Archief | Ruimtelijke ordening RSS feed for this section

Steeds minder bijkomende bedrijventerreinen

26 sep

“Het aantal bedrijventerreinen in Vlaanderen stijgt, maar een pak trager dan toen Open Vld in de Vlaamse Regering zat.” stelt Mercedes Van Volcem (Open Vld) die de cijfers opvroeg aan minister Peeters (Cd&V). “In de periode 2000-2009 kwamen er gemiddeld jaarlijks 460 hectare bij. In de periode 2010-2012 was dat slechts 250 hectare per jaar. Bij aanvang van 2012 telde Vlaanderen zo’n 44 300 hectare bedrijventerrein. Dat terwijl de Vlaamse Regering dit jaar duidelijk toegaf dat er nood is aan bijkomende terreinen. Na jaren talmen heeft men in april de beschikbare middelen en steunregeling voor bedrijventerreinen geheroriënteerd zodat deze effectiever zouden zijn.”  aldus Van Volcem. “Dit illustreert nog maar eens de slakkengang en het gebrek aan daadkracht van deze Regering.” (meer…)

Werken voor verbeterde bescherming zwakke weggebruiker langs Maalse Steenweg

1 feb

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid gaf de bvba Norré – Behaegel uit Westende de opdracht werkzaamheden uit te voeren die ervoor moeten zorgen dat voetgangers en (brom)fietsers op een veiliger manier de Maalse Steenweg kunnen oversteken. Van maandag 4 tot vrijdag 15 februari brengt de aannemer op acht plaatsen tussen De Mote en de Vossensteert op de middelste rijstrook middengeleiders aan met tussenin een opstelzone voor voetgangers en (brom)fietsers.  (meer…)

Heraanleg Kerklaan start op 28 januari

16 jan

De heraanleg van de Kerklaan in Assebroek gaat van start met het rooien van bomen op 28 januari. Vanaf 11 februari start men met het aanpassen van de nutsleidingen.  De rioleringswerken en de heraanleg volgt hierna in drie fasen.

Het totale project zal 1 jaar in beslag nemen.

Meer gedetailleerde info vind je hier.

 

Nu al ruimte reserveren voor de ouderen van morgen

27 dec

Het college heeft op vraag van Mercedes Van Volcem – schepen voor huisvesting en ruimtelijke ordening in Brugge – beslist tot de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “woonzorgzones” .

(meer…)

Leegstaand pand in Sint-Amandsstraat krijgt nieuwe invulling

7 dec

“De nieuwbouw op de hoek van de Sint-Amandsstraat en de Kleine St-Amandsstraat staat reeds vijftien jaar leeg. Binnenkort krijgt dit pand een nieuwe invulling als bankfiliaal van ING,” aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Winkelcentrum blaast Veemarkt nieuw leven in

3 dec

Het nieuwe winkelcentrum V-Market, dat ondertussen drie maanden open is, is een groot succes. De Bruggelingen hebben massaal de weg gevonden naar de budgetvriendelijke winkels en de hele buurt rond de Veemarkt profiteert mee. Drie maanden na de opening van winkelcentrum V-Market, is iedereen het erover eens: de buurt rond de Veemarkt bloeit als nooit tevoren. De winkels lokken heel wat klanten en de hele buurt plukt daar de vruchten van. De parking, waar toch 260 klanten hun auto kunnen parkeren, staat vaak helemaal vol.

(meer…)

Leegstand in Brugge

3 dec

“Leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen leidt er toe dat woonbuurten in verval geraken”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Mercedes Van Volcem. ” Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimt. Woningen worden schaars, dus moeten we de bestaande zien in stand te houden”, aldus Van Volcem. “Brugge telt heel weinig leegstaande panden, dit is uitzonderlijk voor Vlaanderen.”

  (meer…)

Inspraakvergadering RUP Tempelhof maandag 18 juni

15 jun

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Tempelhof. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen het Tempelhof, de Oostendse Steenweg, de spoorweg, de oude spoorweg naast de Palingstraat en de Blankenbergse Steenweg. Maandag 18 juni is er om 20u een inspraakvergadering in De Dijk.

Voormalige Mercedes-garage krijgt nieuwe bestemming

8 jun

“Aan de nv Facq, een merk voor wat sanitair, badkamer, verwarming, chauffage en dergelijke meer betreft, werd vandaag een vergunning verleend voor het herinvullen van de voormalige site Van Biervliet langs de Lieven Bauwensstraat”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Minister Muyters en Vlaamse Regering negeren advies stad Brugge omtrent Zeebrugge

6 jun

Als schepen van Ruimtelijke Ordening ben ik natuurlijk begaan met dit dossier dat enorme impact zal hebben op het landschap van de polders en Zeebrugge. De plannen van dertien hectaren (militaire domeinen) zijn aangeduid door de Vlaamse Regering om er een hoogspanningsstation te realiseren. In de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 is er niets te bespeuren over hoe ze met de bezwaren van de  bevolking en van de stad Brugge aan de GECORO zijn omgegaan.  Het lijkt er op dat dit dossier absoluut moest beslist worden tegen elke goede ruimtelijke ordening in. Het is tergend dat vaak meer rekening wordt gehouden met het open landschap dan met een goede ruimtelijke ordening voor de mensen.  Ik heb detail van de beslissing opgevraagd maar deze is nog niet ter beschikking. Ik volg dan ook dit dossier van dichtbij.

(meer…)