Brugge

100 euro per indexpatiënt voor gemeenten en steden

BRUSSEL – Steden en gemeenten krijgen bijkomende financiering voor de lokale versterking van contactopsporing. Meer en meer mensen geraken besmet met het coronavirus. Door het stijgend aantal besmettingen staat de contactopsporing stevig onder druk en is er versterking nodig. Lokale besturen die investeren worden vergoed.

De gevolgen van de stijgende besmettingen laten zich voelen bij de Vlaamse contactopsporing. Callcentermedewerkers en agenten op het ‘veld’ moeten alle besmette personen, de zogenoemde indexpatiënten, contacteren. De indexpatiënt wordt dan gevraagd met wie hij of zij in contact is geweest. Zo gebeurt de opvolging van mensen die in quarantaine moeten gaan of getest moeten worden om het virus tegen te gaan.

Financiële ondersteuning

De stijgende cijfers zorgen voor meer werk. De contactopsporing heeft versterking nodig. De Vlaamse regering heeft daarom op voorstel van minister Somers en Beke beslist lokale besturen die investeren in de lokale contactopsporing financieel te ondersteunen.

Sinds de zomer zijn er al verschillende mogelijkheden waarbij lokale besturen de centrale contactopsporing kunnen versterken. Dat kan gaan over het sensibiliseren van de bevolking, het opvolgen van kwetsbare personen, het uitvoeren van brononderzoek en het contacteren van besmette personen.

Kort op de bal

Enkele proefprojecten werden al opgezet in een aantal regio’s en steden waarbij het lokaal bestuur meewerkte. De lokale medewerking is goed en versterkt de opsporing. Zij kunnen vaker korter op de bal spelen door hun kennis van de regio, stad of gemeente. Dat wordt nu verder uitgerold met steun van de Vlaamse Regering dus. Een lokaal bestuur krijgt 100 euro per indexpatiënt om de kosten te vergoeden.

Minister Somers en minister Beke hadden vanochtend een vergadering met de burgemeesters van de dertien Vlaamse centrumsteden. Op die vergadering werden de bestaande pilootprojecten toegelicht en uitgelegd hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan in samenwerking met de centrale contactopsporing. Er worden daarnaast ook extra medewerkers aangenomen en ambtenaren worden ingeschakeld.

Lokale nabijheid

De Vlaamse regering heeft van bij het begin van deze crisis beroep gedaan op de kracht en nabijheid van de lokale besturen. Toen er vanuit Vlaanderen extra steunmiddelen aan de lokale verenigingen werden toegekend, werd er besloten om dit via de lokale besturen te doen. De Vlaamse steden en gemeenten kregen toen 87 miljoen euro die ze zelf mochten verdelen onder hun verenigingen. Ook werden al eerder in het kader van de contactopsporing extra middelen gegeven aan de zorgraden van de eerstelijnszones, zowel financieel als personeel.

Lokale besturen zijn onze eerste partners, omdat zij het dichtst bij de burgers staan. Door lokale besturen in te schakelen en te vergoeden voor contact- en bronopsporing zorg je niet enkel voor extra mankracht, je zorgt ook voor nabijheid. Zij kunnen lokale clusters in kaart proberen brengen. Zij kunnen een besmet persoon vragen of hij niet te eenzaam is. Zij kunnen op bezoek gaan als de telefoon nooit wordt opgenomen en kunnen helpen met boodschappen tijdens de quarantaine.

De situatie is zo ernstig, dat elke inzet nodig is, op elk niveau. Binnen de contactopsporing moeten Vlaanderen en de lokale besturen elkaar versterken. Want er is één gezamenlijk doel: zo veel mogelijk mensen contacteren zodat de verspreiding van het virus wordt tegengegaan.