Brugge

Brugse stadiondossier op lange baan door gebrek aan daadkracht Muyters

De Raad van State vernietigde onlangs de plannen voor het Brugse voetbalstadion op Chartreuse én bijkomende industrie langs de Blankenbergse Steenweg en De Spie. Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem ondervroeg minister Muyters vandaag in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement. De uitleg van de minister overtuigde haar niet. “Door onkunde en gebrek aan daadkracht verliest dit dossier opnieuw vele jaren,” is haar conclusie. 

De Raad van State schrapte de ontwikkelingsplannen rond deze drie deelgebieden in Brugge. De Raad volgt het advies van de auditeur, die bezwaren had met het onduidelijke Milieueffectenrapport (MER) voor de site-Chartreuse. Volgens Van Volcem verstopt de minister zich nu achter allerhande studies om toch maar niet te moeten beslissen. “Na het verslag van de auditeur bij de Raad van State, twee jaar geleden, wist men quasi zeker dat de Raad de plannen niet zou goedkeuren. Toch bleef de minister twee jaar wachten zonder alternatieven diepgaand te onderzoeken. Door dit talmen verliest Vlaanderen investeringen en jobs,” zegt Van Volcem.

In de commissie stelde de minister dat men bij de herneming van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal onderzoeken of het reeds opgemaakte Milieuffectenrapport voldoende actueel is om als basis te dienen voor nieuwe stappen. “De minister gaat nu dus een studie over een studie bestellen,” stelt Van Volcem schamper vast. “En ondertussen gebeurt er niets. Het gebrek aan daadkracht bij minister Muyters kost het Brugse stadiondossier vele jaren vertraging.”

Dat de Raad van State ook de plannen van de stad om extra bedrijventerreinen aan te leggen langs de Blankenbergse Steenweg en De Spie schrapt, is opmerkelijk. De Raad vindt dat die locaties onvoldoende bekeken zijn als mogelijk alternatief voor een voetbalstadion. “Het gebied van de Blankenbergse Steenweg omvat 80 hectare en werd voorbestemd om vanaf 2013 als regionaal bedrijventerrein te functioneren. Dit geldt eveneens voor de ontwikkeling van de Spie, zo’n 20 hectare, die voorzien was tegen 2015,” besluit Van Volcem.