Brugge

47 voorstellen voor Brugge

We staan in vuur en vlam om Brugge en de Bruggeling vooruit te helpen. We staan in vuur en vlam om de fakkel over te nemen. Onze ploeg van 47 kandidaten is samengesteld. We hebben veel gedaan maar het beste moet nog komen. Vandaag kunnen we reeds 47 voorstellen kenbaar maken over hoe we Brugge in de toekomst zien.

Als ik burgemeester word, dan zullen er andere evenwichten zijn met meer middelen voor het woonbeleid:

1. We richten een woonfonds op van 10 miljoen euro (opbrengst van huis Sebrechts, Zeewege en militaire kazernes) met oog op betaalbare starterswoningen en oplossen van stadskankers en terugbetaling van de OV gedurende vijf jaar voor mensen onder de 35 jaar die een woning aankopen in Brugge, het realiseren van buurtparkings en het inrichten van betaalbare kinderopvang

2. We zetten in op premies die de energiefactuur in de toekomst laag houden, de woonwinkel is dus ook een ecohuis omtrent bouwen en verbouwen en een centrum voor groepsaankoop energie, groendaken worden gepromoot als tuin net als groene gevels

3. We voeren een tijdelijke huurpremie voor alleenstaanden en gezinnen die het tijdelijke moeilijk hebben (via SVK)

4. we willen het budget van wonen verhogen van 1.25 miljoen euro naar 5 miljoen euro

5. we realiseren 730 betaalbare woningen in de woonuitbreidingsgebieden en gaan proactief om met de vergrijzing door de programmatie voor serviceflats en woonzorgcentra in te vullen en woonzorgzones in te richten

6. de militaire kazernes dienen voor starters (ipv sociale woningen) en worden verloot

7. Klein Appelmoes wordt niet aangesneden en blijft open ruimte (teveel woonuitbreidingsgebieden in Assebroek)

8. studenten die afstuderen kunnen nog twee jaar op hun kot wonen

9. we zoeken naar locaties voor wonen aan het water met grote terrassen en we zoeken tevens naar verlaten sites die we omvormen tot casco budget en loftwoningen

10. stop de nieuwbouw sociale woningen en zet in op verhuur via sociaal huurbesluit via sociale verhuurkantoren (gaat veel vlugger en ideale sociale mix)

Als ik burgemeester word, dan zetten we in op werk en een positief investeringsklimaat

11. De bedrijventerreinen moeten snel op de markt komen en niet via WVI (veel te traag)

12. De terrassen mogen een heel jaar blijven staan

13. Kookeet kan meermaals per jaar omtrent een thema en op diverse locaties

14.Een foodmarket wordt een feit

15. 106 ha bedrijventerreinen worden aangesneden na 2013

16. Een Landmark voor werk creëer ik aan de site Kinepolis, alsook een zone voor werk aan de Jan Breydellaan

17. Voorkant van het station wordt een zone voor wonen en werk gerealiseerd met hedendaagse architectuur

18. Kwalitatieve kenniscluster achter het station met incubatiecentrum op ten Briele en kennisclusters rond Hoge scholen

19. Een congrescentrum wordt gebouwd (oud beursgebouw staat of voorkant station)

20. Er komt geen beursgebouw aan de achterkant van het station

21. Hotelstop en vakantiewoningenstop handhaven we

22. Brugge wordt omgetoverd tot Brugge winkelhoofdstad (Na Langestraat moet de Ezelstraat impulsen krijgen) en de Geldmuntstraat de mooiste straat van Vlaanderen.

23. Er komt een belastingsstop voor gezinnen en bedrijven en efficiëntiewinsten bij de overheid

24. We realiseren een mobiel dienstencentra voor inwoner en KMO

25. Snelle aflevering van de bouwvergunning wordt verder gegarandeerd

26. We realiseren een goed investeringsklimaat via een vlotte mobiliteit op de ring en invalswegen

Als ik burgemeester word, dan zetten we in op een vlotte mobiliteit

27. We zullen de invalswegen opwaarderen (Koning Albert-I-laan, Jan Breydellaan, Baron Ruzettelaan, Vaartdijkstraat, Damse Vaart, Blankenbergse Steenweg)

28. De elektrische fiets promoten, alsook plooifiets in Brugge Fietsstad

29. Ecowagens en laadpalen stimuleren

30. Kleine bussen of een rups met kleine wagentjes op maat van de stad op rails ipv 476 bussen per dag door de stad

31. Verdwijnpalen komen aan de Steenstraat en Geldmuntstraat

32. We realiseren de Zuidelijke ontsluiting zodat het verkeer in Assebroek wordt ontlast

33. We maken in 2013 een masterplan voor de ring rond Brugge waarbij de 18 verkeerslichten op de ring aanpakken en 11 bruggen zodat vlot verkeer gerealiseerd kan worden

Kwaliteit

34. Nachtwinkelstop wordt ingevoerd en diversiteit aangemoedigd

35. Evenwicht tussen toerisme en wonen bewaken

36. We zetten in op verblijfstoeristen ipv dagjestoeristen

37. Cultuurtoerisme en uitbreiding van de museum met permanente collectie in KTA gebouwen (idee van Bob van Haverbeke)

Sport

37. Een nieuw Stadion is geen woord maar een daad

38. Een nieuw Olympia zwembad

39. Jan Breydelsite wordt een echt sportpark met (evtl) ondergrondse parking onder de pleinen

40. Sport infrastructuur voor de kleine sportverenigingen inventariseren en in een meerjaarprogramma steken

41. Meer sportbeleid voor jeugd en meer Brugse sportkampen voor de kinderen

42. Looproute rond Brugge maximaliseren (Maria van Bourgondiëlaan)

Jeugd

43. Efficiënter omgaan met stadsmiddelen en zalen afhuren bvb. 12 x bombardier afhuren voor fuiven

44. Leegstaande bedrijfsgebouwen huren voor fuiven op industrieterreinen

45. Nacht van de musea (tweemaal per jaar) is een hippe nacht voor de Bruggeling

Stadsprojecten (later meer)

Groen

46. Brugge moet groene stad van Europa worden en groene gevels en voortuinen worden aangemoedigd en mooie groene lanen

47. Brugge moet ook een stad worden waar maximaal wordt ingezet op energiebesparen (wonen en werk en scholen – masterplan), daarom willen we een schepen van energie