Nieuws

Gezinspensioen zelfstandige gelijkgeschakeld

Vanaf 1 april 2013 is het gezinspensioen van een zelfstandige volledig gelijkgeschakeld met dat van een werknemer. Dat betekent dat het minimumpensioen van een zelfstandige met een volledige loopbaan dan 1.386,40 euro per maand of 16.636,77 euro per jaar zal bedragen. Vandaag was er nog een verschil van 23 euro per maand, maar op 1 april wordt dit dus weggewerkt. De beslissing kwam er op vraag van minister van Pensioenen Alexander De Croo.

In 2003 bedroeg het minimale pensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand. In april 2013 bedraagt het 1.386,40 euro, een stijging met 68 procent. Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen drong al jaren lang mee aan op deze gelijkschakeling.

Een alleenstaande zelfstandige krijgt 1047,84 euro per maand of 12.574,11 euro per jaar (61,63 euro per maand minder dan een werknemer). Wie een gemengde loopbaan achter de rug heeft krijgt 1.216,62 euro per maand of 14.599,38 euro per jaar (gezinspensioen) en 935,10 euro per maand of 11.221,17 euro per jaar (alleenstaande zelfstandige).

Bijverdienen na 65

Ook bijverdienen na de leeftijd van 65 wordt versoepeld. Zelfstandigen die minstens 42 jaar gewerkt hebben, mogen na hun 65ste onbeperkt bijverdienen. De modaliteiten voor de berekening van hun sociale bijdragen ligt nog niet vast.

Vervroegd pensioen

Zelfstandigen kunnen op hun 63 of 64 jaar met vervroegd pensioen gaan zonder daarvoor een deel van hun pensioen te verliezen. Voor zelfstandigen jonger dan 63 jaar geldt dit ook als ze een loopbaan van minstens 41 jaar hebben.

Meer nieuws over zelfstandigen en hun statuut op www.lvz.be