Brugge

74 500 euro loon per jaar en toch in sociale huurwoning

Een persoon of een gezin uit Liedekerke verdiende in 2011 74 534 euro bruto en huurde in zijn gemeente een sociale huurwoning. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg de gemiddelde inkomens per gemeente op van de sociale huurders bij minister van Wonen Van den Bossche (Sp.a).

Van Volcem herhaalt haar pleidooi voor tijdelijke contracten in de sociale huisvesting. “Zodat mensen die zichzelf verbeteren plaats kunnen maken voor zij die het op dat moment hard nodig hebben. Op de wachtlijsten staan immers 91.926 kandidaat-huurders.”

Het gemiddeld gezinsinkomen van een sociale huurder bedroeg in 2011 17 907 euro. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de 17 405 euro in 2009.

“Een aantal gemeenten schieten er toch wel bovenuit. Je kan je de vraag stellen in hoeverre mensen met een gemiddeld inkomen een sociale huurwoning kunnen blijven huren. Eens een huurwoning toegewezen is, kan men er immers levenslang huren. En dit terwijl er zoveel mensen in absolute nood op de wachtlijst staan.” aldus Van Volcem.

“Het is ook belangrijk om te weten dat het gaat over gemiddelden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in Gooik (31 325 euro inkomen gemiddeld) evenveel huurders zijn die 20 000 euro verdienen als die 40 000 euro verdienen op jaarbasis.”

“De wachtlijsten worden alsmaar langer en de minister realiseert zo’n 2000 huurwoningen per jaar, terwijl er meer kandidaten bijkomen. Zo kan de minister nooit de wachtlijsten inkorten. Een andere aanpak is noodzakelijk.”
De top 10 gemeenten met de hoogste gemiddelde inkomens en het aantal casussen.

Gemeente                        gemiddeld gezinsinkomen    aantal gevallen

Liedekerke                       74.534,18                                                           1
Gooik                              31.325,53                                                           39
Sint-Martens-Latem           29.720,08                                                           31
Boortmeerbeek                 26.136,56                                                           10
Wachtebeke                     26.096,56                                                           314
Berlaar                            24.107,12                                                           85
Lochristi                           23.643,70                                                           294
Zuienkerke                       23.611,68                                                           37
Puurs                              23.348,78                                                           450
Overijse                           23.120,81                                                           108

 

Andere beleidsaanpak

Het Vlaams parlementslid bepleit voor nieuwe contracten de tijdelijkheid van sociale huurcontracten, waarbij er meer rotatie ontstaat, zodat de lange wachtlijsten kunnen worden ingekort en op kortere termijn mensen kunnen worden geholpen (gemiddelde wachttijd is nu 970 dagen).

Een waardevol alternatief voor de stop van sociale woningbouw is het invoeren van een tijdelijke huurpremie voor mensen die het echt moeilijk hebben.  Ook het in huur nemen van private huurwoningen door sociale verhuurkantoren om door te verhuren aan de meest behoefden is een belangrijke peiler om de huidige problemen aan te pakken.

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een specifiek activeringstraject en aan een bepaalde termijn.  Een sociale woning is nu een structurele oplossing en dit is nodig voor zij die niet mee kunnen in de samenleving (arme gepensioneerden, zieken, …). Voor velen is het vaak een tijdelijke situatie en later hebben ze het beter door huwelijk, samenwonen, vinden van een job. Dit moet geëvalueerd worden.

Om leegstand in de sociale woningbouw te vermijden moeten de te renoveren woningen worden verkocht aan inzittende huurders en jonge starters. Met die opbrengst moet men een huurpremie invoeren. Zo die je voor iedereen hetzelfde in dezelfde omstandigheden.