegraven ter hoogte van huisnummer 78 in de Vlamingstraat en aan het kruispunt van de Sint-Jorisstraat met de Poitevinstraat. “In deze fase worden ook de leidingen bovengronds gelast en klaar gezet. Vervolgens worden deze in de mantelbuis onder de Augustijnenrei ingetrokken”, verduidelijkt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.
 
Het einde van de voorbereidende fase is voorzien op 2 november. Op dinsdag 3 november start aansluitend de eigenlijke fase 1. “Deze bestaat uit de aanleg van de nutsleidingen tussen de Academiestraat en de Augustijnenrei”, aldus schepen Van Volcem.

Werfzone en verkeersverloop

De werfzone start vanaf de Vlamingstraat 78 en eindigt net voor het kruispunt met de Sint-Clarastraat. Dit heeft belangrijke implicaties voor het verkeersverloop:

  • In de Poitevinstraat wordt voor plaatselijk verkeer tijdelijk een dubbele rijrichting ingevoerd.
  • Het doorgaand verkeer met een tonnagebeperking tot 3,5 ton wordt omgeleid via de Academiestraat – Spanjaardstraat – Augustijnenrei – Jan Miraelstraat en Sint-Clarastraat.
  • Het doorgaand verkeer met een tonnage van meer dan 3,5 ton volgt een omleiding via de Academiestraat, Spiegelrei en Langerei.
  • Er wordt niet gewerkt in de Vlamingstraat tussen de Pieter Pourbusstraat en de Augustijnenrei. De Pieter Pourbusstraat heeft dus doorgang via de Vlamingstraat naar de Augustijnenrei en zo verder in omleiding.
  • De Kipstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Vlamingstraat.
  • Voetgangers behouden doorgang door de volledige werfzone. Fietsers dienen de aangegeven omleiding te volgen.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Schepen Van Volcem: “Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid raden we de omwonenden aan contact op te nemen met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge. Telefonisch bereikbaar op 050 44 88 65.”

Update werken Katelijnestraat

8 okt

“We zitten ondanks de corona-uitbraak
zeer goed op schema”, zegt schepen Van Volcem.

Maandag 12 oktober start de aannemer met de opbraak van de Katelijnestraat. Dit vanaf de Arsenaalstraat richting Wijngaardstraat (kruispunt niet inbegrepen). Hierna kunnen de rioleringswerkzaamheden aanvatten. Dit straatdeel is voor het autoverkeer volledig onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang.

Inrit ondergrondse parking

Door deze werkzaamheden zal vanaf maandag 26 oktober ook de inrit naar de ondergrondse parking in de Katelijnestraat niet meer bereikbaar zijn. De uitrit in de Oude Gentweg doet vanaf dan dienst zowel als in- en uitrit.

Zone Arsenaalstraat – Ankerplein

Van zodra de heraanleg van de Arsenaalstraat afgerond is (vermoedelijk op 25 oktober) werkt de aannemer vanaf de Arsenaalstraat tot aan het Ankerplein en wordt de Wijngaardstraat doodlopend op de Katelijnestraat.

Niklaas Desparsstraat krijgt nieuwe kasseilaag

5 okt

Vernieuwing

De Niklaas Desparsstraat wordt binnenkort volledig hernieuwd in kasseien. “De hoteliers waren verzoekende partij nu het kalm is. De straat lag zeer slecht en zorgde voor geluidsoverlast. Na de heraanleg zal de straat er weer perfect bijliggen. Omwille van de hinder de komende zes weken wenst deze handelsstraat ook een Kerstboom, waaraan wordt toegemoet gekomen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Stad neemt meteen ook de Vlamingstraat, Academiestraat, Mallebergplaats en Philipstockstraat mee.

Heraanleg pittoreske Hertsbergestraat

5 okt

Vernieuwingswerken

Wegens een aantal losliggende tegels en verzakkingen voorziet Stad Brugge vernieuwingswerken in de Hertsbergestraat. “We voorzien een volledige vernieuwing van de rijweg. Zo garanderen we voldoende comfort en veiligheid voor de fietsers, voetgangers en omwonenden”, vertelt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Wegprofiel

Schepen Mercedes Van Volcem: “We wijzigen ook het wegprofiel door de greppel in het midden van de rijweg aan te leggen. De werken gingen van start op 1 oktober en worden op 19 december afgerond.”

Meer info?

https://www.brugge.be/hertsbergestraat-opbreken-weg-en-heraanleg-kassei-mozaieken

Openbare werken in de Sint-Donnaasstraat

28 sep

Onlangs werd in een gedeelte van de Sint-Donaastraat in Zeebrugge de betonverharding opgebroken en opgevoerd met nieuw beton. Doordat een fietser er doorreed nog voor het beton uitgehard was, moet dit werk nu overgedaan worden.


Verkeer

De Sint-Donaasstraat wordt voor alle verkeer onderbroken ter hoogte van huisnummer 144 en dit tot voor het kruispunt met de Polderweg/Heisstraat. Het kruispunt blijft vrij van werkzaamheden. Er wordt een omleiding voorzien voor plaatselijk verkeer via de Eendenweg.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werkzaamheden passeren via de berm of de omleiding volgen.


Meer info?

Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.e.
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be/openbare-werken

Leiselestraat: aanleg verkeersplateau en bloembakken

18 sep

Verkinderen Aannemingen uit Eernegem voert de werkzaamheden uit in opdracht van Stad Brugge. De werkzaamheden starten op maandag 28 september. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 30 oktober.
 

Verkeer

De Leiselsestraat wordt onderbroken voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Dorpsstraat en de Louis De Meystraat. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds passeren.
Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur.

De Lijn

Tijdens de werkzaamheden worden de haltes Casebroot, Walakker, Vijverhof en Baron De Serret niet bediend. Er komen aan vervanghaltes in het begin van de Vijverhoflaan en op het kruispunt Vijverhoflaan – Baron de Serretstraat.