Brugge Ruimtelijke ordening Wonen

Bouwen in Brugge?

Hoe evolueerde de bouwmarkt in Brugge de afgelopen jaren? Op basis van cijfers van de dienst ruimtelijke ordening van Stad Brugge en studies van verschillende overheden stelt men sinds 2010 een afnemende trend inzake bouwvergunningen vast. Renovaties en ‘vernieuwbouw’ zitten in de lift.
Sinds de invoering van het decreet ruimtelijke ordening op 1 september 2009 zijn er twee grote groepen stedebouwkundige vergunningen. De reguliere vergunning die door particulieren en bedrijven wordt ingediend en de bijzondere procedure die vooral voor overheden van toepassing is.
Bij de reguliere stedenbouwkundige vergunningen stelt men in Brugge vast dat er sinds 2007 een aangehouden toename was van 1477 aanvragen naar 1719 in 2010. Vorig jaar werden er 27 aanvragen minder ingediend. Van deze aanvragen worden de meeste vergund. Bijna 83% wordt goedgekeurd. Dit duidt erop dat de gewestelijke en de gemeentelijke reglementering vrij goed gekend zijn bij de professionelen de bouwvergunningsaanvragen begeleiden.
De tendens naar steeds meer renovatie is in Brugge al jarenlang een vaststaand feit. Vorig jaar werd er dubbel zoveel gerenoveerd dan nieuw gebouwd. Vernieuwbouw of met andere woorden slopen om nieuw te kunnen bouwen zit in de lift. Van 22 aanvragen in 2008 is er een stijgende lijn merkbaar tot 70 in 2011.
Door de veranderingen in de regelgeving lijkt het alsof de overheden minder bouwplannen hebben. Wat de sociale huisvestingsmaatschappijen betreft is dit zeker niet het geval. Sinds 2008 zijn talrijke projecten vergund, vorig jaar werden verschillende werven opgestart. Dit jaar worden er nog opgestart.
Wat zonnepanelen betreft was er een piek merkbaar in 2009 met maar liefst 186 aanvragen. In 2011 waren het er nog maar 31. Volgend jaar zal dit cijfer wellicht nog dalen door het wegvallen van de subsidies.
Het aantal nieuwbouw eengezinswoningen bedroeg in 2007 : 116 en kende een terug val in 2008 naar 79. Vanaf 2009 tot nu kenden we een constante van 96 in 2009, 98 in 2010 en 94 in 2011. De nieuwbouw meergezinswoningen evolueerden van 24 in 2007 naar 11 in 2008 en slechts 8 in 2009. We kenden een toename in 2010 naar 23 stuks met daarna een afname gezien 15 in 2011.
Sociale woningbouw
Afgelopen jaar zijn maar 23 vergunningen afgeleverd. Voor dit jaar komen er op Structo 18 appartementen bij en 39 woningen, eind dit jaar zal de aanvraag voor Hoeve De Laere worden ingediend. Maar renovaties zijn ook belangrijk en hiervan zijn er sedert 2008 toch een 494 vergund.
Ouderen
Westervier en Hallenhuis zijn dit jaar geopend. 134 serviceflats worden momenteel gebouw door Militza aan de Noorweegse Kaai.
Wie op zoek is naar een stukje bouwgrond moet meestal lang zoeken, want schaarste is het sleutelwoord. Dit vertaald zich ook in de prijzen. In 2009 koste één m² grond tussen de €250 en €300.
Huurders
Voor huurders zijn het moeilijke tijden. Er zijn steeds minder woningen te huur en de prijzen blijven stijgen.
Indeling van de oppervlakte
14% van de beschikbare ruimte wordt in Brugge ingenomen door woningen. Twee procent van de oppervlakte dient specifiek voor recreatie. De zeehaven, wegen, spoor en waterwegen nemen maar liefst 21% van onze ruimte in. 12% gaat naar handel, nijverheid en openbare gebouwen. De landbouw aan de rand van de stad laat ons met 39% van de ruimte toe om tot rust te komen.
Samengevat is 48% van Brugge open ruimte.