Brugge

Afsluiten verzekeringspolis 2022-2025

BRUGGE – De gemeenteraad van de stad Brugge keurt maandag a.s. het bestek goed voor het afsluiten van de verzekeringspolissen voor vijf  percelen: Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Gezondheidszorgen (in totaal 20 polissen). “Stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale want niet alleen de stad zal hiervan kunnen genieten, ook de extern verzelfstandigd agentschappen van de stad, de politie, het OCMW en de zorgverenigingen van het OCMW”, zegt schepen van Algemeen Bestuur Mercedes Van Volcem.

Het bestek is het resultaat van een grondige analyse van de bestaande polissen met aandacht voor mogelijkheid tot optimalisatie, uitbreiding dekking, verbetering in de dienstverlening, opvullen van lacunes,… met uiteraard blijvende aandacht voor de eventuele kostprijs.

Er werden in een vorige procedure reeds 4 verzekeraars geselecteerd. Zij zullen nu een offerte kunnen indienen op basis van dit bestek. De offertes zullen worden beoordeeld op premie (60 punten), waarborgen en Diensten (35 punten) en premievoetgarantie (5 punten).

Na beoordeling van de offertes, de onderhandelingen en de keuze van verzekeraar, gaan de nieuwe polissen in vanaf 1 januari 2022 en blijven ze geldig tot 31 december 2025.

Met dit dossier hoopt de stad Brugge, samen met de diverse partners, over een kostenefficiënte en optimale verzekeringsportefeuille te kunnen beschikken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.