Tag: Openbare werken

Brugge

FEESTELIJKE OPENING PRINS LEOPOLDSTRAAT

BRUGGE – Op 4 mei is de vernieuwde Prins Leopoldstraat feestelijk geopend voor de buurt. De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis was aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 is de heraanleg van de straat door aannemer Casteleyn en zonen NV opgestart. In april 2023 zijn de werken afgerond en konden we de Prins Leopoldstraat als groene, waterrobuuste verkeersveilige fietsstraat openen.

Volledige heraanleg

De Prins Leopoldstraat is de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg. Zowel de bovenbouw als de riolering waren aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 zijn werkzaamheden om de volledige straat heraan te leggen aangevat. De straat is in asfalt gegoten en de parkeerplaatsen in kasseien aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de straat optisch smaller oogt en geeft deze een mooie uitstraling. Ook de voetpaden vernieuwden we in grijze betonstraatstenen.

Door de wisselende rooilijnbreedte is geopteerd om aan de zijde van de opvang Rinkelbel het breedste voetpad te plaatsen. Op die manier is er voldoende ruimte voor een kinderwagen of rolstoel.

Wisselend parkeren

Net zoals in de voorafgaande situatie is wisselend parkeren voorzien in een van de rijweg afgesloten parkeerstrook.  Bij het ontwerp behielden we een maximum aan parkeergelegenheid , op vraag van de inwoners. De inwoners vroegen ook om op twee plaatsen in de straat anti-parkeerpalen te plaatsen. Acht anti-parkeerpalen zijn aangebracht aan het kruispunt tussen de Prins Leopoldstraat, de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Op het kruispunt met de Moerkerkse Steenweg zijn twee anti-parkeerpalen voorzien, alsook een betonnen staalelement om te verhinderen dat vrachtwagens of auto’s de hoeken afsnijden.

Verkeersveilige fietsstraat

Op vraag van veel bewoners en door de nabijheid van een school en kinderopvang namen we verschillende maatregelen om de straat verkeersveiliger te maken. Allereerst maakten we de straat tot een fietsstraat, waarmee we de snelheid in de straat beperken. Daarnaast creëerden we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en legden bijzondere aandacht op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee (kinderopvang) en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Bij de kinderopvang is een uitstulping gemaakt en een voetgangersoversteekplaats met accentverlichting voor het zebrapad. Aan iedere oversteekplaats zijn ook blindengeleidingstegels aangebracht.

Aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat zorgden mede voor het verkeersveiliger maken van de straat. Daarnaast zijn aan de opritten en oversteekpunten verlaagde boordstenen aangelegd.

Meer groen en een gescheiden rioleringsstelsel zorgt voor een leefbare, duurzame straat

Als Schepen van Openbaar Domein ijver ik voor toekomstgerichte, duurzame ontwerpen.  De Prins Leopoldstraat werd als waterrobuuste straat ingericht. De volledige straat is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Bij een gescheiden rioleringsstelsel is er een afzonderlijk buis voor het regenwater en het afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater op die manier niet bij het afvalwater terecht, waardoor er minder kans is op overstromen. 

Voor mij was meer groen in het straatbeeld belangrijk. In de Prins Leopoldstraat was voordien geen enkel plantvak aanwezig. Daar brachten we verandering in: 14 groenvakken zijn verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook. Zo kunnen de plantvakken regenwater van de straat bufferen. In totaal is 125,34 m² onthard. Op die manier kan er meer water in de grond infiltreren. In ieder groenvak is een boom en onderbeplanting aangeplant. We kozen voor 6 japanse sierkerselaars, 6 amberbomen en 2 rode esdoorns. In het najaar zullen we 2.800 witte narcissen aanplanten. Het groen en de bloemen zullen de straat opfleuren en leefbaarder maken ! Om hiertoe bij te dragen, moedig ik de inwoners dan ook ten zeerste aan een gevelplant aan te vragen op de site van Stad Brugge.

Tijdens de werken is de verlichting duurzaam vernieuwd: alle openbare verlichting in de straat pasten we aan naar led-verlichting. Dit is een duurzamere manier van verlichten: er is een lager energieverbruik en minder CO₂-uitstoot. Heel wat voordelen!

Fasering

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om hinder voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken. We hielden extra rekening met de kinderopvang in de straat, met de verschillende bedrijven die een stockagebox in de straat huren en met het depot van de dienst Openbaar Domein in de straat.

 • Fase 1 – Maalse Steenweg tot kruispunt Leopold Debruynestraat
 • Fase 2 – Kruispunt Leopold Debruynestraat tot en met Prins Leopoldstraat 42 (ter hoogte van de kinderopvang)
 • Fase 3a – Prins Leopoldstraat 42 (thv kinderopvang) tot aan Prins Leopoldstraat 24 (debot dienst Openbaar Domein)
 • Fase 3b – Prins Leopoldstraat 24 (depot dienst Openbaar Domein) tot aan Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen)
 • Fase 4 – Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen) tot aan de Moerkerkse Steenweg
Brugge

SINT-ANNAPLEIN EN OMGEVING KRIJGEN METAMORFOSE

BRUGGE – Het Sint-Annaplein en omgeving kregen een ware metamorfose. De riolering, bestrating en voetpaden van de Joost de Damhouderstraat en de korte Sint-Annastraat zijn volledig vernieuwd. Ze waren dringend aan vernieuwing toe. De omgeving is op 5 mei feestelijk geopend voor de buurt. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik enorm fier op deze realisatie. We maken niet enkel plannen, maar voeren ze ook uit.

Inspraak

De plannen voor de heraanleg van de Joost de Damhouderstraat, de korte Sint-Annastraat en het Sint-Annaplein zijn voorgelegd aan de inwoners.

Verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd op verzoek van de buurtbewoners. Zo werd in de Joost de Damhouderstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd en is de rijrichting tegen de wijzer in veranderd.

Mozaïek

De rijweg in de Joost de Damhouderstraat en van het Sint-Annaplein is in mozaïekkeien aangelegd. In de Korte Sint-Annastraat hebben we de stenen die er voordien lagen gerecupereerd. Dit was specifiek op aanvraag van de omwonenden. De blauwe geglazuurde ‘Scoria Bricks’ voegen toe aan de pittoreske sfeer van het mooie straatje.

De voetpaden in de Joost de Damhouderstraat en aan het Sint-Annaplein zijn aangelegd in gezaagde grijze graniet kasseien. Ook de nieuwe parkeerplaatsen, even veel en op dezelfde plaats als voor de werken, zijn aangelegd in kasseien.

Een ware metamorfose

Het Sint-Annaplein onderging een ware metamorfose. De fietsstaanders hebben we vervangen door elf fietsbeugels. Zes nieuwe zitbanken zorgen voor voldoende zitgelegenheid. De bestaande groene zones zijn vernieuwd en groter gemaakt. Ook de wandelpaden in kasseien en dolomietverharding rondom de kerk zijn volledig vernieuwd. Zelfs de urinoir aan de kerk onderging een make-over: de vloer uit betontegels werd vervangen door kasseien. We maakten van het Sint-Annaplein een aangenaam plein met veel groen, waar men graag zal willen vertoeven.

Duurzame, waterrobuuste omgeving: hergebruik van regenwater

Een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater is aangelegd. Door dit te scheiden, is er minder kans op overstroming bij hevige regenval. Het regenwater van het dak van de kerk wordt aangesloten op drie regenwaterputten, elk van 20.000 liter, die nieuw aangelegd zijn. Dit water zal gebruikt worden door de stadsdiensten voor het onderhouden van beplanting en algemeen onderhoud. Zo wordt het openbaar domein op de meest mogelijke manier ten dienste gesteld van de inwoners van Brugge.  

Een groene, leefbare buurt

De plantvakken rondom de Sint-Annakerk zijn volledig vernieuwd en iets groter gemaakt. In totaal is zo’n 75 m² onthard. We hebben 5 lindebomen aangeplant. Meer groen zorgt voor een aangenamere, maar ook duurzame buurt. Plantvakken zorgen ervoor dat het regenwater beter in de bodem kan doorsijpelen.

Al vijf buurtbewoners vroegen een geveltuintje aan. Deze zijn tijdens de werken reeds aangemaakt. Ik hoop dat nog meer bewoners zullen nadenken om hun gevel te vergroenen. De buurt met prachtige kasseien, de kerk en de leuke huizen hebben we opgewaardeerd. Dit alles zal nog mooier zijn als de inwoners gevelplantjes aan planten. De stad komt een plantvak maken en de bewoner koopt zelf de plant: www.brugge.be/gevelplant 

Kostprijs en timing

De totale kostprijs van de werken bedroeg 1.082.550,19 euro. Hiervan is 70 % door de Vlaamse Watermaatschappij TMVW/Farys bijgelegd, de stad neemt de rest voor zijn rekening.

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Deze gingen als volgt in werking:

 • Fase 1a  Molenmeers, kruispunten met Joost de Damhouderstraat en Korte Sint-Annastraat: mei 2022.
 • Fase 2  Korte Sint-Annastraat: mei – juli 2022
 • Fase 3  Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat: augustus – december 2022
 • Fase 4  Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3, voorkant Sint-Annakerk: oktober 2022 – maart 2023
 • Fase 5  Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 incl. kruispunt Jeruzalemstraat: januari – mei 2023
 • De aanleg van de wandelpaden, voetpaden en het groen rondom de Sint-Annakerk werd over fase 3 en 5 verdeeld
Brugge

ZUIDZANDSTRAAT KRIJGT GROENE VERNIEUWING

Zuidzandstraat krijgt groene vernieuwing Mercedes Van Volcem

BRUGGE –We plannen om de Zuidzandstraat in de Brugse binnenstad te vernieuwen en groener te maken. Er komen nieuwe groenzones, een nieuwe toegankelijke bushalte en vernieuwde laad- en loszones. Om de straat nog groener te maken, doe ik een oproep aan alle winkeliers om een gevelplant te plaatsen. Zo maken we samen een groenere en gezelligere winkelstraat. Op 22 mei starten de werken op, deze zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 juni afgerond zijn.

Timing en inspraak

De werkzaamheden in de Zuidzandstraat vatten op 22 mei aan en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 30 juni voorbij zijn. We maken heel wat aanpassingen gedaan aan de straat: de 27 bestaande duo-fietsstaanders worden weggehaald en vervangen door 40 fietsnietjes. Ook de straat krijgt een nieuwe heraanleg. De werken zijn noodzakelijk: de straat ligt er in slechte toestand bij.

Eind deze week stemmen we de plannen samen met de handelaars af.

Vernieuwing van de rijweg, de laad- en loszones

In het deel van de Zuidzandstraat tussen de Dweersstraat en Sint-Salvator leggen we 300 m² van de rijweg  opnieuw aan in mozaïekkeien. Door de staat van de rijweg is deze heraanleg noodzakelijk. De bestaande mozaïekkeien halen we weg, we passen de fundering van de straat aan, waarna we de mozaïekkeien opnieuw plaatsen. In het deel van de straat tussen ’t Zand en de Dweersstraat voeren we een aantal plaatselijke herstellen uit.

De twee laad- en loszones in de straat leggen we ook opnieuw aan, maar deze blijven behouden op dezelfde plaats als voordien. De heraanleg gebeurt met gewone kasseistenen, de witte mozaïekkeien zullen we weghalen.

Toegankelijke buszone

Met het weghalen van de buszone aan de Sint-Salvatorskathedraal is een nieuwe bushalte aan de hoek van de Zuidzandstraat met het Sint-Salvatorskerkhof aangemaakt. Momenteel staat hier enkel een paal van de Lijn. We voorzien de aanleg van een verhoogd busperron, op die manier is de bus veilig en makkelijk toegankelijk voor iedereen.

Een nieuwe, groene aanblik

In de Zuidzandstraat zullen we 40 m² ontharden. We realiseren zes nieuwe groenzones ter hoogte van de huisnummers 10, 16, 28, 30, 44 en 56. In iedere groenzone planten we een boom aan en komen er narcissen en verschillende soorten vegetatie, zoals vrouwenmantel, vergeet-mij-nietjes en siergrassen. Deze plantenkeuze zorgt voor een geheel met de plantvakken uit de Steenstraat. Aangezien het plantseizoen reeds voorbij is, gebeurt de aanplant in het najaar van 2023 . In afwachting hiervan zullen de medewerkers van Openbaar Domein de plantvakken met een kruiden- en bloemenmengsel inzaaien.

Een groenere straat is een aangenamere straat

Waar pleintjes, groen en winkels zijn, komen de mensen graag winkelen. Zo gaan we geleidelijk van grijze stad naar een leefbare, kleurrijke stad. Met het stadsbestuur zetten we volop in op meer gevelgroen in onze stad. Daarom spoor ik alle winkeliers aan een gevelplant aan te vragen. Kleinschalig groen is ook functioneel: het kan bijdragen tot meer verkoeling tijdens de warme zomers en zorgt voor extra isolatie van gebouwen tijdens de winter.

Brugge

Update werkzaamheden Vlamingstraat – Sint-Jorisstraat – Vlamingdam

BRUGGE – De werkzaamheden in de Vlamingdam, Sint-Jorisstraat en Vlamingstraat zijn volop aan de gang. Als schepen van openbaar domein geef ik u graag een update mee omtrent de timing van de werkzaamheden. Het einde van de vernieuwing van de drie straten is voorzien in september 2023 !

VLAMINGSTRAAT TUSSEN ACADEMIESTRAAT EN VLAMINGBRUG

De werken in het deel van de Vlamingstraat zijn reeds afgerond. In de eerste week van de paasvakantie zijn bomen aangeplant.

VLAMINGDAM

Vlamingdam update werkzaamheden

De kasseien in de parkeerstroken en voetpaden zijn bijna volledig aangelegd en gevoegd. Momenteel wordt de rijweg aangelegd. In de week van 24 april is het einde van de werken in de Vlamingdam voorzien.

SINT-JORISSTRAAT TUSSEN VLAMINGBRUG EN KP SINT-CLARASTRAAT

Alle funderingen en trottoirbanden tussen de toegang tot ‘t Jonghof en de Sint-Clarastraat werden geplaatst. Momenteel plaatst men de trottoirbanden aan de kant van de pare huisnummers richting de Augustijnenrei. Na het paatsen van de trottoirbanken zal men in dit gedeelte de resterende straatkolken en funderingen plaatsen. De aanleg van de bovenbouw zou in de week van 17 april beëindigd zijn. Aansluitend plaatst men de kasseien in de voetpaden, parkeerstroken en de rijweg. We voorzien het einde van deze werken midden mei (behoudens onvoorziene omstandigheden).

SINT-JORISSTRAAT TUSSEN SINT-CLARASTRAAT EN KLAVERSTRAAT

De rijweg is opgebroken en de bemaling opgestart. Momenteel zijn archeologische opgravingen aan de gang. Na deze werkzaamheden starten de rioleringswerken (behoudens onvoorziene omstandigheden) midden april op. We voorzien de werken in deze fase begin september 2023 af te ronden.

Brugge

Goedkeuring definitief investeringsprogramma MOW: verschillende investeringen in Brugge !

BRUGGE – Minister Lydia Peeters werkt reeds enkele jaren samen met haar administratie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aan een “geïntegreerd investeringsprogramma” (GIP). Het definitieve programma van investeringen door de verschillende entiteiten die deel uitmaken van het departement, zoals de Vlaamse Waterweg, De Lijn, AWV, Maritieme Dienstverlening en Kust, is bekendgemaakt aan de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaamse Parlement. Als lid van deze commissie ben ik verheugd dat er ook veel investeringen in Brugge gepland staan en de minister middelen vrijmaakt voor belangrijke projecten in de stad Brugge waar ik schepen ben van zowel Openbare Werken als Financiën.

Ik ben verheugd om te zien dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het overleg tussen de administraties loont. Telkens opnieuw bewijzen we dat we goede partners zijn, die elkaar versterken.

Belangrijkste investeringen in Brugge:

Er wordt in verschillende projecten geïnvesteerd:

 • Het project rond het wegwerken van onveilige situaties op de R30 in combinatie met de herinrichting van de stationsomgeving. Hiervoor voorziet de minister een eerste schijf van 16.700.000 euro. “Dit is een cruciale stap voor dit dossier. Met deze eerste schijf van de benodigde middelen voor de uitvoering, kunnen we volgend jaar al aan de slag!”
 • Een fietsersbrug over de R30 waarbij een investering van 300.000 euro voorzien is (door AWV).
 • Voor de Steenbruggebrug is een reservebudget van 1 miljoen euro voorzien. Aangezien de vergunning nog niet klaar is, zullen de werken niet starten voor 2024. Daarnaast is een bedrag van 2,5 miljoen euro effectief voorzien, alsook 2,6 miljoen euro in reserve voor de onteigeningen. Voor de heropbouw is een budget van 7,8 miljoen euro voorzien op het effectieve budget.
 • Voor de renovatie van de uitwateringskokers op het afleidingskanaal Leie en Leopoldkanaal is er 1,3 miljoen euro voorzien
 • Voor de studie van de herbouw van de Krakelebrug is 1 miljoen euro voorzien
 • Voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge is momenteel een totaalbudget van zo’n 24.172.000 euro voorzien. Daarnaast ook 8 miljoen euro voor de instandhouding van de haveninfrastructuur en 1.1171 miljoen euro voor de instandhouding van de Pierre Vandammesluis.

Investeringen in verschillende studies:

Ook in de toekomst zijn financiële middelen voorzien voor verschillende studies die normaal in de loop van 2023 opgestart zullen worden.

 • Studiebudget voor diverse verkeersstudies in het noorden van Brugge. 300.000 euro is voorzien voor het opstarten van een project-MER-studie voor de ‘NX-Oost’. Dit is een haalbaarheidsonderzoek dat bekijkt of de geplande NX verder doorgetrokken kan worden onder de Vandammesluis.
 • 600.000 euro voor de studie van een wegvak in de aanpak van de R30 (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput). “Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken, het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten.”
 • Een budget van 150.000 euro is voorzien voor een studie van de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat (door de toename van nieuwe scholen in Sint-Michiels).
Brugge

Vernieuwing Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: update timing

BRUGGE – In juni 2022 zijn de riolerings- en wegeniswerken in de wijk rondom de Nieuwe Sint-Annadreef opgestart. In vijf van de straten renoveren we de riolen via een koustechniek. In de Heidestraat en Heesterstraat leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Momenteel zijn de werkzaamheden in de Bremlaan nog volop aan de gang. De volgende fase, namelijk de heraanleg van de Heidestraat, zal na de paasvakantie opstarten. Ik drong aan om een versnelling hoger te schakelen, zodat we de werken tegen het bouwverlof kunnen afronden !

Veilige, duurzame en leefbare wijk

De riolering in de wijk stamde uit de jaren 60 en vertoonde gebreken. Ook de verhouding tussen groen en verharding was niet meer van deze tijd. Hierop besloten we de volledige wijk heraan te leggen. Waterdoorlaatbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijk in Brugge. We maken mooie lanen en behouden de prachtige plantanen.

Via een koustechniek renoveren we de riolen om zo de bomen in de straten te kunnen behouden. In de Heidestraat krijgt de riolering een volledige heraanleg. We behouden de bomen in de straat. De riolerings- en wegeniswerken in de Heidestraat starten midden april 2023 op. Dit is de volgende fase in de werkzaamheden.

Fasering

 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40 (uitgevoerd)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Krakkestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Aanleg van voetpad en fietspad in Krakkestraat (uitgevoerd)
 • Gagelstraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Heidelaan (geplande opstart: midden april tot eind mei 2023)
 • Dopheidestraat (uitgevoerd, enkel nog kasseien midden rijweg aanbrengen)
 • Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat (in uitvoering)
 • Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef (geplande opstart: half mei tot begin juni)
 • Heesterlaan (geplande opstart: half mei tot eind juni 2023)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)
 • Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg (geplande opstart: begin juni tot bouwverlof)
Brugge

Update timing heraanleg #Dampoortkwartier

update timing heraanleg Dampoortkwartier mercedes van volcem

BRUGGE – In het Dampoortkwartier zijn de werkzaamheden volop bezig. We vernieuwen de riolering, rijweg en voetpaden in 10 straten: Karel Van Manderstraat, De Tuintjes, Edestraat, Korte Sportstraat, Sportstraat, Koolstuk, Paradijsstraat, Zuidervaartje, Julius Dooghelaan en Dampoortstraat. Een update van de timing heraanleg Dampoortkwartier:

Update timing

In uitvoering

 • De Tuintjes: afgewerkt in de week van 6 maart
 • Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt in de week van 20 maart
 • Edestraat: afgewerkt in de week van 3 april
 • Korte Sportstraat: afgewerkt eind april
 • Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): afgewerkt juni

Nog uit te voeren

 • Sportstraat, Koolstuk en Paradijsstraat: opstart maart/april
 • Zuidervaartje: opstart april
 • Julius Dhoogelaan: opstart april
 • Dampoortstraat: opstart juli

Vragen of suggesties?

Hebt u vragen of suggesties aarzel dan niet om mij te contacteren via mail schepen.vanvolcem@brugge.be of met whatsapp 0496/16.63.92.

Brugge

Werkzaamheden Wijk #Blijmare: update Hogeweg

BRUGGE – In Sint-Andries is de heraanleg van Wijk Blijmare aan de gang. We vernieuwen de rijweg en riolering in deze wijk en maken de wijk duurzaam en waterrobuust. Momenteel zijn de werkzaamheden in de Hogeweg bezig, deze zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) eind april/begin mei afgewerkt zijn.

Timing

 • Grondwerkzaamheden en gieten van mager beton + een week uitharden: start 27 februari 2023
 • Plaatsen van gootstenen en greppels: start 13 maart 2023
 • Gieten van beton + twee weken uitharden

Verkeer

Vanaf de Iepenlaan tot de Sint-Hubertuslaan is de Hogeweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Sint-Hubertuslaan is afgesloten voor alle verkeer tussen de Hogeweg en de rotonde met de Legeweg. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) hebben wel doorgang. Doordat de rijweg tussen de rotonde en de parking van het Penitentiair Complex in asfalt gegoten wordt, zal deze parking 1 tot 3 dagen lang niet bereikbaar zijn.

Vragen of suggesties?

Hebt u vragen of suggesties aarzel dan niet om mij te contacteren via mail schepen.vanvolcem@brugge.be of met whatsapp 0496/16.63.92.

Vlaams Parlement

“Bied hinderpremie per vestiging aan in plaats van per onderneming”

Als ondernemingen hinder ondervinden door wegeniswerken in hun straat, kunnen zij aanspraak maken op een hinderpremie. De hinderpremie bedraagt €2.000 en kan per onderneming eenmaal per jaar aangevraagd worden. Bedrijven met verschillende vestigingen die allen in hetzelfde jaar door verschillende wegeniswerken hinder ondervinden, zijn veroordeeld tot 12 maanden wachten alvorens opnieuw de premie aan te vragen. “Dat zou niet mogen. De hinderpremie moet per vestiging in plaats van per onderneming aangevraagd kunnen worden.”

Onlangs werd ik aangeschreven door een ondernemer die op 16 juli 2022 een hinderpremie had ontvangen voor werkzaamheden nabij hun vestiging in Gent. Deze ondernemer kan nu geen hinderpremie meer aanvragen voor zijn vestiging in Brugge die ook te maken heeft met hinder door werkzaamheden. Er moet opnieuw minstens 12 maanden voorbijgaan vooraleer een nieuwe aanvraag kan ingediend worden. Een doorn in het oog voor ondernemers die de afgelopen periode veel te verduren hadden.

Ik vroeg de minister om dit euvel uit de weg te werken.

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Vind hier een antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag.

En hier mijn tussenkomst in de commissie:

Vlaams Parlement

Grondige renovatie van Bombardierbrug

De Bombardierbrug in Brugge (ook bekend als Fietsersbrug Brugeoise) over het kanaal Gent-Oostende wordt intensief gebruikt, met name door schoolgaand verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe waardoor deze vanaf 20 februari niet meer toegankelijk is. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een omleiding. Deze tijdelijke situatie zal duren tot eind augustus.

Grondige renovatie van Bombardierbrug

Brugge is omgeven door water wat maakt dat auto-, fiets- en voetgangersbruggen belangrijk zijn voor de ontsluiting van de stad. “We plannen aanzienlijke investeringen in de herbouw en renovatie van verschillende bruggen, waaronder de Bombardierbrug. Voor de Bombardierbrug gaat het om een investering van 1,3 miljoen euro”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Ik heb de ambitie om meer mensen aan het fietsen te krijgen en dat voor alle soorten verplaatsingen van het werk, naar de school of de winkel. Door de Bombardierbrug te renoveren zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad.”

De Vlaamse Waterweg nv zal het stalen brugdek renoveren, de betonnen onderdelen herstellen, de wegdekbekleding en brugdekvoegen vernieuwen en twee nieuwe pijlers plaatsen onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen.

“Opnieuw een Brugse brug die onder handen genomen wordt”, steekt schepen Mercedes Van Volcem van wal. “Een opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Na ontwikkelingen in de dossiers rond de Steenbruggebrug, de Krakelebrug en de Kruispoortbrug, ben ik blij dat ook dit dossier gevolg krijgt. De fietsersbrug is al enige tijd aan een grondige renovatie toe”.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Toegang tot de brug verdwijnt voor alle verkeer vanaf 20 februari 2023. Dit om de werken vlot én veilig uit te voeren. Vermoedelijk duurt dit tot eind augustus 2023. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een omleiding via de Bargeweg (zie afbeelding).

Tijdelijke onderbrekingen van de jaagpaden

Tijdens bepaalde uitvoeringsfases zal het jaagpad uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk niet toegankelijk zijn. We voorzien lokale omleidingen.

 • Jaagpad linkeroever (Vaartdijkstraat)

Bij het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van de brug, blijft de doorgang verzekerd via een tijdelijk aangelegd fietspad langs de inrit van het VTI.

 • Jaagpad rechteroever (Lappersfortstraat)

Voor het jaagpad op rechteroever blijft doorgang verzekerd via een lokale omleiding via de Baron Ruzettelaan. De toegang tot het Edward Joossensplein is op deze momenten mogelijk via de Lappersfortstraat (neem de afslag direct na het Q8-tankstation).

Demontage stalen brugdeel over het kanaal

Op 11 maart 2023 verdwijnt het brugelement over het kanaal Brugge-Gent tijdelijk voor schilderwerken. Tijdens deze hijsoperatie zal het jaagpad op linker- en rechteroever van 6 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds onderbroken zijn voor alle verkeer. De doorgang blijft echter verzekerd via een omleiding die loopt via de Baron Ruzettelaan.

Hermontage van het stalen brugdeel over het kanaal is voorzien in de tweede helft van juni 2023.                                                                                                                                      

Besix n.v. voert de werkzaamheden uit voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (excl. btw). De werken worden medegefinancierd door Europa.