Wonen

Brugge Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Stadskanker wordt woonproject

Hoe geef je nieuwe toekomst aan historisch patrimonium? Dat is de vraag waar VDD Project in zijn projecten een antwoord op zoekt. De klemtoon in dit verhaal ligt op herbestemming van gebouwen met erfgoedwaarde. Deze ochtend werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe woonproject aan de Weylerkazerne. “Deze stadsontwikkeling bewerkstelligt meer leefbaarheid, handel en dynamiek”, aldus de Brugse Schepen Van Volcem.

Herbestemming

Brugge beschikt over een rijk gamma aan historische gebouwen. Daarvan werden sommige in de loop der tijd indrukwekkend gerestaureerd. Volgend project om deze rij te vervoegen is de Weylerkazerne ( Ezelstraat). “Eindelijk, na meer dan 40 jaar leegstand en verwaarlozing een herbestemming van dit prachtige, voormalige klooster”, vertelt schepen Van Volcem.

Gemengde invulling

De invulling werd besproken door Stad Brugge en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De site krijgt een gemengde invulling: veertig appartementen en vier handelspanden. Kenmerkende elementen als binnentuinen, overwelfde padgangen, gewelven en kelders krijgen de restauratie die ze verdienen.

Beperkte voetafdruk

“Duurzaamheid is altijd een prioriteit, ook in dit project”, zegt Van Volcem. De woningen zullen beschikken over geothermische warmtepompen en zonneboilers om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn. Maar liefst 35% van de energiebehoeften wordt ingevuld door deze ecologische installaties. In de zomer zal verkoeling gebeuren door geothermie. Ook het groene aspect werd niet vergeten. “Zo zijn er verschillende binnentuinen, open ruimtes en zelfs een wandelzone die de voetgangers doorheen de site leidt”, besluit Van Volcem.

Projectfilm
Vlaams Parlement Wonen

Toewijzingen van sociale woningen in stijgende lijn​

 In de Vlaamse centrumsteden stijgt het aantal toewijzingen van sociale woningen aan kandidaat-huurders met 12% in 2017 ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. Vooral Aalst, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout zitten in de lift. “De stad Antwerpen spant nog altijd de kroon door in 2017 maar liefst 1.658 kandidaat-huurders een sociale woning aan te bieden”, zegt Mercedes Van Volcem. 

De Vlaamse Regering leverde de afgelopen jaren belangrijke inspanningen om bestaande sociale woningen te renoveren en extra sociale woningen bij te bouwen. Dit resulteerde vorige legislatuur in recordinvesteringen op vlak van sociale huisvesting. Ook de komende jaren worden deze inspanningen voortgezet. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg zich af wat het effect is van deze extra inspanningen op het aantal toewijzingen van sociale woningen aan kandidaat-huurders in de Vlaamse centrumsteden. “We stellen vast dat er in de helft van de centrumsteden een stijging is van het aantal toewijzingen. In West-Vlaanderen is dat zelfs bij 3 op de 4, alleen Roeselare kent een daling van 31% de voorbije jaren. Kortrijk kende de grootste stijging en deed onder burgemeester Van Quickenborne in 2017 maar liefst 277 toewijzingen. Ook in Brugge zit het aanbod de voorbije jaren in stijgende lijn”, aldus Mercedes Van Volcem. 
(meer…)
Wonen

Erbarmelijke Kortrijkse sociale woningen voorbeeld van falend beleid

700 oude woningen in Kortrijk wachten al jaren op een grondige renovatie. Ze zijn eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’.  Zelf de directrice van de SHM geeft toe dat het patrimonium er erg aan toe is. Tot eind 2015 is er geen opknapbeurt gepland van de verouderde woningen. De bouw van de ecowijk Venning slokt tot dan alle werkingsmiddelen op. “Dit getuigt van gebrek aan respect voor de bewoners.  Minister Van den Bossche (Sp.a) moet een andere aanpak hanteren om deze prangende problemen aan te pakken.  Ik denk hierbij aan het invoeren van tijdelijke huurcontracten, de kans bieden aan inwoners om hun te renoveren  huurwoning te kopen en het betrekken van de private sector (SVK’s) om de wachtlijsten weg te werken. De verkeerde aanpak zorgt voor steeds groter wordende wachtlijsten en steeds meer woningen in erbarmelijke omstandigheden.”  aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Wonen

Groen licht voor sociale woningen in Sint-Kruis

De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo heef een vergunning gekregen voor de bouw van 29 sociale woningen in de Babbaertstraat in Sint-Kruis. ‘Het gaat om een vrijstaande woning, vier keer drie aaneengeschakelde woningen en nog eens vier keer vier aaneengeschakelde woningen’, zegt schepen van Huisvesting Mercedes Van Volcem (Open VLD). De huizen worden gebouwd op een braakliggend perceel nabij de Moerkerkse Steenweg middenin de woonwijk.

(meer…)

Stadsvernieuwing Wonen

Leegstaand pand kadaster wordt woonproject langs de Langerei

De leegstaande site van het vroegere Kadaster langs de Langerei in Brugge wordt een woonproject. Het gebied situeert zich tussen de Langerei, de Sint-Gilliskerkstraat en de Lange Raamstraat. Het gebouw wordt omgevormd en in tweeën verdeeld. Zo zal er in totaal plaats vrijkomen voor dertig appartementen. “De omgeving is al een echte woonbuurt, dit project zal die woonfunctie dus alleen maar ondersteunen. Het is ook goed nieuws, want het Kadaster stond lange tijd leeg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Brugge Brugge 2012 Wonen

90 programmapunten wonen

Voor Open Vld staat kwalitatief wonen in Brugge centraal. Kwalitatief wonen is niet enkel een kwalitatief huis maar ook een kwalitatieve omgeving. Een goede ruimtelijke ordening zorgt voor een kwalitatieve omgeving. Wonen in het groen, waar het veilig is, goede zorg, geen files, werk en leuke winkels. Wonen waar je kan sporten, school gaan, cultuur beleven, etc. 75% van de Bruggeling is eigenaar en 25% huurt. Iedereen die een huis afbetaalt of een eigendom heeft wil niet dat de prijzen dalen anders gaat hij achteruit of werkt hij voor niets. Een woonproblematiek is een inkomensproblematiek. Wie met 2 werkt kan op termijn een huisje kopen. Wie alleen is, heeft het moeilijker. Niemand wil dat prijzen dalen maar iedereen wil voor zijn zoon of dochter een betaalbare woning. Dit vergt een krachtdadig en doordacht woonbeleid.

(meer…)

Dossiers Wonen Wonen

Brugge beste stad om in te wonen

Brugge is volgens een enquête van Test-Aankoop de beste Belgische stad om in te wonen. Op de elf onderzochte criteria scoort Brugge telkens het hoogst. Brugge is, samen met Hasselt, de beste Belgische stad om te wonen. Dat is de conclusie uit een grootschalige enquête waarin Test-Aankoop de levenskwaliteit liet beoordelen door de inwoners van de steden in kwestie.  Bevoegd schepen Mercedes Van Volcem reageert tevreden: “Het is zeer fijn deze nationale vorm van erkenning te krijgen. Brugge is inderdaad een fantastische stad om in te wonen… De Financial Times sprak eerder al van de derde beste stad ter wereld om in te wonen… Er is dus nog een beetje werk.”(lacht).

(meer…)

Wonen Wonen

2313 nieuwe sociale woningen gerealiseerd in 2011

In 2011 werden door de sociale huisvestingsmaatschappijen 1803 nieuwe sociale huurwoningen en 508 nieuwe sociale koopwoningen gerealiseerd. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem(Open Vld) aan minister Freya Van den Bossche(Sp.a). “Daarmee komt de minister nog niet aan de helft van de vooropgestelde te realiseren woningen. Volgens het Grond- en Pandendecreet moet de Vlaamse Regering tegen 2020 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale koopkavels realiseren. Dat zijn 4000 sociale huurwoningen per jaar. Het wordt nog maar eens duidelijk dat een andere aanpak noodzakelijk is om de wachtlijsten in de sociale huisvestingsector aan te pakken.” aldus Van Volcem.

(meer…)

Brugge Brugge 2012 Wonen

Programma Open Vld Brugge Wonen

Voor Open Vld staat kwalitatief wonen in Brugge centraal. Kwalitatief wonen is niet enkel een kwalitatief huis maar ook een kwalitatieve omgeving. Een goede ruimtelijke ordening zorgt voor een kwalitatieve omgeving. Wonen in het groen, waar het veilig is, goede zorg, geen files, werk en leuke winkels. Wonen waar je kan sporten, school gaan, cultuur beleven …. Hier volgt het programma van Open Vld Brugge omtrent Wonen.

(meer…)