Brugge

Spreekavond lokaal en Vlaams Woonbeleid Open Vld regio Roeselare – Tielt

Op initiatief van Kaat Dewaele nodigde Open Vld regio Roeselare-Tielt me uit voor een uiteenzetting over het Woonbeleid lokaal en in Vlaanderen.  Het is heel dankbaar als je mag spreken voor zo’n geïnteresseerd publiek!  In het zaaltje van de Wildeman in Tielt verduidelijkte ik de visie van Open Vld op het lokale en Vlaamse Woonbeleid, de welke uitmondde in een interactief debat over de problemen op de huurmarkt. Heel wat lokale besturen verengen het woonbeleid helaas tot een ‘sociaal woningenbeleid’. Dit kan en mag de bedoeling niet zijn, 75% van de mensen is eigenaar van zijn woning.  Hier moet evenveel aandacht naar uit gaan.

De powerpoint kan u hier downloaden.  Wilt u ook dergelijke info-avond organiseren of bijwonen? Neem contact op.